Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Testament notarialny a prawo do zachowku10 Kwietnia 2006

  pamiętać należy o tym, iż małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, czyli ojciec pytającego, mocą art. 923 paragraf 1 k. c., jeżeli zamieszkiwały ze spadkodawcą do dnia jego śmierci (...)

 • Przedawnienie przestępstwa skarbowego19 Września 2005

  art. 44 uszczuplenia za 2002 i 2003) ponieważ od roku 2001 minęły 3 lata. Czy można dla należności z roku 2001 zastosować art. 44 paragraf 1 pkt 1 oraz pragraf 3? Czy z (...)

 • Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę18 Lutego 2010

  . Zmianę tłumaczy obawą o znalezienie pracy po odbyciu kary.Czy może pracodawca po tak długim czasie zmienić tryb rozwiązania umowy o pracę z art. 52 paragraf 1 pkt 1 Kodeksu (...)

 • Wydłużenie terminu załatwienia sprawy10 Maja 2004

  Co mówi art. 36 paragraf 1 KPA? Treść art. 36 paragraf 1 kpa brzmi: "O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji (...)

 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy za przestępstwo24 Kwietnia 2007

  z art.56 paragraf 2 kks w zw. z art.6 paragraf 1 i 2 kks. Podczas przesłuchania okazało się, że prowadzący je inspektor nie posiada żadnych dokumentów oprócz "doniesienia" (...)

 • Sprzeciw od nakazu zapłaty - braki formalne5 Kwietnia 2006

  postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu przysługuje zażalenie na podstawie art. 394 paragraf 1 kpc. Termin dla wniesienia zażalenia, to termin 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odrzuceniu (...)

 • Umorzenie egzekucji z powodu wszczęcia upadłości26 Listopada 2004

  roku. Art. 146 paragraf 1 stanowi, że postępowanie egzekucyjne sądowe, wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem jego upadłości ulega zawieszeniu z mocy prawa z datą ogłoszenia (...)

 • Umorzenie egzekucji a jej koszty3 Kwietnia 2009

  Umorzenie postępowania przez komornika nastąpiło na zasadzie Art.824 paragraf 1 pkt.3 kpc. Dalej nastąpiła ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Spłata zadłużenia będzie przekazana (...)

 • Jakie są konsekwencje zwolnienia pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim powyżej 182 dni, jeżeli pracownik nie przedstawił decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego , natomiast przesyła poczta kolejne zwolnienia lekarskie ? 15 Października 2009

  podstawie art.53 paragraf 1 punkt 1b). Czy nie mając decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego ani żadnego potwierdzenia , że pracownik ubiega się o taki zasiłek możemy (...)

 • Narażenie na uszczuplenie należności podatkowych6 Września 2005

  postawienia zarzutów z art. 56KKS będzie się stosowało paragraf 1, czy też paragraf 2? Czy można dla należności z roku 2001 zastosować art. 44 paragraf 1 (...)

 • Rozwiązanie bez wypowiedzenia a odprawa1 Września 2005

  związku ze zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy? Powołany w pytaniu artykuł 55 paragraf 1 kodeksu pracy stanowi, iż pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, (...)

 • Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego6 Grudnia 2004

  poniedziałku do piątku w wymiarze odpowiednio: dwóch godzin lub czterech godzin. Na podstawie art. 154 paragraf 1 pkt 2) Kodeksu pracy, wymiar urlopu dla tych pracowników wynosi 26 dni. (...)

 • Zarzut przedawnienia po wdaniu się w spór6 Kwietnia 2006

  skuteczność tego zarzutu? Zgodnie z treścią art. 493 paragraf 1 kpc, pozwany wnosząc zarzuty od nakazu zapłaty powinien wskazać zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszelkie okoliczności (...)

