Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  , przedawnia się inaczej niż pierwotne roszczenia, zgodnie z art. 125 k.c.: Art. 125. § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, że w przypadku

 • Rezygnacja ze stanowiska prezesa.28 Lipca 2015

  ona skuteczna- zgodnie z art. 61 i 746 § 2 k.c. w zw. z art. 202 § 5 k.s.h.- w chwili zakomunikowania go spółce, którą w tym przypadku reprezentuje rada nadzorcza. (...)

 • Firma kurierska nie chce uznać reklamacji za zniszczony towar. 8 Maja 2015

  wadzie pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi (art. 563 k.c.). art. 563 k.c. § 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli (...)

 • Zdolność sądowa i procesowa25 Marca 2008

  . 10 § 1 k.c.), pełnoletność uzyskuje również kobieta, która ukończyła lat szesnaście i zawarła związek małżeński (art. 10 § 2 k.c. w zw. z art. 10 § 1 k.r.o.), (...)

 • Szkoda wyrządzona sąsiadowi przez wykonawcę12 Listopada 2008

  Najwyższego - Izba Cywilna  z dnia 11 listopada 1977 r.  IV CR 308/77W świetle art. 429 kc inwestor jest zwolniony od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez (...)

 • Wyjście ze spółki cywilnej17 Kwietnia 2015

  sposób, jakby ci byli dłużnikami solidarnymi (art. 864 k.c.). Wskazane postanowienia umowne spółki są zgodne z regulacją kodeksową. Artykuł 867 k.c. wskazuje, że każdy (...)

 • Umowa o świadczenie niemożliwe9 Lutego 2010

  za świadczenia nienależne (art. 410 §2 k.c.), w związku z czym można dochodzić ich zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405-409 k.c.). Artykuły (...)

 • Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna. 9 Czerwca 2015

  art. 1015 § 1 k.c. termin jest terminem zawitym prawa materialnego, do biegu którego mają zastosowanie art. 110 do 116 k.c. Początek toku tego czasu liczony jest w odniesieniu (...)

 • Odpowiedzialność za szkodę budowlaną15 Marca 2006

  zaleceń. Jeśli jednak było inaczej zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 430 kc. Z reguły jednak w grę wchodzi art. 429 kc. Warto przytoczyć kilka orzeczeń Sądu Najwyższego, (...)

 • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?19 Maja 2015

  gmina lub nabywca nieruchomości go nie wskażą, dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja danej osoby do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1046 (...)

 • Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela17 Sierpnia 2010

  niedbalstwa. Zgodnie z brzmieniem art. 827 § 1 kc nie jest wykluczone mimo kradzieży samochodu z dokumentami przyznanie odszkodowania, jeśli w danych okolicznościach odpowiada to względom (...)

 • Wyjście wspólnika z spółki z o.o. 25 Czerwca 2015

  zastawienia udziału (art. 57 § 1 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.). Za nieważne, jako stanowiące obejście prawa, należy uznać również takie zapisy umowy spółki, które (...)

 • Roszczenia między spadkobiercami5 Kwietnia 2012

  stanie istniejącym w chwili jego otwarcia. Spadek nie obejmuje zatem narosłych od tego dnia odsetek od tych wierzytelności, które, stanowiąc pożytki prawa (art. 54 k.c.), zgodnie z art. (...)

 • Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia? 28 Lipca 2015

  drodze umowy cesji prawa do roszczenia od poprzedniego właściciela nieruchomości. Jako podstawę roszczeń o bezumowne korzystanie z gruntu należy natomiast wskazać art. 224 k.c: Art. (...)

 • Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego? 6 Maja 2015

  piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu (art. 687 k.c.); 2. Wykroczenie przez najemcę w sposób uporczywy lub rażący przeciwko obowiązującemu (...)

 • Odpowiedzialność za zalanie1 Października 2009

  przypadku wiedza fachowa, gdyż nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć tej kwestii.Wskazujemy jednakże, iż ze względu na użycie przez ustawodawcę w art. Art. 6a ust. 3 pkt. 3 a) zwrotu: w zakresie (...)

 • Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki22 Lipca 2006

  kwoty, którą musi zapłacić Pani matka to istnieje możliwość powołania się na wyzysk drugiej strony (art. 388 kc: jeżeli druga strona wykorzystując niedołęstwo  lub niedoświadczenie (...)

 • Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze22 Lutego 2012

  windykacyjne (art. 222 § 2 kc). Do roszczeń tych należy też roszczenie negatoryjne, którego podstawę stanowi art. 222 § 1 kc. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej (...)

 • Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.24 Sierpnia 2015

  możliwości przywrócenia terminu do złożenia odwołania stanowi art. 265 k.p.: Art. 265. § 1. Jeżeli pracownik nie dokonał - bez swojej winy - w terminie czynności, o których (...)

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.7 Lipca 2015

  pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. § 4. Przepisy art. 36 § 11 i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio.   § 5. Pracodawca powinien w miarę możliwości (...)

 • Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę? 17 Czerwca 2015

  otoczenia zachowaniem posiadacza.  Należy zaznaczyć, że Kodeks cywilny przewiduje dwa rodzaje posiadania: samoistne i zależne, uregulowane w art. 336 k.c.: Art. 336. Posiadaczem rzeczy (...)

 • Przedawnienie odsetek27 Sierpnia 2007

  ich okresowym charakterze". W uzasadnieniu w/w wyroku Sąd wskazał, iż "zgodnie z brzmieniem wspomnianego art. 125 § 1 kc stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym roszczenia, obejmujące

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  dobra osobistego (art. 24 § 1 k.c.) oraz zaniechanie dalszych naruszeń (art. 24 § 1 zd. 1 w zw. z art. 24 § 1 zd. 2 k.c.). W doktrynie wskazuje się zgodnie, że (...)

 • Umowa najmu w spółce cywilnej23 Listopada 2006

  wierzytelności z tytułu opłat wynikających z umowy najmu (art. 16a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.). Oznacza to, że określenia wysokości przychodu z najmu zaliczanego do źródła przychodów określonego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • Palenie śmieci na własnej posesji?

  Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane