Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę13 Lutego 2006

  Bezrobotny (niezatrudniony, nie prowadzący działalności, bez prawa do zasiłku) artysta sprzedaje sporadycznie swoje prace (kilka w miesiącu, kwoty mniejsze od 1000 zł). Czy artysta (...)

 • ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki 27 Lipca 2015

  ;W myśl art. 68 u.s.u.s. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się między innymi wymierzaniem i pobieraniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz

 • Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)7 Kwietnia 2006

  na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę ulgi remontowo – modernizacyjnej. Pamiętać, jednak należy, że odliczeniu podlegają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne, (...)

 • Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS16 Marca 2007

  , którego nie zalicza się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.   ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, ZUS, wyrejestrowanie, składki, stosunek (...)

 • Alimenty od chorego3 Czerwca 2002

  . 85. 1 cytowanej ustawy Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą: 1) 530,26 zł miesięcznie - dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, 2) 407,88 zł miesięcznie - dla (...)

 • Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym? 27 Maja 2015

  może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego Na mocy art. 1821 § 5 k.p. pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może (...)

 • Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami22 Lipca 2005

  również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego (do 6 roku życia), uczniowie w (...)

 • Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło11 Maja 2010

  takiego statusu nie ma prawa do zasiłku. Poza tym zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny, który podjął zatrudnienie, (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne a zawieszeniu działalności27 Kwietnia 2009

  zawieszenia działalności gospodarczej. Gdzie powinna być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego osoba, która nie płaci składek zdrowotnych po zawieszeniu działalności gospodarczej? Czy ubezpieczenie (...)

 • Zasady odliczania składki zdrowotnej4 Lutego 2005

  Rozpoczęłam działalność gospodarczą 1 grudnia 2004 r. Poprzednie 11 miesięcy byłam zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Urząd opłacał składkę (...)

 • Ustalanie granic potrąceń dla świadczenia30 Sierpnia 2010

  netto świadczenia (po potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy ) czy też od kwoty brutto (bez potrącenia)? Ze świadczeń pieniężnych określonych (...)

 • Odsetki od renty i naprawa krzywdy2 Czerwca 2006

  renty, utraciłem ubezpieczenie zdrowotne, którego koszty musiałem pokryć z własnej kieszeni (dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne). Jeżeli ZUS w terminach przewidzianych w przepisach (...)

 • Warunki nabycia prawa do renty18 Czerwca 2003

  W maju 2002 r. uległem wypadkowi wskutek pobicia. Byłem zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Po rekonwalescencji stawiłem się na komisję w PZ d/s O o N, gdzie uznano (...)

 • Zwrot nienależnie pobranego zasiłku17 Lutego 2005

  dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.  Okres za jaki należy zwrócić nienależnie pobrane świadczenie, wynika z okresu przez jaki to świadczenie było pobierane (...)

 • Zwrot nadpłaconych składek ZUS10 Sierpnia 2006

  . Odliczone od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, a także odliczone od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazywane są bezpośrednio w deklaracji na zaliczkę miesięczną (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka6 Stycznia 2006

  ; - mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.   dziecko, ubezpieczenie zdrowotne, dzieci, szpital, leczenie

 • Składki na ubezpieczenie rencisty2 Kwietnia 2007

  społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do (...)

 • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska? 1 Kwietnia 2015

  dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. Aby mógł Pan pobierać zasiłek dla (...)

 • Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c. 15 Czerwca 2010

  to jednak czynić terminowo (do dziesiątego dnia następnego miesiąca) i w pełnej wysokości, pod groźbą wyłączenia z ubezpieczenia. W zakresie prawa podatkowego możliwość zawieszenia działalności (...)

 • Składki ZUS - wspólnik spółki cywilnej22 Lipca 2004

  miesięcznie wysokości 50% kwoty najniższej emerytury, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest również opłacana od dodatkowych (...)

 • Naruszenie praw pacjenta2 Sierpnia 2005

  oglądając palców), że już miałem udzieloną pomoc i nie wie czy mnie przyjmie. (Czy miał tak prawo się zachować nie patrząc co mi dolega oraz mówić niegrzecznie do pacjenta?) Kazał mi się zgłosić (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie wypowiedzenia5 Lipca 2006

  ., pracodawca powinien odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne? Możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w stacji gdy pracodawca dokonał (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca studenta27 Maja 2003

  Zdrowia (dalej ustawa o N.F.Z) studenci obcokrajowcy mogą się ubezpieczyć sami i wówczas będą oni mieli takie same prawa jak każdy inny ubezpieczony. Ze zgłoszeniem do ubezpieczenia związane (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  , zachowuje prawo do tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 5. (uchylony). 6. Bezrobotny jest obowiązany do składania (...)

 • Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym29 Grudnia 2011

  do spraw kultury, pod warunkiem że twórca lub artysta opłacał składki na ubezpieczenie społeczne po dniu 31 grudnia 1973 r.;   10)  pracy adwokatów wykonywanej (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane