Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Tworzenie klas integracyjnych6 Grudnia 2004

  listę aktów prawnych, w które zajmują się min. klasami integracyjnymi. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07. września 1991 roku z późniejszymi zmianami, nowelizacja z 2001 roku (...)

 • Zwrot bonifikaty od osoby bliskiej dawnego najemcy13 Grudnia 2012

  ., Nr 173 poz. 1218) nie zawierają przepisów przejściowych, które na przestrzeni czasu mogłyby zmieniać odpowiedzialność osób bliskich dla osoby wykupującej (...)

 • Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?9 Kwietnia 2015

  ;rych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), d) posiadające (...)

 • Strata prawa jazdy przez niepłacenie alimentów?8 Marca 2010

  września 2009 roku art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr (...)

 • Delegacja sędziego podpisana przez podsekretarza14 Maja 2008

  Ministrów (art. 36 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.)." Pogląd wyrażony w tej uchwale (...)

 • Koszty zastępstwa dla radcy prawnego 8 Listopada 2008

  innymi kosztami egzekucyjnymi (tak też SN w uchwale z 4 sierpnia 2006 r. (III CZP 48/2006, OSNC 2007, nr 5, poz. 70). Natomiast koszty zastępstwa w toku procesu są zaspokajane razem (...)

 • Darowizna dla fundacji18 Lipca 2007

  .[skreślony z dniem 1 stycznia 2007 r. art. 8 pkt 3 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 41, poz. 399, ze zm.)], (...)

 • Opłata wstępna leasingu, a koszty uzyskania3 Sierpnia 2007

  jak twierdzi księgowa? Od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje zmieniony Art. 22 ust 5 ustawy p podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. rok 2000, Nr 14, poz. 176, z (...)

 • Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV5 Maja 2015

  inwalidów lub b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr (...)

 • Nowe przepisy o komornikach i egzekucji7 Września 2007

  innych ustaw (Dz.U. z 2007 roku Nr 112 poz. 769), wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2007 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które (...)

 • legalizacja samowoli budowlanej. 13 Sierpnia 2015

  .” (Dz. U. 1974 nr 38 poz. 229), - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 194 nr 89 poz. 414 ze zmianami), - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 (...)

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji? 8 Lipca 2015

  Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.]. Posługiwanie się tą klasyfikacją z pewnością (...)

 • Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego9 Marca 2006

  podatkowej (NIP) do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wynika on z art. 82 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie gospodarczej (Dz.U. nr 173, (...)

 • Bezumowne korzystanie z gruntu a przedawnienie26 Lipca 2012

  października 1996 r., III RN 4/96, OSNAPUS 1997, nr 10, poz. 160 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 1998 r., II SA 1226/97, nie publ.). Ponadto w art. 7 ust. (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  wykonaniu przedawniają się z upływem roku. 2. Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem (...)

 • Wyjście ze spółki cywilnej17 Kwietnia 2015

  2006 r., I ACz 288/06, Apel. W-wa 2007, nr 2, poz. 11) (na temat odpowiedzialności za zobowiązania w razie przekształcenia spółki cywilnej - por. teza 16 do art. 875). Rozszerzenie

 • Co mogę zrobić w przypadku kiedy mój partner, bez mojej zgody wziął na mnie kredyt?8 Lipca 2015

  ta sprawę zgłosić na policję? Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:  ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z (...)

 • Czy klient ma prawo żądać wymiany towaru? 20 Maja 2015

  niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami);  (...)

 • Rolnik agroturysta17 Stycznia 2008

  marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. (...)

 • Zezwolenie na sprzedaż alkoholu31 Sierpnia 2007

  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2007 r. Nr 70, poz. 473) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów (...)

 • Zajęcie wynagrodzenia przez komornika6 Lipca 2007

  obniżeniem składki rentowej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 roku (Dz.U. 2007 r., Nr 15, poz. 792 ), przy obliczaniu wynagrodzenia konieczne będzie uwzględnienie (...)

 • Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji? 3 Sierpnia 2015

  rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy, gdy nie jest możliwe dalsze zatrudnienie wszystkich nauczycieli danej specjalności\" (wyrok SN z dnia 6 lutego 1997 r., I PKN 70/96, OSNP 1997, nr (...)

 • Powołanie pracownika do służby wojskowej19 Kwietnia 2007

  niepłatnych z tytułu powołania go do służby wojskowej, bez względu na to, czy pracownik zwróci sie do pracodawcy z pisemnym wnioskiem? Kto w takim razie pokrywa wynagrodzenie za te 2 dni? Urlop (...)

 • Wypowiedzenie pracy złożone przez pracownika3 Kwietnia 2008

  PKN 240/2000, OSNAPiUS 2002, nr 21, poz. 518) norma ta eliminuje konieczność wypłacania pracownikowi, z którym rozwiązywany jest stosunek pracy ekwiwalentu pieniężnego za (...)

 • Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce26 Października 2010

  unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.  Nr (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.