Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zalanie towaru handlowego a likwidacja szkody4 Marca 2008

  . Polisę miałem zawartą na towar w cenach zakupu. Czy ceną zakupu jest w tej sytuacji cena netto, czy brutto? Czy PZU ma prawo zlikwidować szkodę majątkową wypłacając kwotę netto? (...)

 • Zawieszenie i wstrzymanie renty socjalnej29 Grudnia 2005

  przez sąd i wypłacanej przez PZU? Czy otrzymując te rentę musze zgłosić się do ZUS-u, by zrezygnować z renty socjalnej? Pytając o to osoby pracujące w MOPS-ie oraz w ZUS-ie otrzymałam (...)

 • Odszkodowanie za niesłuszne skazanie17 Października 2007

  łagodniejsza karę służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w (...)

 • Ubezwłasnowolnienie częściowe a decyzja o leczeniu30 Maja 2007

  Osoba chora psychicznie nie wyrażała zgody w okresie silnego nawrotu choroby na pobyt w szpitalu. Pogotowie interweniowało dwukrotnie, ale tylko poprzez przyjazd do chorej. Dopiero (...)

 • Przedawnienie roszczenia regresowego22 Czerwca 2006

  umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; (...)

 • Likwidacja spółki cywilnej małżonków30 Maja 2006

  wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki. Tutaj jednak udział małżonka, który rezygnuje z prowadzenia działalności (...)

 • Zajęcie świadczenia rentowego przez komornika8 Października 2002

  emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu: a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy, b) ubezpieczeń społecznych, o których (...)

 • Dochodzenie roszczeń od szpitala12 Stycznia 2005

  Czy w pozwie cywilnym przeciwko szpitalowi, w którym dochodzone jest odszkodowanie za szkody na zdrowiu powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania zabiegu, trzeba podać nazwisko (...)

 • Egzekucja mieszkania a umowa najmu3 Listopada 2004

  problemy z najmem tego mieszkania. W wynajmowanym mieszkaniu mieszkam z żoną, która jest w 7 miesiącu ciąży. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania. Czy (...)

 • Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego20 Marca 2012

  ma prawo obciążać gminę czynszem za bezumowne użytkowanie tych pomieszczeń jako mieszkania i w wysokości dwukrotnie wyższej niż stawka obowiązująca w gminnym zasobie? Zgodnie z art. (...)

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę9 Kwietnia 2003

  na zdrowiu. Jak zabezpieczyć swoje prawa do dochodzenia odszkodowania za ewentualne w przyszłości ujawnione następstwa zdarzenia? W jakim procesie dochodzić powyższego (w (...)

 • Odszkodowanie za skradziony pojazd leasingowany28 Maja 2002

  Dnia 24 05 2000 zawarłem umowę leasingu operacyjnego samochodu. Dnia 13.03.2002 skradziono mi ów pojazd. Do spłaty pozostało mi 8500 zl. PZU wypłaciło tytułem odszkodowania za w/w (...)

 • Nadużycie pełnomocnictwa do sprzedaży gruntów8 Maja 2008

  otrzymał zapłaty za nieruchomość. Mocodawca sam odpowiada za to, kogo wyznaczył swoim pełnomocnikiem, i nie może przerzucać swojej odpowiedzialności w tym zakresie na Skarb Państwa. (...)

 • Przedawnienie roszczenia za wypadek 15 Lipca 2008

  W październiku 2004 r. miał miejsce wypadek drogowy. W wyniku postępowania karnego sąd okręgowy w postępowaniu apelacyjnym, wyrokiem z listopada 2006 r. skazał jednego z uczestników (...)

 • Opodatkowanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej21 Lipca 2004

  należy, iż przepisy nie różnicują prawa do zwolnienia w zależności od tego czy odszkodowanie wypłacane jest osobie ubezpieczonej czy osobie upoważnionej do pobrania odszkodowania (jak to (...)

 • Odszkodowanie za wypadek w pracy16 Listopada 2002

  z zakresu prawa pracy (nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń

 • Odpowiedzialność szpitala za zarażenie pacjenta30 Lipca 2003

  Na jakiej podstawie i jakiego rodzaju odszkodowania może dochodzić osoba, która podczas zabiegu operacyjnego w szpitalu została zarażona wirusem żółtaczki typu C? W przypadku (...)

 • Kolejność ściągalności grzywny i alimentów7 Grudnia 2007

  : koszty egzekucyjne,  należności alimentacyjne,  należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę (...)

 • Naruszanie prawa do prywatności i spokoju18 Sierpnia 2003

  przykład na uszkodzeniu ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowanego. Naprawienie szkody obejmuje w takim wypadku wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (na przykład koszty pobytu w szpitalu). (...)

 • Oskarżenie poszkodowanego przez sprawcę28 Stycznia 2004

  z urzędu? Czy na jej korzyść będzie ogłoszenie wyroku w sprawie, w której to ja jestem oskarżoną? Proszę o odpowiedź - czy jest jakiś kruczek prawny, który reguluje tę kwestię? Czy nie (...)

 • Dochodzenie odszkodowanie od sprawcy wypadku20 Marca 2003

  kiedy ofiara wypadku po kilkumiesięcznym pobycie w szpitalu umiera. Jakie odszkodowanie się wtedy nalezy rodzinie czy za poniesiony uszczerbek na zdrowiu, czy jakieś inne. Czy może oba (...)

 • Zwrot kosztów stawiennictwa26 Listopada 2007

  km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności. Strawne wypłaca się świadkowi w wysokości 300 zł dziennie w przypadku, jeżeli pobyt (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Waloryzacja polisy PZU

  Witam. Mam polisę założoną przez rodziców w '84r. (ubezpieczenie uposażenia dzieci). Powinienem dostać teraz znaczną kwotę z PZU, lecz oni oferują (...)

 • Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

  Tydzień temu miałem wypadek przy pracy. Rana cięta podczas pracy fizycznej, wezwano ambulans i miałem szytego kciuka lewej ręki. Lekarz wypisał L4. (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie

  Jakiś czas temu wykonując obowiązki zawodowe spadłam ze schodów i skręciłam nogę w stawie kolanowy. Na razie nie stwierdzono poważnego uszkodzenia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane