Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Odsetki w umowie pożyczki26 Marca 2007

  opóźnienie w spłacie pożyczki + odsetki kapitałowe od pożyczki) daje wartość przedmiotu sporu od której należą  również  odsetki za opóźnienie (w (...)

 • Błędne wyliczenie odsetek przez komornika26 Lipca 2007

  również odsetki od odsetek, co jest chyba prawnie zabronione? Jak mogę próbować odwołać się od sposobu naliczenia odsetek i czy w ogóle jest możliwość skorygowania (...)

 • Ulga odsetkowa a kwestie dowodowe19 Stycznia 2005

  odsetki. Do pierwszego zeznania, w którym wolno będzie odliczyć odsetki od kredytu (pożyczki), podatnik musi dołączyć także oświadczenie o wysokości wydatków na daną (...)

 • Pożyczka udzielona spółce jawnej przez sp. z o.o.15 Listopada 2005

  dochodowym od osób fizycznych). 4) Warto podkreślić, iż odsetki od pożyczki powinny być określone na poziomie rynkowym. W przeciwnym przypadku wysokość odsetek (lub tym bardziej (...)

 • ulga na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego29 Marca 2006

  lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, obowiązkowe jest (...)

 • Niespłacenie długu przez wierzyciela a weksel.7 Maja 2015

  weksla jego wystawcy do wykupienia. Prosimy pamiętać, że to odsetki za opóźnienie – nie odsetki umowne z tytułu pożyczki – te powinny być uwzględnione w (...)

 • Podatek od sprzedaży domu28 Maja 2010

  obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia (...)

 • Kolejność zaspokajania z dwóch hipotek16 Maja 2005

  przysądzeniem własności, a koszty postępowania w wysokości nie przekraczającej dziesiątej części kapitału. Pozostałe odsetki i koszty zaspokaja się w kategorii dziesiątej. (...)

 • Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej20 Listopada 2006

  . Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki: naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia; W analizowanym przykładzie odliczeniu będą podlegały (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy. § (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  - od dnia, w którym powinna była nastąpić). Zatem, jeżeli w ciągu roku od dnia, w którym bilet powinien być skasowany należność nie zostanie wyegzekwowana (...)

 • Paragon jako dowód poniesienia kosztu5 Października 2005

  powinien zawierać co najmniej sześć enumeratywnie wymienionych w tym artykule danych. Paragon nie zawiera wszystkich danych wymienionych w/wym. artykule, jednak nie powoduje to niemożności (...)

 • Uprawnienia pracownika w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia19 Grudnia 2011

  wypowiedzenia różne w zależności od rodzaju umowy o prace oraz okresu zatrudnienia u danego pracodawcy- szczegółowe unormowania znajdują się w art.. od (...)

 • Zmiana przeznaczenia samochodu a korekta VAT19 Listopada 2012

  ; 5)   pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku (...)

 • Wypłata dywidendy w spółce z o.o. a przychód21 Września 2006

  należą się odsetki i w jakiej wysokości; jeśli odsetki należne wspólnikom, czy stanowią one przychód wspólników i czy z tego tytułu należy sporządzić deklarację? (...)

 • Zasądzone należności kosztem uzyskania przychodów23 Stycznia 2007

  dochodowym od osób prawnych oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów (...)

 • Kara umowna a odsetki maksymalne20 Lipca 2007

  przypadku kiedy strony w drodze czynności prawnej nie ustaliły odsetek umownych. Ustawodawca ogranicza swobodę stron w ustalaniu wysokości odsetek umownych w stosunku rocznym do (...)

 • Zniesienie współwłasności a podatek20 Czerwca 2008

  drodze zniesienia współwłasności ze spłatą (w drodze ugody sądowej) udział w nieruchomości (tę drugą polowę), to jest zobowiązana do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (...)

 • Podatek z odsetek osoby prawnej nierezydenta3 Lutego 2010

  Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej (...)

 • Roszczenie regresowe wspólnika spółki cywilnej23 Września 2010

  części świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, przy czym zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek ze wspólników

 • Przychody nierezydenta z kapitałów pieniężnych22 Kwietnia 2006

  należności licencyjnych opodatkowane w Polsce 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% opodatkowane zaś, (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży mieszkania17 Maja 2005

  od dnia sprzedaży aż do dnia w którym od sprzedaży upływają dwa lata nalicza się w wysokości połowy odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Od (...)

 • Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE21 Lipca 2006

  leżących po stronie Zakładu, od Zakładu należne odsetki obliczone w sposób wskazany w ustawie,  według zmiennej stopy procentowej. Określone w ten (...)

 • Przedawnienie należności21 Stycznia 2010

  o odsetki przedawnia się z upływem trzech lat (art. 117 kc). Terminy te liczy się w przypadku odsetek osobno w stosunku do każdego dnia opóźnienia w płatności, za które (...)

 • Miarkowanie kary umownej12 Marca 2008

  się w terminie moi klienci maja prawo potrącić mi odsetki karne w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki od przedmiotu umowy, czyli ceny, jaka została ustalona za wybudowanie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.