Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  z kolei wskazać na definicję importu towarów, który na mocy przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z definicją (...)

 • VAT przy transakcji łańcuchowej30 Maja 2007

  towaru i każdy wystawia fakturę z tą samą datą sprzedaży.  Zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten (...)

 • Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości? 22 Maja 2015

  określonych w art. 36 ust. 1 i 2. Należy przy tym podkreślić, iż odszkodowanie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., przysługuje za poniesioną rzeczywistą (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony; 2) czas i miejsce licytacji; 3) sumę oszacowania i cenę wywołania; 4) wysokość rękojmi, którą (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  mowa w ust. 3. 5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się odpowiednio: 1) warunki wymiany polskich krajowych praw jazdy na krajowe prawa jazdy danego państwa; 2) (...)

 • Wynajem mieszkania cudzoziemcowi. 12 Maja 2015

  opróżnienia. Art. 19e. Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1-3, art. (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  niezawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 3, przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy, stosuje się art. 38 Kodeksu pracy.  3. (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  ;rym mowa w ust. 2, albo  2) zakwestionować podwyżkę, o której mowa w ust. 4, wnosząc do sądu pozew o ustalenie, na podstawie przepisów ust. 4a-4e, że podwyżka jest (...)

 • Przekazanie przewłaszczonego majątku24 Stycznia 2012

  ;w ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem (...)

 • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?19 Maja 2015

  na podstawie ww. art. 11 ust. 2 pkt 1 i 2 u.o.p.l. wcześniejsze pisemne upomnienie albo też wyznaczenie dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej (...)

 • Darowizna mieszkania10 Listopada 2006

  darowizny. W razie niezachowania przewidzianego w art. 16 ust. 2 pkt 5 warunku zamieszkiwania w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat, w okolicznościach innych niż przewidziane w art. 16 (...)

 • Alimenty od chorego3 Czerwca 2002

  , o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9, 3) 20% najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt (...)

 • Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej. 9 Czerwca 2015

  ; 3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  okresu wskazanego w art. 33 ust. 4 pkt 3 - w przypadku wymienionym w ust. 1pkt 1 i 1a; 2) po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy - w przypadku (...)

 • Określenie właściwych stawek VAT2 Października 2006

  , art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Poniżej wskażemy więc tylko na pewne możliwe odstępstwa od tej stawki podstawowej (22 %) w zakresie (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa w art. 150, zostaną ustanowione emerytury (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  adresatowi (art. 139 § 1 i postanowienie SN z dnia 14 września 2000 r., I PZ 57/00, OSNP 2002, nr 9, poz. 213). (Dolecki H. (red.), Wiśniewski T. (red.), Gromska-Szuster I., Jakubecki (...)

 • Darowizna pieniężna dla straży pożarnej18 Lutego 2008

  a) ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. (...)

 • Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński? 24 Kwietnia 2015

  gospodarczą, skorzystała z możliwości obniżenia przedmiotowejskładki, stosując art. 18a ust. 1 u.s.u.s. art. 18a u.s.u.s. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i (...)

 • Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński? 24 Kwietnia 2015

  gospodarczą, skorzystała z możliwości obniżenia przedmiotowejskładki, stosując art. 18a ust. 1 u.s.u.s. art. 18a u.s.u.s. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i (...)

 • Szkolenie w zakresie towarów ADR17 Lipca 2008

  doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 24 ustawy:  Art. 24 . 1 Doradcą może być, z zastrzeżeniem ust. 7, osoba, która: (...)

 • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska? 1 Kwietnia 2015

  się w powiatowym urzędzie pracy - w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 2 i 8; 3) po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy - w przypadku wymienionym w (...)

 • Likwidacja działalności a środki trwałe5 Czerwca 2007

  nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. (...)

 • Pomoc publiczna przedsiębiorcom14 Października 2010

  zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym (...)

 • Import samochodu z USA w celu odsprzedaży20 Października 2006

  celna towaru powiększona o należne cło i akcyzę (art. 29 ust. 13 ustawy VAT). Ad 2, 3 Jeżeli samochód jest przeznaczony na sprzedaż wskazana jest rejestracja na stałe numery (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.