Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Przedawnienie przestępstwa skarbowego19 Września 2005

  postawienia zarzutów z art. 56 KKS będzie się stosowało paragraf 1, czy też paragraf 2? Czy jako kwotę uszczupleń stosuje sie kwotę 220 tys. (suma wszystkich uszczupleń od 2001 (...)

 • Niezłożenie w terminie deklaracji skarbowej31 Sierpnia 2010

  czynności cywilnoprawnej (art. 3 p.c.c.) i ciąży na kupującym (art. 4 p.c.c.). Zgodnie z art. 54 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego, k.k.s., podatnik, który uchylając (...)

 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy za przestępstwo24 Kwietnia 2007

  z art.56 paragraf 2 kks w zw. z art.6 paragraf 1 i 2 kks. Podczas przesłuchania okazało się, że prowadzący je inspektor nie posiada żadnych dokumentów oprócz "doniesienia" (...)

 • Narażenie na uszczuplenie należności podatkowych6 Września 2005

  postawienia zarzutów z art. 56KKS będzie się stosowało paragraf 1, czy też paragraf 2? Czy można dla należności z roku 2001 zastosować art. 44 paragraf 1 pkt.1. (...)

 • Odpowiedzialność karna skarbowa w podatku PIT2 Stycznia 2006

  sytuacji opisanej w pytaniu mamy więc raczej do czynienia z czynem zabronionym opisanym w art. 56 k.k.s. Zgodnie z przepisem art. 56 § 1 Kodeksu, podatnik, który składając (...)

 • Składanie sprawozdania finansowego do US7 Grudnia 2005

  sierpień 2005 r. Informacyjnie dodam, iż bilans nie podlegał badaniu przez biegłą. Moim zdaniem Spółka, przy zachowaniu poprawnej interpretacji art. 56 par. 4 K.k.s, nie naruszyła ustaleń (...)

 • Przedawnienie przestępswtwa skarbowego21 Marca 2012

  sądową\" ...ale w kierunku przedawnienia..... Art. 4 § 1 kk o którym mowa w komentarzu ma następujące brzmienie: Art. 4. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje (...)

 • Mandat za wykroczenie skarbowe21 Kwietnia 2008

  wyjątki, gdy odpowiada się również za czyny popełnione nieumyślnie, nie obejmują one jednak wykroczenia określonego w art. 56 § 4 KKS - gdyż w przepisie tym nie wskazano, (...)

 • Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu16 Stycznia 2009

  Szkody majątkowe Spółdzielni Mieszkaniowej sięgają wielu milionów złotych. Oskarżeni odpowiadają z artykułów 18 paragraf 3 kk w zw. z art.296 paragraf 3 kk. Czy w tym wypadku sprawę (...)

 • Skutki podatkowe i karnoskarbowe firmanctwa9 Kwietnia 2006

  przez Urząd Skarbowy? 3. Zgodnie z art. 55 kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.), podatnik (firmowany), który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych

 • Rozliczenie podatku VAT w spółce cywilnej14 Sierpnia 2008

  cywilnej należy wskazać, iż wedle art. 4. § 1 K.k.s. przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można w zasadzie popełnić tylko umyślnie, a nieumyślnie, jeżeli (...)

 • Zakres regulacji kodeksu karnego skarbowego30 Listopada 2004

  Proszę o udzielenie odpowiedzi co dokładnie reguluje kks i jakie organy prowadzą takie postępowanie? KKS reguluje odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Zgodnie z art. (...)

 • Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ26 Października 2010

  . 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy. Art. 146 ust. 1 stanowi, że Prezes Funduszu określa: 1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 2

 • Wyjście ze spółki cywilnej17 Kwietnia 2015

  – powinien Pan więc na piśmie wskazać, z jakich ważnych powodów wypowiada swój udział. Kwestia rozliczeń wspólnika występującego ze spółki została uregulowana w art. (...)

 • Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego6 Grudnia 2004

  (tu 1/4), wynik to 6,5. Zgodnie z art. 154 paragraf 2 należy wynik zaokrąglić w górę, co daje 7 dni. Proszę przy tym pamięać, iż łączny wymiar urlopu takiego pracownika w tym roku kalendarzowym (...)

 • Potrącanie alimentów z wynagrodzenia22 Marca 2002

  . Paragraf 4 art. 87 dodatkowo stanowi, iż potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § (...)

 • Pozew cywilny a powództwo adhezyjne26 Stycznia 2011

  poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W doktrynie podniesiono problem wzajemnej relacji art. 442 [1] § 1 i 2 k.c. Uzasadnione wydaje się traktowanie (...)

 • Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy8 Września 2004

  ? Art. 241[7] paragraf 4 kodeksu Pracy regulował zasady obowiązywania układu zbiorowego pracy po jego rozwiązaniu lub wypowiedzeniu. Otóż według tego przepisu, zakładowy układ zbiorowy (...)

 • Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. 2 Czerwca 2015

  dotychczasowej pracy, należy zastosować wysokość odprawy wynikającą z art. 87 ust. 2. Druga grupa to osoby, które przepracowały w szkole co najmniej 20 lat. Art. 87 ust. 2 stanowi, że (...)

 • Mandat członka rady nadzorczej6 Maja 2006

  kc, do którego odpowiedniego stosowania odsyła art. 2 ksh, jak i szczególna norma określona w art. 369 par. 4 ksh w związku z art. 386 ksh.  prawo handlowe, spółka akcyjna, (...)

 • Tryb uproszczony w postępowaniu karnym19 Stycznia 2004

  Jak mam rozumieć dopisek na akcie oskarżenia" "Na zasadzie art. 24 paragraf 1, 31 paragraf 1 kpk oraz 469 pkt.1 kpk sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w ... Wydział (...)

 • Wezwanie do usunięcia braków1 Lipca 2002

  Czy art.130[1] paragraf 4 kodeksu postępowania cywilnego dotyczy jedynie postępowania uproszczonego? Dnia 25 marca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 26 poz.265) skreśleniu uległ art. 130[1] (...)

 • Czy jest sankcja prawna za zwłokę w zgłoszeniu zeznania podatkowego o nabyciu spadku?26 Września 2005

  stwierdzeniu nabycia spadku (art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn). przedawnienie w zapłacie podatków, termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, sankcje za niezapłacenie (...)

 • Skarga do WSA18 Czerwca 2009

  - do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W podanym przypadku zastosowanie może mieć instytucja z art. 52 par. 3 lub par. 4 p.p.s.a. Paragraf 3 wspomnianego przepisu odnosi się do (...)

 • Cofnięcie pozwu9 Sierpnia 2010

  4 kpc). Cofnięcie pozwu ze skutkiem prawnym powoduje umorzenie postępowania przez sąd (art. 355 paragraf 1 kpc). Na cofnięcie pozwu przed rozprawą nie jest wymagana zgoda pozwanego. Zgoda (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • art. 286 § 1 kk

  Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • art 297 paragraf 1kk

  4 lata temu brałem kredyt na 5000pln po znajmośći i go nie dostałem ostatecznie. Tydzień temu z CBŚu dostałem wezwanie do prokuratury i oskarżono (...)

 • spotkanie z diabłem PILNE

  Witam, postaram sie krótko zarysować obraz sytuacji, poznałam pewnego człowieka przez internet (czat), później rozmowy na gadu, obiecywał mi różne (...)

 • Palenie śmieci na własnej posesji?

  Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane