Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Powtórny bieg terminu gwarancji4 Listopada 2005

  dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis ten stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych (...)

 • Zepsuty sprzęt AGD a uprawnienia gwarancyjne7 Czerwca 2010

  gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek wady kupujący nie mógł korzystać z rzeczy (np. jeżeli z powodu wady rzeczy kupujący nie mógł korzystać z rzeczy (...)

 • Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.17 Lipca 2015

  wynika, a została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia (...)

 • Roszczenia z tytułu gwarancji25 Kwietnia 2002

  gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Z kolei zgodnie z art. 581 jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast (...)

 • Naruszenie posiadania po podziale do korzystania26 Stycznia 2004

  korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Uprawnienie to przysługuje do całości rzeczy (...)

 • Wypowiedzenie umowy w razie zwłoki z zapłatą9 Listopada 2009

  ;jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedanych (...)

 • Obowiązki gwaranta16 Marca 2011

  istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił (...)

 • Gwarancja na budynek7 Stycznia 2008

  biegnie na nowo od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gdyby na przykład w (...)

 • Gwarancja przy umowie sprzedaży nieruchomości13 Czerwca 2006

  dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W (...)

 • Uprawnienia współwłaściciela rzeczy wspólnej1 Lipca 2004

  rezygnuje z woli współposiadania danej rzeczy , chociaż faktycznie posiadają tylko część rzeczy . Jednakże taka umowa wymaga porozumienia ze strony współposiadaczy- jeżeli np. jeden (...)

 • Część sładowa5 Lipca 2013

  szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Część składowa rzeczy nie może (...)

 • Czy mogę zasiedzieć strych? 22 Czerwca 2015

  przedmiotu odłączonego.  Następnie zgodnie z § 1 tego artykułu: § 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.  W (...)

 • Rozliczenie nakładów przy znoszeniu współwłasności14 Października 2003

  zakresu podziału - stronie, która poniosła nakłady przypadnie np. większa część rzeczy wspólnej, lub poprzez dopłaty lub spłaty). Jeżeli podział następuje w drodze orzeczenia sądowego, (...)

 • Sprzedaż części składowej nieruchomości25 Marca 2011

  Czy mogę sprzedać część składową nieruchomości ( urządzenie trwale z gruntem powiązane) ? Zgodnie z treścią art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może (...)

 • Zastaw na rzeczach osobistych28 Listopada 2008

  rzeczy, włącznie z dozwoloną samopomocą, a nawet użyciem siły fizycznej w celu zatrzymania rzeczy.Roszczenie z tytułu najmu przedawniają się z upływem lat 3 - czynsz najmu jako świadczenie okresowe (...)

 • Jakie mam prawo do współwłasności domu?26 Maja 2015

  . Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone (...)

 • Czy mam prawo ubiegać się o zapłatę za moje udziały w spółce?13 Maja 2015

  postanowienia, w szczególności uwzględniać wartość używania rzeczy, obniżenie wartości samej rzeczy, czy też przewidywać zatrzymanie rzeczy w spółce oraz zwrot wspólnikowi (...)

 • Przewłaszczenie przyszłych plonów26 Kwietnia 2006

  (a plony do takich właśnie należą) do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy

 • Zniesienie współwłasności-pośrednictwo adwokata30 Lipca 2003

  współwłasności może nastąpić na trzy sposoby: .sąd może podzielić rzecz i przyznać każdemu z dotychczasowych współwłaścicieli odpowiednią jej część. Jeżeli rzeczy nie da się (...)

 • Prawo współwłaściciela do współposiadania rzeczy8 Grudnia 2003

  sposobu korzystania z rzeczy, które przewiduje rozdzielne korzystanie przez współwłaścicieli z poszczególnych jej części. Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania z rzeczy przez współwłaścicieli (...)

 • Czy zamieszkiwanie w nieruchomości jest pożytkiem?31 Stycznia 2011

  stosunku prawnego (w tym także bezumownego korzystania z rzeczy). Nie ma znaczenia, czy dochody te wyrażają się w pieniądzach, jak np. czynsze, czy w postaci rzeczy zamiennych lub świadczeń

 • Umowa dzierżawy gruntu a inwestycja na tym gruncie15 Października 2009

  składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych (nie odnoszących się do Państwa sytuacji), do części (...)

 • Ustalenie wysokości czynszu najmu i innych opłat3 Września 2003

  zaglądam ze względu na to, że pozostało tam jeszcze część moich rzeczy. Płacę regularnie czynsz wspólnie z pozostającą tam osobą. Administrator jest o tym fakcie poinformowany, czy może (...)

 • Zasada superficies solo cedit13 Czerwca 2003

  Na czym polega zasada "superficies solo cedit"? Zasada ta wyraża powiązanie gruntu z budynkiem trwale z tym gruntem związanym. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności (...)

 • Podział quoad usum z zasiedzenie5 Października 2007

  rzeczy wspólnej. Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności poprzez upływ czasu. Przesłankami zasiedzenia są: nieprzerwane posiadanie rzeczy przez określony okres czasu, samoistne posiadanie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane