Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  - w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2-5.  (…)  § 7. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § (...)

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  przyjęto w art. 86 ust. 10 pkt l zasadę, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, którego źródłem jest import towarów, powstaje w okresie, w którym podatnik otrzymał dokument celny lub (...)

 • Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej21 Stycznia 2011

  , które są tworzone na podstawie art. 8-17 ustawy o finansach publicznych, u.f.p. Zalicza się do nich także jednostkę budżetową gminy (art. 9 pkt 3 u.f.p). Z tego należy wnioskować, (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę13 Lutego 2006

  art. 26 ust. 1 pkt 2, opłacanych w danym miesiącu. W myśl art. 22 ust. 9 cytowanej ustawy:- pkt 3 - koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich (...)

 • Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy10 Lutego 2011

  zasiłku chorobowego. Następnie podstawę mnożymy przez kwotę zasiłku 80% (art. 11 ust. 1 ustawy chorobowej) oraz dzielimy przez 30 (art. 36 ust. 3 ustawy) aby otrzymać stawkę dzienną. Po pomnożeniu (...)

 • Zwolnienie od zakazu prowadzenia pojazdów8 Stycznia 2012

  pojazdów) orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15, a zakaz wymieniony w art. 39 pkt (...)

 • Przekształcenie firmy jednoosobowej w s.c.24 Sierpnia 2006

  umowy - wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego (art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PCC). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC, (...)

 • Opodatkowanie PCC umowy sprzedaży akcji24 Maja 2010

  . 3 załącznika nr 4 do ustawy, to opisana czynność jest zwolniona z podatku od towarów i usług, a zgodnie z art. 2 pkt 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega temu

 • Nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.)3 Marca 2011

  osoby, która nie może być pełnomocnikiem, oznacza brak należytego umocowania powodujący nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.). Przy tym oczywiście KPC art. 87 o czym wspomina (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  prowadzonej egzekucji, co do przedawnionych sum należy wnieść powództwo przeciw egzekucyjne, o którym mowa w art. 840 §1 pkt. 2 k.p.c.: Art. 840. § 1. Dłużnik może (...)

 • Pożyczka od stuprocentowego udziałowca21 Marca 2007

  ust. 2 podatkowi podlegają również zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. (...)

 • Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce. 1 Kwietnia 2015

  u.p.w.p.); umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług (art. 154 pkt 2 u.p.w.p.); posługiwanie się nim w celu reklamy (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego12 Kwietnia 2002

  m.in. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (art. 20 pkt 4), koordynacja robót w pasie drogowym (...)

 • Wyliczenie kapitału początkowego20 Czerwca 2006

  mowa w art. 7 pkt 5, oraz okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-4 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2 (Przy ustalaniu prawa do emerytury (...)

 • Akcje pracownicze a rozwód8 Marca 2010

  dotyczy bowiem żaden z wyjątków zastrzeżonych w art. 33 pkt 2-10 kro. Sąd zaznaczył ponadto, że za prawa niezbywalne, o których mowa w art. 33 pkt. 5 kro nie można (...)

 • Konsekwencje remontu bez zgłoszenia3 Listopada 2010

  konsekwencji prowadzenia robót budowlanych (art. 3 pkt 7 p.b.), niepolegających na budowie obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 p.b.), prowadzonych bez wymaganego zgłoszenia są (...)

 • Powaga rzeczy osądzonej a przelew powierniczy 12 Września 2008

  dnia 9 kwietnia 1963 r., III CR 26/63, przepis art. 205 pkt 3 kpc (obecnie art. 192 pkt 3 kpc: zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg (...)

 • Sprzedaż rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym a PCC24 Listopada 2004

  (art. 2 pkt 4 ustawy nie wymienia tego prawa w kontekście sprzedaży, której zwolnienie na gruncie VAT nie wyłącza opodatkowania PCC). Mogłaby, gdyby sprzedaż ta mogła na gruncie VAT korzystać (...)

 • Zniesienie współwłasności a podatek20 Czerwca 2008

  pkt 1 lit f) i pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatkowi podlegają m.in. umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, a także (...)

 • Czy istnieje możliwość na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy? 28 Kwietnia 2015

  wcześniej odzyskać zabrane prawo jazdy? Zgodnie z art. 84 Kodeksu karnego: Art. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. (...)

 • Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu3 Listopada 2007

  wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. (...)

 • Działalność gospodarcza a umowa zlecenia27 Grudnia 2006

  wymienione zostały poszczególne źródła przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych m.in. w ust. 1 pkt 2 tegoż artykułu - działalność wykonywana osobiście, (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  prawo jazdy na krajowe prawo jazdy danego państwa.  Dodatkowo , jak wynika z art. 14 ust. 2 u.k.p. jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, o którym mowa w art. 13 (...)

 • Wynajem mieszkania cudzoziemcowi. 12 Maja 2015

  opróżnienia. Art. 19e. Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 2 pkt (...)

 • PCC od nabycia samochodu przez spółkę z o.o.30 Czerwca 2008

  czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2 ustawy o PCC). Stawka podatku od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodu) wynosi 2 % (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane