Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)7 Kwietnia 2006

  . 28-30 i 30a, czyli opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Niemniej, nieujmowanie kwot przychodu, jest możliwe tylko pod warunkiem, że płatnik pobrał i odprowadził należny zryczałtowany podatek (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek17 Października 2005

  przekraczającą zaliczki na podatek dochodowy. Czy w pierwszym kwartale 2000 roku obowiązywały inne przepisy? Prosiłbym o podstawę prawną. Według obecnie obowiązującego stanu prawnego, gdy (...)

 • Dochody z wynajmu mieszknia23 Września 2005

  grzywny za wykroczenie skarbowe”. podatek, dochodowy, deklaracja, opodatkowanie najmu

 • Zmiany w podof od 1 stycznia 2007 r.30 Listopada 2006

  , zaś od nadwyżki ponad 85.528 zł podatek będzie wynosił 20.177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł. Po raz kolejny zmianie ulegnie skala podatkowa od 1 stycznia 2009 roku. (...)

 • Odsetki od pożyczki a podatek14 Listopada 2005

  .), wypłacająca odsetki, pełni w tym przypadku jednocześnie rolę płatnika. Spółka z o.o. powinna od wypłaconych odsetek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa wyżej, i wypłacić (...)

 • Opodatkowanie dochodów z pracy w Wielkiej Brytanii1 Lutego 2006

  :  Limit odliczenia podatku = (podatek dochodowy od całkowitego dochodu x podatek zapłacony w Wlk. Brytanii) : dochód całkowity  Zapłacony za granicą podatek (do (...)

 • Podatek od wynagrodzenia pracownika agencji pracy16 Września 2008

  pracy tymczasowej będzie odprowadzać co miesiąc podatek dochodowy w Polsce? Kwestię, w którym kraju powinien być uiszczany podatek dochodowy od pracownika zatrudnionego w (...)

 • Koszty w czasie zawieszenia działalności2 Kwietnia 2009

  podatek naliczony w poniesionych kosztach (czy VAT do zwrotu przez Urząd Skarbowy)? A na koniec roku rozliczam podatek dochodowy w deklaracji rocznej i jeżeli nie sprzedam nic z majątku (...)

 • Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja1 Kwietnia 2008

  jednostka organizacyjna niemająca sobowości prawnej, podlegająca ma mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Jeśli chodzi o podatek dochodowy, to organy podatkowe mają różne (...)

 • Przychody nierezydenta z kapitałów pieniężnych22 Kwietnia 2006

  opodatkowania, Szwajcaria, przychody kapitałowe osiągane przez nierezydentów, zryczałtowany podatek dochodowy, należności licencyjne, odsetki, dywidendy

 • Ustalanie granic potrąceń dla świadczenia30 Sierpnia 2010

  miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tak więc, stanowisko ZUS uznać należy za uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami.   W

 • Pracownik zatrudniony przez polski oddział13 Czerwca 2006

  oddziału, pracodawcą jest polski oddział i to on powinien dokonywać rozliczeń dla celów podatkowych za zatrudnionych pracowników (jest m.in. płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób (...)

 • Zaliczka i koszty od umów o dzieło20 Lutego 2006

  dzieło jest płatnikiem zaliczki na podatek za wykonawcę dzieła ta sytuacja będzie przedmiotem poniższej analizy), bądź w ramach własnej działalności gospodarczej (i wtedy sam opłaca podatek (...)

 • Podatek u źródła od należności licencyjnej14 Grudnia 2007

  podatek dochodowy od należności licencyjnej wypłacanej przez polską spółkę spółce irlandzkiej będzie wynosił 10% kwoty brutto należności licencyjnej -na mocy polsko irlandzkiej umowy bądź (...)

 • Dochody nierezydenta z nieruchomości w Polsce24 Maja 2006

  fizycznych: podatnicy osiągający dochody z najmu są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Podatnicy są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. (...)

 • Zaliczka tytułu umowy o dzieło15 Lutego 2012

  zaliczki na podatek dochodowy pobiera zamawiający jako płatnik, na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 wskazanej ustawy, zgodnie z którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (...)

 • Płatnik a należności związane z najmem12 Stycznia 2006

  własnym zakresie – bez pośrednictwa płatnika, w szczególności są obowiązani sami wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku (...)

 • Opodatkowanie wynagrodzenia pracowników za granicą6 Czerwca 2006

  Polsce. delegowanie pracowników, praca za granicą, Norwegia, unikanie podwójnego opodatkowania, miejsce opodatkowania, wykonywanie pracy za granicą, delegowanie pracowników, zaliczka na podatek dochodowy

 • Podatek od nieruchomości nabytej w spadku18 Maja 2009

  podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości: Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT podatek dochodowy, czynności cywilnoprawnych, spadek, dziedziczenie, nabycie, zbycie, sprzedaż, nieruchomość, (...)

 • Rozliczanie umów o dzieło23 Stycznia 2006

  pokwitowanie odbioru wynagrodzenia lub dowód dokonania przelewu). rozliczanie umów o dzieło, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-4, płatnik, umowa o dzieło, wynagrodzenie

 • Nagrody pieniężne w konkursie9 Kwietnia 2010

  , tzn. wg skali podatkowej. Płatnikiem podatku jest organizator konkursu. Płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń (wypłat) lub stawianych (...)

 • Definicje wynagrodzenia brutto i netto26 Stycznia 2010

  pracownika. Sąd pracy, zasądzając wynagrodzenie za pracę, nie odlicza od tego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Zatem (...)

 • Zaprzestanie potrącania kwoty wolnej5 Lutego 2007

  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczkę na podatek dochodowy pobieraną przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej (...)

 • Opodatkowania dochodów z udziałów i stosunku pracy23 Maja 2006

  uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Zryczałtowany podatek dochodowy (...)

 • Wynagrodzenie wypłacane przez komornika30 Czerwca 2005

  dłużnikiem odlicza składkę na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy i sam je odprowadza? W jakiej wysokości odlicza podatek dochodowy, skoro jest to wynagrodzenie z kilku (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Podatek liniowy

  Od kilku lat trwa w Polsce dyskusja nad wprowadzenim podatku liniowego. Naszym zdaniem jest jest to doskonałe rozwiązanie, upraszczające zapętlony (...)

 • Umowa o dzieło - podatek

  Proszę o pomoc. Zajmuję się tworzeniem stron internetowych i chciałbym podpisywać umowy o dzieło, tylko nie wszystko jest dla mnie jasne... 1. Czy (...)

 • Podatek dochodowy - zakup i sprzedaż aut z USA - osoba fizyczna z działalnością

  Witam Sprawa wygląda następująco - jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (typowo usługową, żaden handel, PKD obejmuje (...)

 • progi podatkowe 2011

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2011 roku wynosi: * Do kwoty 85.528 zł podatek wynosi 18% (minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 556,02 zł). * (...)

 • Niezłożona deklaracja VAT-R

  Witam! Mam następujący problem. Z dniem 1 lutego tego roku rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej( pierwsza działalność), forma opodatkowania (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane