Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Przedawnienie obowiązku zapłaty opłaty parkingowej16 Kwietnia 2007

  . 15 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005 r Nr 229, poz. 1954 ze zm.) wzywa się (...)

 • Przedawnienie zobowiązania dot. VAT7 Sierpnia 2008

  przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowy nie zostały zastosowane środki egzekucyjne wymienione w art. 1 a pkt. 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  postanowienia o przysądzeniu własności.  Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu (...)

 • Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów 25 Października 2010

  postępowaniu egzekucyjnym w administracji zostało wydane na podstawie art. 174 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z tą (...)

 • Egzekucja należności z mandatu karnego12 Kwietnia 2005

  niektóre czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu. W myśl art. 56 par. 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji postępowanie (...)

 • Egzekucja wynagrodzenia z umowy zlecenia27 Kwietnia 2005

  zarzutu. W myśl art. 56 par. 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu m.in. w razie wstrzymania (...)

 • Umorzenie a zawieszenie egzekucji16 Listopada 2005

  zawieszenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego ze względu na rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej na podstawie art. 56 par. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu (...)

 • Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV5 Maja 2015

  art. 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (...)

 • Zwrot nakładów na wyposażenie mieszkania18 Grudnia 2006

  podstawą prawną przydziału była ustawa Prawo lokalowe z dnia 10 kwietnia 1974 r. (nie na podstawie ustawy w brzmieniu z 10 kwietnia), która weszła w życie 1 sierpnia 1974 r. Zgodnie (...)

 • Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego25 Marca 2010

  w toku kontroli przeprowadzanej w ramach nadzoru administracyjnego na podstawie art. 3 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. W obu przypadkach prezes sądu, udzielając (...)

 • Skarga na decyzje SKO28 Lipca 2006

  słuszne i zgodne z zaleceniami art. 9 KPA (stanowi on o obowiązku informowania przez organy administracji publicznej o właściwej ścieżce postępowania w danej sprawie). (...)

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku25 Września 2018

  omawianym przypadku przepisem takim jest właśnie art. 761 § 1. Odmowa może być zaskarżona do Generalnego Inspektora Danych Osobowych - art. 12 pkt 2 ustawy o ochronie (...)

 • Sądowa egzekucja ZUS i US z nieruchomości9 Października 2007

  o taką sytuację, w której jest jakiś inny wierzyciel egzekwujący, a US czy ZUS w powyższy sposób uczestniczy w egzekucji z nieruchomości. Zgodnie z art. 1036 w (...)

 • Zapłata należności a tytuł wykonawczy26 Września 2007

  niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4 ustawy;  błąd co do osoby zobowiązanego;  niewykonalność obowiązku o (...)

 • Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym31 Stycznia 2011

  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (1) (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954) – dalej: p.e.a. Zgodnie zaś z art. (...)

 • Zbieg z egzekucją administracyjną27 Marca 2008

  nie może zakazać) stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosowanie przepisu art. 36 i 38 w/w ustawy (...)

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji10 Lipca 2007

  sytuacji ma zastosowanie, i tak ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 110, poz. 968 ze zmianami) stanowi (...)

 • Mandat na podstawie fotoradaru a egzekucja25 Maja 2010

  egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Podstawą są przepisy (art. 80 ustawy o (...)

 • Egzekucja administracyjna z nieruchomości30 Listopada 2006

  Jak rozumieć art. 12 § 1 i art. 13 ustawy z 6.09.2001r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (...)

 • Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne21 Marca 2012

  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  prowadzonej egzekucji, co do przedawnionych sum należy wnieść powództwo przeciw egzekucyjne, o którym mowa w art. 840 §1 pkt. 2 k.p.c.: Art. 840. § 1. Dłużnik (...)

 • Skarga na postanowienie PINB28 Listopada 2005

  aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Jednakże w tym przypadku nie chodzi o akty lub czynności inne, lecz o postanowienie, czyli o pkt 2 par. (...)

 • Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS? 18 Czerwca 2015

  tytułu składek, o którym mowa w art. 41b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2 oraz w art. 24 ust. 4 ustawy wymienionej w art. (...)

 • Skarga na bezczynność organu administracji25 Stycznia 2010

  skargę nie zawiadamia skarżącego z art. 36 w zw. z art. 227 § 4 Kpa o wyznaczeniu nowego terminu, czyli jest w zwłoce. W innej sprawie wysyła pismo, w którym (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia3 Października 2007

  2007 ROKU W tym przypadku powstanie obowiązek zapłaty podatku od części wartości otrzymanej w drodze dziedziczenia rzeczy. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

  MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane