Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zmiana zagospodarowania a wzzt20 Kwietnia 2006

  zagospodarowania terenu, trwającej do roku. Art. 64 ustawy mówi, że do decyzji uzgadniającej warunki zabudowy stosuje się tylko art. 50 ust. 3, a więc powoływany w art. 59. ust. 1 ustawy (...)

 • Alimenty od chorego3 Czerwca 2002

  mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach: 1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 - do wysokości 60% świadczenia, (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  , s. 146, której zdaniem art. 23 ma zastosowanie jeżeli żądanie związane jest z istnieniem umowy najmu lub dzierżawy, jest więc skutkiem decyzji dotyczącej istnienia samego prawa). Jeżeli natomiast

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  prawo jazdy na krajowe prawo jazdy danego państwa.  Dodatkowo , jak wynika z art. 14 ust. 2 u.k.p. jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, o którym mowa w art. 13 (...)

 • Pomoc publiczna przedsiębiorcom14 Października 2010

  zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne (...)

 • Zwolnienie nauczyciela30 Stycznia 2004

  niedopuszczalnym stosowanie art. 52 kp w świetle art. 98 ust. 1 Karty Nauczyciela do nauczyciela mianowanego (uchwała SN z dnia 7 marca 1986r., III PZP 10/86; OSNC 1987/23/24). Reasumując, na podstawie (...)

 • Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej. 9 Czerwca 2015

  ; 3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. (...)

 • Roszczenia między spadkobiercami5 Kwietnia 2012

  wierzytelności za okres od dnia śmierci . stanowią pożytki prawa (art. 54 k.c.), które zgodnie z art. 207 k.c. w zw. z art. 1035 k.c. przypadają spadkobiercom w stosunku do wielkości (...)

 • Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.24 Sierpnia 2015

  możliwości przywrócenia terminu do złożenia odwołania stanowi art. 265 k.p.: Art. 265. § 1. Jeżeli pracownik nie dokonał - bez swojej winy - w terminie czynności, o których (...)

 • Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK? 8 Czerwca 2015

  utworzone na podstawie art. 105 ust. 4, informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane, z zastrzeżeniem art. 104, art. 105 (...)

 • Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy10 Lutego 2011

  zasiłku chorobowego. Następnie podstawę mnożymy przez kwotę zasiłku 80% (art. 11 ust. 1 ustawy chorobowej) oraz dzielimy przez 30 (art. 36 ust. 3 ustawy) aby otrzymać stawkę dzienną. Po pomnożeniu (...)

 • Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków24 Listopada 2010

  Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art

 • Dochodzenie a śledztwo w procesie karnym2 Lipca 2010

  przestępstwa się nie przedawniają. O przedawnieniu możemy mówić wyłącznie w odniesieniu do karalności. To właśnie karalność danego przestępstwa ulega przedawnieniu. Art. 101  § (...)

 • Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP5 Września 2007

  k.k. (bez kumulatywnego zbiegu z art. 220 k.k.)." Z kolei jak podnosi J. Piórkowska-Flieger (Komentarz do art. 220 kk, www. Lexpolonica.pl ) "podmiotem przestępstwa określonego w art. 220 (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę13 Lutego 2006

  w w/w art. 22 ust. 9 pkt 1 do 4, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Powyższe określa przepis art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie5 Września 2005

  być poddane kontroli w takim samym trybie, jak orzeczenie zasadnicze. /komentarz Stefańskiego do art. 302 kpk/. postępowanie karne, zawiadomienie o przestępstwie, postępowanie przygotowawcze

 • Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości? 22 Maja 2015

  związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości.    Ustawodawca jednocześnie wskazuje:  Art. 37. 1.Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o którym (...)

 • Jak odwołać prezesa ze stanowiska?11 Maja 2015

  zaskarżenie takiej uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, sąd rejestrowy może jednak zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy (art. 252 w zw. z art. 249 § 2 k.s.h.) W (...)

 • Darowizna na rzecz syna17 Kwietnia 2015

  wzbogaceniu (art. 405 i n. k.c.). Powyższe oświadczenie powinno być zarazem traktowane jako wezwanie do spełnienia świadczenia w rozumieniu art. 455 k.c.(darczyńca może jednak oznaczyć dłuższy (...)

 • Niewypłacalność kontrahenta3 Kwietnia 2012

  prowadzenia działalności gospodarczej to sądem będzie tym sąd upadłościowy – art. 375 § 1 pr. upadł. W sytuacjach wymienionych w art. 375 § 2 pr. upadł. sądem właściwym (...)

 • Przekazanie przewłaszczonego majątku24 Stycznia 2012

  zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)

 • Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu11 Lutego 2011

  utrudniania postępowania karnego poprzez ukrywanie faktycznego sprawcy czynu. Jest to przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności – art. 239 kk: Art. 239. § (...)

 • Ustalanie treści regulaminu wynagradzania17 Sierpnia 2010

  socjalnych, regulaminu pracy, planu urlopów oraz ustalania okresu rozliczeniowego czasu pracy w przypadkach wskazanych w art. 129 par. 2 zdanie drugie i art. 135 par. 2 i 3 k.p.. W sprawach (...)

 • Darowizna pieniężna dla straży pożarnej18 Lutego 2008

  a) ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. (...)

 • Odwołanie członka zarządu25 Września 2007

  podstawie przepisu art. 250 pkt 1 i art. 252 § 1 KSH prawo zaskarżania do sądu uchwały zgromadzenia wspólników, odwołującej go z zarządu, jeżeli nie był jednocześnie wspólnikiem (art. (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Art. 278/144

  Witam, otrzymalem dzisiaj poleconym list, gdzie miejscowa Policja wzywa mnie w charakterze świadka w sprawie XXXXXX ... z art. 278/144. Ktoś z Was (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • Wyjazd za granicę trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy !!!

  Obywatel polski będzie musiał zgłosić fakt wyjazdu za granicę w urzędzie gminy. Jeśli wyjazd ten będzie dłuższy niż sześć miesięcy, będzie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.