 • Tryb uproszczony w postępowaniu karnym19 Stycznia 2004

  Jak mam rozumieć dopisek na akcie oskarżenia" "Na zasadzie art. 24 paragraf 1, 31 paragraf 1 kpk oraz 469 pkt.1 kpk sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa25 Lipca 2007

  Złożyłam pismo na policji, wnosząc m.in. o wszczęcie dochodzenia z mojego - pokrzywdzonego wniosku przeciwko dłużnikowi z art. 300 paragraf 1 i 2 kk. Śledztwo trwało 8 miesięcy. W (...)

 • Przedawnienie pomówienia 28 Października 2008

  Pani X otrzymała odpis aktu oskarżenia z wydziału karnego z artykułu 18 paragraf 3 kk w związku z art. 212 paragraf 1 kk. Sytuacja w związku z którą formułuje się oskarżenie (...)

 • Cofnięcie pozwu9 Sierpnia 2010

  4 kpc). Cofnięcie pozwu ze skutkiem prawnym powoduje umorzenie postępowania przez sąd (art. 355 paragraf 1 kpc). Na cofnięcie pozwu przed rozprawą nie jest wymagana zgoda pozwanego. Zgoda (...)

 • Wniosek o cofnięcie powództwa11 Kwietnia 2006

  jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa (art. 203 paragraf 4 kpc). Cofnięcie pozwu ze skutkiem prawnym powoduje umorzenie postępowania przez (...)

 • Wymóg niekaralności pracowników socjalnych1 Grudnia 2006

  pracowniczych. Tym samym do tej ostatniej grupy pracowników zastosowanie mają wyłącznie przepisy art. 3 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, nie ma natomiast zastosowania przepis art. (...)

 • Bezprzedmiotowa decyzja administracyjna5 Listopada 2004

  dzierżawionej nieruchomości do końca trwania umowy dzierżawy czyli do 30.09.2004 roku. Obecnie "sanepid" wydał na podstawie Art. 162 paragraf 1 pkt. 1 i paragraf 3 decyzję (...)

 • Nieobecność pracownika z powodu choroby31 Marca 2004

  Zwracam się z zapytaniem dotyczącym rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgodnie z Art. 53, paragraf 1, punkt 1, lit. b. Mając staż pracy 40 lat i wiek 61 lat w wyniku długotrwałego (...)

 • Koszty egzekucji, a dobrowolne spłacenie długu10 Czerwca 2005

  odbioru zasądzonych na rzecz dzieci pracownika alimentów, jego żonę wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku ze zmianą art. 88 paragraf 1 Kodeksu pracy i obowiązkiem (...)

 • Pełnomocnictwo przesłane e-mailem8 Marca 2005

  kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dokument powinien być własnoręcznie podpisany przez dokonującego czynność (art. 78 paragraf 1), chyba że dysponuje Pani podpisem elektronicznym, czego (...)

 • Odwołanie pełnomocnictwa11 Marca 2006

  W Jaki sposób można wycofać pełnomocnictwo adwokatowi? Czy należy podać powód? Zgodnie z art. 101 paragraf 1 kodeksu cywilnego pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, (...)

 • Odprawa za zwolnienie jednego pracownika31 Marca 2009

  , którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Jeżeli tak jest w Pani przypadku, to zgodnie z art. 10 ustawy, przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • udział w bójce art.158.paragraf 1

  Policja zatrzymała 4 osoby za bójkę w miejscu publicznym ( 2 biło się z 2) .Podczas bójki nie nastąpiły poważniejsze uszkodzenia ciała, jedyne (...)

 • Zwolnienie z pracy

  Jeżeli dostałem wymówienie z pracy ze wzgledów ekonomicznych firmy-redukcja to czy przysługują mi dodatkowe pieniądze - wielokrotność miesięcznego (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • Wpisanie spółki do rejestru spółek jawnych

  Witam serdecznie, Jestem studentem Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalizację którą studiuje to Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W ramach projektu musiałem (...)

 • sprawa spadkowa

  Moze ktos sie orientuje w takiej sprawie. Umiera maz i ojciec 3 dzieci, nie zostawia testamentu. Spadkobiercy dziedzicza zgodzie z prawem. Najwieksza czesc (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane