Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę13 Lutego 2006

  Bezrobotny (niezatrudniony, nie prowadzący działalności, bez prawa do zasiłku) artysta sprzedaje sporadycznie swoje prace (kilka w miesiącu, kwoty mniejsze od 1000 zł). Czy artysta (...)

 • ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki 27 Lipca 2015

  ;W myśl art. 68 u.s.u.s. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się między innymi wymierzaniem i pobieraniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz

 • Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)7 Kwietnia 2006

  na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę ulgi remontowo – modernizacyjnej. Pamiętać, jednak należy, że odliczeniu podlegają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne, (...)

 • Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS16 Marca 2007

  do danego świadczenia.  Ubezpieczenie zdrowotne Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu (...)

 • Alimenty od chorego3 Czerwca 2002

  . 85. 1 cytowanej ustawy Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą: 1) 530,26 zł miesięcznie - dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, 2) 407,88 zł miesięcznie - dla (...)

 • Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym? 27 Maja 2015

  może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego Na mocy art. 1821 § 5 k.p. pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może (...)

 • Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami22 Lipca 2005

  opłacają również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego (do 6 roku życia), uczniowie (...)

 • Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło11 Maja 2010

  takiego statusu nie ma prawa do zasiłku. Poza tym zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny, który podjął zatrudnienie, (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne a zawieszeniu działalności27 Kwietnia 2009

  zawieszenia działalności gospodarczej. Gdzie powinna być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego osoba, która nie płaci składek zdrowotnych po zawieszeniu działalności gospodarczej? Czy ubezpieczenie (...)

 • Zasady odliczania składki zdrowotnej4 Lutego 2005

  Rozpoczęłam działalność gospodarczą 1 grudnia 2004 r. Poprzednie 11 miesięcy byłam zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Urząd opłacał składkę (...)

 • Ustalanie granic potrąceń dla świadczenia30 Sierpnia 2010

  netto świadczenia (po potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy ) czy też od kwoty brutto (bez potrącenia)? Ze świadczeń pieniężnych określonych (...)

 • Odsetki od renty i naprawa krzywdy2 Czerwca 2006

  renty, utraciłem ubezpieczenie zdrowotne, którego koszty musiałem pokryć z własnej kieszeni (dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne). Jeżeli ZUS w terminach przewidzianych w przepisach (...)

 • Warunki nabycia prawa do renty18 Czerwca 2003

  W maju 2002 r. uległem wypadkowi wskutek pobicia. Byłem zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Po rekonwalescencji stawiłem się na komisję w PZ d/s O o N, gdzie uznano (...)

 • Zwrot nienależnie pobranego zasiłku17 Lutego 2005

  dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.  Okres za jaki należy zwrócić nienależnie pobrane świadczenie, wynika z okresu przez jaki to świadczenie było pobierane (...)

 • Zwrot nadpłaconych składek ZUS10 Sierpnia 2006

  . Odliczone od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, a także odliczone od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazywane są bezpośrednio w deklaracji na zaliczkę miesięczną (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka6 Stycznia 2006

  ; - mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.   dziecko, ubezpieczenie zdrowotne, dzieci, szpital, leczenie

 • Składki na ubezpieczenie rencisty2 Kwietnia 2007

  310,05 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy składka, rencista, ZUS, ubezpieczenie, zdrowotne, społeczne, praca, działalność gospodarcza

 • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska? 1 Kwietnia 2015

  dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. Aby mógł Pan pobierać zasiłek dla (...)

 • Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c. 15 Czerwca 2010

  to jednak czynić terminowo (do dziesiątego dnia następnego miesiąca) i w pełnej wysokości, pod groźbą wyłączenia z ubezpieczenia. W zakresie prawa podatkowego możliwość zawieszenia działalności (...)

 • Składki ZUS - wspólnik spółki cywilnej22 Lipca 2004

  miesięcznie wysokości 50% kwoty najniższej emerytury, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest również opłacana od dodatkowych (...)

 • Naruszenie praw pacjenta2 Sierpnia 2005

  oglądając palców), że już miałem udzieloną pomoc i nie wie czy mnie przyjmie. (Czy miał tak prawo się zachować nie patrząc co mi dolega oraz mówić niegrzecznie do pacjenta?) Kazał mi się zgłosić (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie wypowiedzenia5 Lipca 2006

  ., pracodawca powinien odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne? Możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w stacji gdy pracodawca dokonał (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca studenta27 Maja 2003

  Zdrowia (dalej ustawa o N.F.Z) studenci obcokrajowcy mogą się ubezpieczyć sami i wówczas będą oni mieli takie same prawa jak każdy inny ubezpieczony. Ze zgłoszeniem do ubezpieczenia związane (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  , zachowuje prawo do tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 5. (uchylony). 6. Bezrobotny jest obowiązany do składania (...)

 • Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym29 Grudnia 2011

  ., uznane przez Komisję do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającą przy ministrze właściwym do spraw kultury, pod warunkiem że twórca lub artysta opłacał (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane