Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Koszty w procesie6 Sierpnia 2007

  których zalicza się koszty sądowe (opłaty i wydatki) oraz koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw, bądź celowej obrony przez stronę (art. 98 par. 1 k.p.c.). (...)

 • prawa wierzyciela alimentacyjnego20 Marca 2012

  z art. 1081 § 1 k.p.c. dotyczy egzekucji z nieruchomości to należy uznać, iż dotyczy to wyłącznie wszystkich przepisów zawartych w dziale IV. tytułu II. Księgi Trzeciej (...)

 • Zajęcie udziałów w spółce z o.o.29 Marca 2005

  W jednej z porad dotyczących zajęcia komorniczego udziałów w sp. z o.o. przeczytałem stwierdzenie, że art 887 par. 1 kpc stanowi, iż z mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać (...)

 • Skutki zajęcia w egzekucji17 Maja 2005

  uprawniony jest komornik, winno ono zawierać regułę, o której wspomniano wyżej i o której mowa w art. 887 par. 1 kpc: wierzyciel wstępuje z mocy prawa we wszelkie prawa i roszczenia (...)

 • Pełnomocnictwo procesowe substytucyjne20 Września 2006

  rodzicem w rozumieniu art. 87 par. 1 kpc. Nie jest natomiast wykluczone, że będzie Pan mógł się stać pełnomocnikiem bezpośrednio Kingi S., a to z uwagi na treść art. (...)

 • Możliwe sposoby sprzedaży zajętej przez komornika rzeczy ruchomej18 Marca 2011

  , komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej (art. 867 par. 1 k.p.c.). możliwe, sposoby, sprzedaży, rzeczy, komornik

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku25 Września 2018

  informacji niezbędnych do wszczęcia lub prowadzenia egzekucji, komornik powinien postąpić stosownie do art. 761 § 1 k.p.c. O zakresie informacji pozyskiwanych od organów (...)

 • Właściwość sądu w sprawie o odszkodowanie22 Lipca 2005

  odszkodowawcze z tytułu czynu niedozwolonego ma taki charakter, a jego wysokość uzasadnia właściwość tego sądu. Co do właściwości miejscowej to zgodnie z art.27 par 1 kpc (...)

 • Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika10 Grudnia 2007

  strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, zwane łącznie kosztami procesu (art. 98 par. (...)

 • Wymogi formalne pism procesowych9 Maja 2002

  , a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu (art. 187par. 1 kpc.), a ponadto winien spełniać wymogi pisma procesowego, tj. zawierać: oznaczenie sądu, do (...)

 • Sankcja za niepodanie informacji komornikowi 27 Marca 2013

  Zgodnie z art. 762 par. 1 k.p.c. komornik może nałożyć grzywnę na osobę, która uchyla się od udzielenia informacji. Czy ten obowiązek i sankcja za jego niedopełnienie dotyczy (...)

 • Skutki nieprawidłowego pełnomocnictwa8 Października 2007

  pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym (art. 130 par. 1 k.p.c.). Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo (...)

 • Zajęcie rachunku spółki cywilnej-kolizja przepisów25 Maja 2009

  . 863 kc i 870 kc. Sąd oddalił powództwo uzasadniając ze zajęcie nastąpiło na podst. art. 891 par. 1 kpc oraz że argument naruszenia art. 863 kc jest nie trafiony, bo egzekucja (...)

 • Odstąpienie od wykonania wyroku8 Sierpnia 2007

  wniosek egzekucyjny do właściwego komornika, bądź sądu (art. 796 par. 1 k.p.c.). Wniosek egzekucyjny powinien zawierać m.in. wskazanie świadczenia, które ma zostać wyegzekwowane (...)

 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego6 Maja 2006

  przesłanki do umorzenia egzekucji opisane w art. 824 par. 1 kpc oraz art. 825 kpc. poistepowanie egzekucyjne, bezczynność wierzyciela, umorzenie

 • Wniosek o rozszerzenie klauzuli wykonalności13 Sierpnia 2007

  życie nowelizacji stosuje się dotychczasowe brzmienie przepisu. Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - zgodnie z poprzednim brzmieniem art. 787 par. 1 k.pc. - może (...)

 • zarządca sądowy14 Stycznia 2014

  zarządcy określa kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 611 k.p.c. zarządca nieruchomości ustanowiony na podstawie art. 203 i 269 § 1 Kodeksu cywilnego obowiązany jest (...)

 • Właściwość sądu, możliwość zmiany sądu14 Lipca 2010

  znajduje się zakład pracy. Właściwość powyższa wynika z art. 461 par. 1 k.p.c. Zgodnie z art. 30 k.p.c., powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi (...)

 • Nieprawidłowa reprezentacja w procesie24 Kwietnia 2007

  gospodarczych i w postępowaniu uproszczonym, odpowiedzi na pozew ( art. 479 [14] § 2, art. 505[5] § 1), zarzutów w postępowaniu nakazowym (art. 493 § 1 i (...)

 • Zażalenie na post. o nadaniu klauzuli wykonalności7 Listopada 2005

  postępowania egzekucyjnego. Jednakże sąd na wniosek skarżącego może zawiesić postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 821 par. 1 kpc. Przepis ten przewiduje, że sąd może (...)

 • Testament bez prawa własności30 Sierpnia 2007

  lub dziedziczyłyby wraz z nimi; o testamentach spadkodawcy (art. 671 k.p.c.). Niemniej sąd nie jest związany informacjami przekazanymi przez wnioskodawcę i może stwierdzić, iż spadek został (...)

 • Odmowa wydania postanowienia wstępnego28 Marca 2012

  stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku.  (art. 567 par. 3). Zatem odpowiednio będzie miał zastosowanie przepis art. 685 kpc w razie sporu o istnienie uprawnienia (...)

 • Zagubione oryginały dokumentów w sądzie29 Października 2007

  jednej strony takiego dokumentu to 6 zł (art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W przeciwnym zaś razie możliwe jest skorzystanie z art. 248 § 1 (...)

 • Wniosek o przywrócenie terminu26 Sierpnia 2005

  przywróceniu terminu nie przysługuje zażalenie. Wynika to z tego, iż po pierwsze odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu nie wchodzi w skład katalogu czynności przewidzianych w art. 394 par. (...)

 • Zajęcie nadpłaty podatku, należnej dłużnikowi18 Marca 2011

  majątkowe związane z dokumentami (np. weksle, czeki i akcje). Zgodnie z art. 895 par. 1 k.p.c.  egzekucja z wierzytelności i innych praw majątkowych należy do komornika, w (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Jakie świadek ma prawa ?

  Mam być świadkiem w procesie mamy i jej męża.Mogę odmówić składania zeznań to wiem,ale czy mogę to zrobić przez sprawą czy muszę koniecznie (...)

 • INTRUM JUSTTITIA

  Witam Czy można złożyć pozew o odszkodowanie od firmy windykacyjnej Intrum Justtitia za próbę wyłudzenia nie istniejącego zadłużenia z 2000 r> (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane