Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw7 Kwietnia 2009

  ostateczności, uznać należy za niedopuszczalne. Skoro art. 24 § 1 kkw zezwala - i to zarówno z urzędu, jak i z inicjatywy stron - na zmianę lub uchylenie, także formalnie (...)

 • Zarządzenie wykonania kary - termin na odwołanie19 Września 2007

  zarządzenia? Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, którą uprzednio sąd warunkowo zawiesił, przybiera - wbrew dosłownemu brzmieniu - formę postanowienia (art. 18 § 1 kkw), (...)

 • Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów13 Września 2007

  nastepuje w sposób wyzej opisany (art. 196 kkw). Zgodnie z wyrokiem SN dnia 4 grudnia 2003 r., sygn. WA 55/2003 w wypadku orzeczenia na podstawie art. 67 § 3 kk świadczenia pieniężnego

 • Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna25 Lipca 2012

  grę wchodzi postać czynu określona w punkcie 1 lub 2 art. 305) przepadkowi. Art. 306. 1. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 ust. 3 sąd orzeka przepadek (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:  1) do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt (...)

 • Rozgraniczenie a powództwo negatoryjne27 Listopada 2008

  podstawie przepisu art. 222 § 2 (powództwo negatoryjne) ma odmienny cel od powództwa windykacyjnego ( art. 222 § 1) i jest stosowane w innych sytuacjach. Otóż, (...)

 • Sposób zarachowania wpłat na zaległe składki ZUS22 Sierpnia 2007

  systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, (...)

 • Środek odwoławczy składany za granicą19 Marca 2009

  art.51 kkw w zw. z art.206 par.2 kkw. ? Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym, w postępowaniu wykonawczym w kwestiach nie uregulowanych w tym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. W kontekście zapłaty, istotny jest art. 968 k.p.c.: Art. 968. § 1. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  z dokonaniem czynności, czyli wniesieniem zarzutów. O przywróceniu terminu stanowi art. 168 k.p.c.: Art. 168. § 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej (...)

 • Międzyinstancyjny areszt tymczasowy10 Grudnia 2008

  określonych w Kodeksie karnym wykonawczym. Art. 9 kkw wskazuje,, iż postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne, a staje się ono wykonalne z chwilą (...)

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  obrotu.Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  , wynosi: 1) 80% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 2) 20% emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 2. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa (...)

 • Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu16 Stycznia 2009

  oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  dobra osobistego (art. 24 § 1 k.c.) oraz zaniechanie dalszych naruszeń (art. 24 § 1 zd. 1 w zw. z art. 24 § 1 zd. 2 k.c.). W doktrynie wskazuje się (...)

 • Wykonalność obowiązku naprawienia szkody12 Marca 2012

  bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne. Zgodnie z treścią art. 9 § 1 i 2 kkw postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stanie się wykonalne. (...)

 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności13 Grudnia 2005

  . Najważniejszym jest jednak art. 152 k.k.w., który stanowi, że jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności (w Pana przypadku 1 rok i 4 miesiące) (...)

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody. 26 Czerwca 2015

  § 1 k.k.) i kary ograniczenia wolności (od miesiąca do 12 miesięcy - art. 34 § 1 k.k.). W stosunku zaś do określenia terminu jego karalności zastosowanie znajduje art. (...)

 • Podstawy umorzenia grzywny9 Października 2013

  Sąd karny orzekł o grzywnie. Część została już zapłacona. Czy poza art. 51 kkw istnieją inne podstawy umorzenia grzywny? Zgodnie z art. 51 kkw jeżeli skazany, z przyczyn od (...)

 • Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja11 Kwietnia 2007

  , przewidziane w art. 159 i 262 § 2 Kodeksu karnego, przewidziane w art. 279 § 1, art. 286 § 1 i 2 oraz w art. 289 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli wartość przedmiotu (...)

 • Tryb uproszczony i zwykły w procesie karnym16 Maja 2005

  , przewidziane w art. 159 i 262 § 2 Kodeksu karnego, przewidziane w art. 279 § 1, art. 286 § 1 i 2 oraz w art. 289 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli wartość przedmiotu (...)

 • Alimenty od chorego3 Czerwca 2002

  należności w łącznej sumie należności określonych w tytułach wykonawczych dla bieżących należności. Zgodnie zaś z Art. 141. 1. emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, w (...)

 • Właściwość sądu17 Kwietnia 2009

  postanowień szczególnych dotyczących właściwości sądu mającego wydać orzeczenie w tej sprawie. Zatem zastosowanie znajdzie tu art. 3 par. 1 kkw, zgodnie z którym sąd, (...)

 • Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia? 28 Lipca 2015

  drodze umowy cesji prawa do roszczenia od poprzedniego właściciela nieruchomości. Jako podstawę roszczeń o bezumowne korzystanie z gruntu należy natomiast wskazać art. 224 k.c: Art. 224. § (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:  1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • WEZWANIE DO ZAPŁATY POMOCY SPRAWA ODBYTA BEZEMNIE!!!!

  Witam Mam następujacy problem poniewaz przyszlo mi wezwanie do zapłaty : Sekretariat Sekcji do spraw wykroczen i wykonywania orzeczen w oparciu (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Pismo z Sądu Pomocy

  Witam mam pewien problem zostałem 2 skazany wyrokami z art 158 par 1 1 wyrok zostal ogloszony 6 pażdziernika 2011 , 6 mies na 3 lata 2 wyrok zostal (...)

 • Przedawnienie wyroku

  Jak dlugo trzeba czekac na przedawnienie wyroku, albo czy mozna ten wyrok zawiesic?? (karolllll) To reguluje k.k. Art. 103. par 1. Nie można wykonać (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane