Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?19 Maja 2015

  mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub 2) jest w zwłoce z zapłatą (...)

 • Termin przedawnienia opłat za środowisko22 Kwietnia 2008

  , latem koszą. Korzystam z samochodu osobowego - opłata za benzynę. Nie wiem natomiast jak mam podejść do dmuchaw do liści, myjki ciśnieniowej, pilarek - czy za korzystanie (...)

 • Publicznego udostępnianie gier konsolowych.17 Lipca 2015

  : Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za (...)

 • Wykup mieszkania od spółdzielni rolniczej26 Lipca 2006

  wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy, a jeżeli poziom rocznego czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z (...)

 • Opłacanie abonamentu telewizyjnego16 Listopada 2006

  zwalnia Pani z obowiązku opłacania abonamentu przewidzianego przez ustawę o opłatach abonamentowych. Zgodnie z tą ustawą, opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych (...)

 • Czy mogę doprowadzić do umorzenia długu?7 Kwietnia 2015

  egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o (...)

 • Zwolnienie z opłaty skarbowej8 Marca 2005

  pobierana za wydanie zezwolenia, czy też za korzystanie z niego.  Zakres przedmiotowy opłaty skarbowej został sformułowany w art. 1 ust. 1  wyłączenia z (...)

 • Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości? 22 Maja 2015

  postaci \"korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób\" i \"korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem\". Korzystanie z (...)

 • Fotografowanie akt sprawy cywilnej w sądzie13 Stycznia 2009

  reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zgodnie z §92 ust. 1 rozporządzenia, udostępnienie stronie akt (...)

 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości11 Marca 2011

  potrącenie z kwotą za bezumowne korzystanie z nieruchomości, również ewentualne roszczenie o zapłatę czynszu w tym przypadku jest niezasadne, gdyż współwłaściciel (...)

 • Wezwanie przez STOART do zawarcia umowy5 Stycznia 2009

  przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 ustawy) (...)

 • Prawo do lokalu socjalnego25 Listopada 2005

  czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego. Jeżeli wynajmujący (...)

 • Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu. 11 Czerwca 2015

  może wystąpić do sądu z prywatnym aktem oskarżenia, natomiast to sąd decyduje, na podstawie zebranych dowodów, czy doszło do popełnienia przestępstwa, czy też nie. Odnosząc (...)

 • Alimenty płatne do rąk pełnoletniego dziecka 10 Kwietnia 2008

  postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności (...)

 • Umowa użytkowania lokalu8 Maja 2006

  wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub  jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat (...)

 • Opłaty za używanie lokalu31 Lipca 2006

  miesięczne z tytułu kosztów eksploatacji i remontów. Zwłoka lokatora w uiszczeniu czynszu (w przypadku najmu lokalu) lub innych opłat za korzystanie z lokalu (...)

 • Ochrona praw lokatorów19 Maja 2008

  porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za (...)

 • Bezumowne korzystanie z gruntu a przedawnienie26 Lipca 2012

  należności wchodzą w skład gospodarowania nieruchomościami. Dotyczy to wszelkich należności, a więc zarówno należności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy, jak i należności z (...)

 • W jaki sposób pozbyć się niechcianego lokatora? 17 Sierpnia 2015

  eksmisję z mieszkania z zawieszeniem do otrzymania lokalu socjalnego. Mój znajomy oddał sprawę do sądu o naruszenie posiadania i ją wygrał. W jaki sposób mogę pozbyć się tego (...)

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego3 Marca 2011

  drogach publicznych na drogach nie zaliczanych do dróg publicznych, proszę o wskazanie czy istnieje inna możliwość prawna pobierania opłat za powyższe czynności. Drogi niezaliczone (...)

 • Przyczyny rozwiązania umowy najmu lokalu2 Grudnia 2008

  uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub 2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony20 Lutego 2012

  sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub 2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za (...)

 • Prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchmości10 Stycznia 2005

  niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Zgodnie z art. 201 k.c. do czynności (...)

 • Zwrot opłaty rocznej20 Kwietnia 2010

  ) przyjmuje się, że opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego stanowi swoisty ekwiwalent pieniężny za możliwość korzystania przez użytkownika wieczystego, z wyłączeniem innych (...)

 • Kupno sprzedaż nieruchomości3 Stycznia 2007

  zostanie ustalony podatek dochodowy wspólnika X za rok 2006 oraz za 2007 rok? 2. jaki zostanie ustalony podatek dochodowy wspólnika X za rok 2006 oraz za 2007 rok, gdy dokona zakupu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane