Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach24 Kwietnia 2013

  ;z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie (...)

 • Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn15 Kwietnia 2007

  nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,   3)  4.607 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Obowiązuje od: 2003.01.01 (zmiana: Dz. U. 2002 r., (...)

 • Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja1 Kwietnia 2008

  ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o (...)

 • Odszkodowanie za linie wysokiego napięcia przechodzącą nad działką. 27 Kwietnia 2015

  III CZP 89/08. 4 Art. 626 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), zwaną dalej „k.p.c.” 5 (...)

 • Czy służebność przesyłu się przedawnia? 2 Czerwca 2015

  III CZP 89/08. 4 Art. 626 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), zwaną dalej „k.p.c.” 5 (...)

 • Ujawnienie budynku w księdze wieczystej.29 Sierpnia 2011

  zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 (...)

 • Mienie przesiedleńcze z Norwegii28 Września 2007

  zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne ( Dz. U. Nr (...)

 • Zmiana warunków pracy a czasowe powierzenie11 Lutego 2010

  Najwyższego z dnia 4 października 2000 r., I PKN 61/2000 Monitor Prawniczy 2001 r. nr 11 str. 574).Okres powierzenia innej pracy nie może przekraczać 3 miesięcy w (...)

 • Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa27 Października 2006

  26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2006 r., Nr 139, poz. 988). Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia, (...)

 • Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV5 Maja 2015

  rolników (Dz. U. 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416); 2) osoby, które ukończyły 75 lat; 3) osoby, które otrzymują (...)

 • Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?9 Kwietnia 2015

  sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub d) trwałej (...)

 • Koszt dojazdu pracownika do pracy a podatek5 Listopada 2004

  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.), który przewiduje zwrot kosztów dojazdu do (...)

 • Pierwszeństwo zaspokojenia hipotek18 Stycznia 2010

  przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. (...)

 • Koszty zastępstwa dla radcy prawnego 8 Listopada 2008

  innymi kosztami egzekucyjnymi (tak też SN w uchwale z 4 sierpnia 2006 r. (III CZP 48/2006, OSNC 2007, nr 5, poz. 70). Natomiast koszty zastępstwa w toku procesu są zaspokajane (...)

 • Upublicznianie informacji publicznej w internecie8 Czerwca 2012

  ; Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane (...)

 • Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT17 Sierpnia 2005

  przepisów z 2004 r. dokładnie zaczęły obowiązywać? Nowa ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 535, ze (...)

 • Przedawnienie zobowiązania dot. VAT7 Sierpnia 2008

  przedawnienia, a ponieważ nowelizacji Ordynacji podatkowej przyjęta w ustawie z dnia 30.06.2005 o jej zmianie oraz zmianie niektórych innych ustaw ogłoszona w Dz.U. z 02.08.05 Nr (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.22 Sierpnia 2006

  z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (...)

 • Darowizna udziału w spółce cywilnej9 Stycznia 2007

  od czynności cywilnoprawnych (Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1629). Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i stosuje się co do zasady do nabycia własności (...)

 • Kolejność zaspokajania wierzycieli hipotecznych14 Stycznia 2013

  . Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, (...)

 • Sprzedaż mieszkania z ulgi na wynajem18 Maja 2007

  dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r., podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, dalej: KP) i ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku - o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. (...)

 • Definicje wymiarów budynku23 Listopada 2011

  2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.); 20) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów (...)

 • Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy. 20 Sierpnia 2015

  1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908) – ale i w stanie obowiązującym w 2011 roku oraz     - ustawy z dnia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa

  Czy mógłby mi ktoś pomóc gdzie mogę znależć inrormacje na temat unieważnienia małżeństwa w Kodeksie Prawa Rodzinnego i Kodeksie Prawa Kanonicznego. (...)

 • nieuczciwy pracodawca

  Mój pracodawca w czasie mojego zwolnienia zarzadzil inwentaryzacje o której nic nie wiedziałem następnie zwolnił mnie dyscyplinarnie a teraz złożył (...)

 • ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

  Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze (...)

 • prawo budowlane- uprawnienia budowlane

  Czy praktyka odbyta w czasie studiów inżynierskich(4 rok) i po ich skończeniu ale jeszcze przed studiami magisterskimi, będzie mnie upoważniała do (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane