Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji? 3 Sierpnia 2015

  11, poz. 426, \"wybór nauczyciela do przeniesienia w stan spoczynku w razie spełnienia przesłanek z art. 20 ust. 1 [...] Karty Nauczyciela [...] może być zakwestionowany przez (...)

 • Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem4 Czerwca 2003

  zasad określonych w art. 10 Karty Nauczyciela stanowi naruszenie prawa. Czy jednak możliwe jest zawarcie-przy ciągłym istnieniu przesłanek zawarcia umowy o pracę na czas określony kreślonych (...)

 • Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. 2 Czerwca 2015

  wykonywane w dniu wolnym od pracy,  6) wynagrodzenie za pracę w święto,  7) dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 karty nauczyciela,   8) (...)

 • Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie21 Stycznia 2010

  uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat, a wniosek o wypłatę zasiłku również złożyłam w terminie-czyli w ciągu roku. Załączam przepisy dot. tej sprawy z Karty (...)

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego9 Listopada 2005

  wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (art. 35 Karty Nauczyciela).  Przez godzinę ponadwymiarową rozumie (...)

 • Osiągnięcie wieku emerytalnego przez nauczyciela17 Czerwca 2005

  Co oznacza w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania osiągnięcie wieku emerytalnego? Czy chodzi tutaj o 65 rok życia (art. 23. ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela) czy (...)

 • Emerytura dla nauczyciela prowadzącego działalność28 Kwietnia 2005

  nabycie przez nauczyciela prawa do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, lecz jedynie warunkiem skorzystania z prawa do tego świadczenia. Zgodnie z art. (...)

 • Umowa o pracę dla nauczyciela kontraktowego21 Kwietnia 2009

  stopień nauczyciela kontraktowego. Jeżeli natomiast chodzi o nauczyciela kontraktowego to art. 10 Karty Nauczyciela ustanawia zasadę, zgodnie z którą stosunek pracy (...)

 • Karta Nauczyciela12 Października 2009

  kolejnego stopnia awansu zawodowego reguluje art. 9b Karty Nauczyciela. Zgodnie z jego postanowieniami uzyskanie nowego stopnia zawodowego następuje w formie decyzji administracyjnej ( w wypadku (...)

 • Czas pracy nauczyciela kierownika internatu8 Października 2004

  Stanowisko kierownika internatu piastuje nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, któremu powierzono funkcję kierownika internatu. Wymiar etatu wychowawcy internatu zgodnie z art.42 karty

 • Urlop dla poratowania zdrowia20 Czerwca 2003

  mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia po przepracowaniu, co najmniej 5 lat w szkole. Znowelizowany art. 73 Karty Nauczyciela w sposób szczegółowy ustala, jakie okresy wlicza (...)

 • Wymiar czasu pracy nauczyciela12 Października 2007

  . 42 Karty Nauczyciela, z nauczycielem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, może wskazywać tylko, że "pracownik będzie wykonywał w danym roku szkolnym pracę w niepełnym wymiarze czasu (...)

 • Na jakich zasadach udzielany jest urlop na podratowanie zdrowia? 21 Maja 2015

  , przede wszystkim w art. 73 Karty Nauczyciela (dalej: KN). Przesłanki udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia zostały określone w sposób następujący: 1) musi (...)

 • Urlop macierzyński - Karta Nauczyciela8 Czerwca 2007

  ekwiwalent za urlop, to chodzi o niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zastosowanie ma tutaj art. 66 Karty Nauczyciela, który w ustępie 2 stanowi, iż w razie niewykorzystania przysługującego (...)

 • Stosunek pracy z nauczycielem bez kwalifikacji4 Stycznia 2008

  organizacyjne, a także odpowiednio ich zespoły. W związku z powyższym do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach będą miały zastosowanie przepisy art. 10 Karty nauczyciela. (...)

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela 16 Kwietnia 2008

  okoliczności, w których strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony (art. 10 ust. 4 - obecnie ust. 7 - Karty Nauczyciela. ekwiwalent, urlop wypoczynkowy, nauczyciela, (...)

 • Odprawa dla nauczyciela w razie likwidacji szkoły6 Czerwca 2007

  Ile czasu ma organ prowadzący (UG) na wypłacenie odprawy nauczycielowi mianowanemu, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela? Zgodnie z powołanym artykułem (...)

 • Ochrona przedemerytalna nauczyciela mianowanego30 Czerwca 2006

  ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 Kp? Treść pytania może wskazywać, iż mamy do czynienia z trybem postępowania określonym w art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela. Przepis ten (...)

 • Dodatek za staż pracy3 Czerwca 2009

  z drugiego stosunku pracy nauczyciela. Skoro ten nauczyciel przepracował już 3 lata (wymagane przez art. 33 Karty Nauczyciela), w ramach wcześniejszych stosunków pracy, to (...)

 • Nauczyciel kontraktowy na umowę na czas określony8 Kwietnia 2006

  nauczycielem w tej szkole) aneksem do umowy, na czas nieokreślony? Zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela, z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą (...)

 • Stan nieczynny nauczyciela a emerytura za pracę w szczególnych warunkach16 Kwietnia 2012

  tzw. emerytury bez względu na wiek z art. 88 Karty nauczyciela. Ma to swoje uzasadnienie w brzmieniu ustawy, która wyraźnie odróżnia „okres zatrudnienia” od „okresu

 • Odprawa rentowa dla nauczycielki15 Maja 2006

  związku z przejściem na rentę przewiduje art. 87 Karty Nauczyciela. W Pani przypadku zastosowanie ma przepis art. 87 ust. 2, który stanowi, iż nauczycielowi spełniającemu warunki (...)

 • Urlop zdrowotny nauczyciela24 Września 2009

  placowki jest niewielka.Czy w takiej sytuacji mogę starać sie o urlop zdrowotny w szkole?Jeśli nie, to co muszę zrobić, aby z takiego urlopu móc skorzystać? Zgodnie z przepisem art. 73 Karty (...)

 • Zwolnienie nauczyciela30 Stycznia 2004

  . 1 Karty Nauczyciela), w którym można wymierzyć karę (art. 76 ust. 1 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela) powodującą wygaśnięcie stosunku pracy (art. 26 ust. 1 pkt 1 i (...)

 • Czas pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu1 Lutego 2006

  godzin. Zatem do tego czasu był Pan zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wskazuje o tym art. 42 Karty Nauczyciela. Zgodnie zaś z ust. 4a przywołanego artykułu wymiar ten w stosunku (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Zmiana warunków pracy

  W przypadku kiedy pracodawca zmieni wypowiedzeniem warunki pracy na mniej korzystne dla pracownika zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony, a pracownik (...)

 • wyrównania nauczycielskie 2012

  Witam, kiedy należy mi się 14, czyli wyrównanie nauczycielskie.? z gory dziekuje za odpowiedzi samorządu muszą to zrobić ale tylko wtedy jeśli (...)

 • Kiedy wypowiedzenie?

  Jestem nauczycielką z 30-letnim stażem w zawodzie. 13-09-2007 r. kończę 60 lat. Kiedy powinnam otrzymać wypowiedzenie z pracy? Dziękuję!!! Jeżeli (...)

 • Odprawa dla zwolnionego z pracy nauczyciela.

  Żona jest nauczycielkem mianowanym. Z przyczyny zakładu pracy (rozwiązanie placówki)-wszyscy pracownicy dostali wypowiedzeiinia z pracy. W nowym roku (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane