Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • legalizacja samowoli budowlanej. 13 Sierpnia 2015

  art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) w związku z art. 103 ust. 2 Prawo budowlane (...)

 • Remont hali handlowej4 Lipca 2012

  art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19 i 20a-21; 1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a; 2) wykonywanie robót budowlanych, (...)

 • Tytuł prawny do lokalu11 Lipca 2007

  lub lokalu mieszkalnego. Jak stanowi art. 4 ust. 2 Ustawy, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada: prawo (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  ważności upłynął, a osoba posiadająca to prawo jazdy spełnia warunek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5, podlega wymianie na zasadach określonych w ust. 1 po (...)

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  transakcji wewnątrzwspólnotowych.Natomiast jeśli chodzi o prawo do odliczenia podatku VAT z dokumentu celnego zostało ono uregulowane w art. 86-93 ustawy. W myśl art. 86 ust. l (...)

 • Lekka ścianka na poddaszu a pozwolenie na budowę8 Stycznia 2008

  parametrów użytkowych przedmiotowej nieruchomości, w związku z czym konieczne jest w tym przypadku uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo budowlane, (...)

 • Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych9 Marca 2012

  jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności (...)

 • Błędy w SIWZ16 Sierpnia 2007

  udzielenia zamówienia publicznego, to, stosownie do art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy – Prawo zamówień publicznych, całe postępowanie należy unieważnić. Za wady uniemożliwiające (...)

 • Legalizacja samowoli budowlanej30 Lipca 2010

  . 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, w dalszych etapach procesu budowlanego wydaje się błędne. Świadczy za powyższym chociażby okoliczność, że norma art. 28 ust. 2 została (...)

 • Taras w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego11 Stycznia 2012

  myśl art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych. Przywołany przepis nie precyzuje typów (...)

 • Konsekwencje remontu bez zgłoszenia3 Listopada 2010

  1994 - prawo budowlane taki remont nie wymaga pozwolenia na budowę , ale powinien zostać zgłoszony do dzielnicowego wydziału architektury (art. 30 ust.1 ustawy z 7 lipca 1994 - prawo (...)

 • Nieokreślony charakter zabudowy14 Maja 2009

  , niezgodnej z prawem klasyfikacji naszej konstrukcji? Zgodnie z ustawą prawo budowlane pozwolenie na budowę jest potrzebne w przypadku każdej budowy, poza wyjątkami wymienionymi w art. (...)

 • Ogrodzenie a obiekt budowlany9 Grudnia 2005

  uznawane za „obiekty budowlane”. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.),  przez (...)

 • Zmiana sposobu użytkowania15 Stycznia 2005

  wymagające pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia (art. 55 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 51 ust. 1 pkt 2) legalizacja nie mogła nastąpić w trybie wydania pozwolenia na (...)

 • Darowizna mieszkania10 Listopada 2006

  darowizny. W razie niezachowania przewidzianego w art. 16 ust. 2 pkt 5 warunku zamieszkiwania w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat, w okolicznościach innych niż przewidziane w art. (...)

 • Sprowadzanie odpadów z Niemiec23 Maja 2006

  wtórnych jest prawidłowa. Innymi słowy, w odniesieniu do przedstawionej sytuacji nie mają zastosowania przepisy art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 31 ust. 1ustawy o VAT. Z kolei, (...)

 • Przekazanie przewłaszczonego majątku24 Stycznia 2012

  ;w ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli (...)

 • Zarządca nieruchomości a zgłoszenie robót15 Marca 2008

  oświadczenie (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 30 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 4 pkt (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę13 Lutego 2006

  przychody nie są zaliczane do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do obowiązku wpisu określonej działalności (...)

 • Alimenty od chorego3 Czerwca 2002

  mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach: 1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 - do wysokości (...)

 • Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy. 20 Sierpnia 2015

  powiatu warszawskiego.  3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach określonych w ust. (...)

 • Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę7 Lipca 2006

  art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), stanowiącego, że każdy ma prawo - w granicach określonych (...)

 • Budowa kiosku a pozwolenie na budowę18 Października 2007

  , pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe (art. 3 pkt. 5 ustawy prawo budowlane). (...)

 • ulga na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego29 Marca 2006

  korzystaniem przez podatnika lub jego małżonka w latach poprzednich z ulg od dochodu bądź podatku. Podatnik nie może, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 7 ustawy, skorzystać z ulgi odsetkowej (...)

 • Budowa tarasu6 Marca 2009

  , pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; 2) oświadczenie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane