Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Brak zgody pracownika na podwyżkę8 Czerwca 2010

  . otrzymałam aneks do umowy (\"Aneks. Porozumienie zmieniające do umowy o pracę z dn. 06/10/2008\") stwierdzający podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego. Inne warunki (...)

 • Rozwiazanie umowy o pracę a wypłata premii6 Lipca 2006

  aneks do umowy o pracę, według którego należał mi się bonus roczny, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę w ciągu roku. Bonus ten należy się proporcjonalnie do przepracowanego (...)

 • Spółka cywilna małżonków16 Marca 2005

  prawa podatkowego itp.). W sferze stosunków cywilnoprawnych, jeżeli małżonkowie spisali uprzednio umowę spółki, winien być do niej sporządzony aneks o przystąpieniu do spółki nowego (...)

 • Aneks do umowy23 Grudnia 2004

  należy pamiętać o zachowaniu tej samej formy, jaka jest przewidziana dla umowy przez przepisy lub same strony. Są więc dwa dopuszczalne sposoby zmiany sytuacji prawnej podmiotów: spisanie nowej (...)

 • Zmiana rodzaju umowy o pracę24 Stycznia 2005

  stwierdzić, że dokonanie zmiany tej umowy aneksem jest dopuszczalne. Dopuszczalne jest również rozwiązanie umowy zawartej na czas określony i zawarcie ponownie z pracownikiem umowy (...)

 • Odstąpienie od umowy kredytu na zakup kosmetyków. 11 Czerwca 2015

  umowy.    Reasumując, naszym zdaniem obecnie odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży nie jest już możliwe, podobnie jak odstąpienie od umowy kredytu zawartej z bankiem. (...)

 • Wstąpienie spadkobiercy do spółki cywilnej22 Stycznia 2007

  następujący zapis: Spadkobiercy każdego ze wspólników wchodzą do spółki na jego miejsce. Był również aneks do umowy sporządzony rok temu, który zastępował powyższe stwierdzenie (...)

 • Zmiana terminu obowiązywania umowy o pracę2 Czerwca 2003

  . 25[1] kodeksu pracy. Artykuł ten mówi, że zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nie określony, jeżeli (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu27 Sierpnia 2007

  dołączyć aneks i czy mogę podać np. termin 14 dni na podpisanie go od daty otrzymania? W umowie widnieje również zapis, że wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia, (...)

 • Zakres obowiązków pracownika4 Maja 2004

  wypełnianie tych dokumentów nie jest obowiązkowe nie mogła być Pani do tego w żaden sposób zmuszona i jest to naruszenie praw pracowniczych. Podobnie naruszeniem praw pracowniczych jest (...)

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji? 8 Lipca 2015

  , że umowa jest prawidłowa, posiada wszystkie potrzebne elementy i nie ma podstaw do jej podważenia. Takie wniosek nie jest jednak do końca uprawniony, jeżeli pewnym zasadom obowiązywania (...)

 • Umowa najmu lokalu pod działalność gospodarczą4 Września 2006

  wypowiedzenia umowy najmu.  Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie (co jest sytuacją najbardziej typową), najem można (...)

 • Podważanie zasadności podwyżki wynagrodzenia za pracę przez ZUS wydział zasiłków7 Marca 2005

  przedstawionych dowodów.Organ dopuszcza jako dowód wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, (...)

 • Likwidacja spółki cywilnej małżonków30 Maja 2006

  fizycznych, "wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem (...) wkładów w spółce osobowej do wysokości (...) wniesionych wkładów do spółki osobowej". Opodatkowany (...)

 • Zmiana czynszu najmu9 Listopada 2005

  . Jest to szczególny przypadek wypowiedzenia części umowy. Możliwa jest też zmiana umowy, która może nastąpić za zgodą obu stron (aneks). Strony zawsze mogą bowiem renegocjować (...)

 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę19 Listopada 2004

  szkoleniach BHP, zezwolenia na pracę dla pracowników nie będących polskimi rezydentami? Czy zalecane jest sporządzenie nowej umowy o pracę z nowym pracodawcą, czy wystarczy aneks do (...)

 • Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka24 Lipca 2006

  majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję. Tak więc syndyk nie jest organem państwowym, a sporządzone przez niego dokumenty nie są, co do (...)

 • Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej22 Lutego 2006

  Do spółki jawnej, która dotychczas działała w 2-osobowym składzie, przystąpił nowy wspólnik. Spisano aneks do umowy w dniu 01.10.2005 r., z mocą obowiązującą od 01.11.2005 (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego22 Stycznia 2010

  poprzedniego czynszu, a jaki jest okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas nieokreślony? A jaki jest okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego zawartej (...)

 • Zamknięcie klubu malucha11 Lutego 2009

  rodzicami i formy pisemnej np. aneks do umowy? Czy można bezkarnie otwierać i zamykać takie placówki? Zakładamy, iż w niniejszej sprawie chodzi o niepubliczne przedszkole prowadzone (...)

 • Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość15 Września 2010

  wydania rzeczy czy też świadczenia usługi. Strony zobowiązały się jedynie do zawarcia w oznaczonym terminie umowy sprzedaży samochodu osobowego. Należy zatem wskazać, iż termin do (...)

 • Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.17 Lipca 2015

  wynika, a została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do (...)

 • wystąpienie wspólnika ze spólki cywilnej30 Sierpnia 2007

  straty, przysługują jakieś pieniądze czy wspólnik ten wychodząc ze spółki musi pokryć straty wg swojego udziału. Czy tak jak sugerują wspólnicy można tę sprawę rozwiązać poprzez aneks do (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:  1) do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;  2) (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane