Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  obrotu.Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. (...)

 • VAT przy transakcji łańcuchowej30 Maja 2007

  podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.        Natomiast (...)

 • Darowizna mieszkania10 Listopada 2006

  darowizny. W razie niezachowania przewidzianego w art. 16 ust. 2 pkt 5 warunku zamieszkiwania w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat, w okolicznościach innych niż przewidziane w art. 16 (...)

 • Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ10 Maja 2010

  art. 60 ust. 1a. Według art. 53 ust. 4 PZP organ wydający WZ jest zobowiązany uzgodnić swoje stanowisko z organami tam wymienionymi. Jak rozumiemy w Pana przypadku chodzi o art. (...)

 • Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości? 22 Maja 2015

  określonych w art. 36 ust. 1 i 2. Należy przy tym podkreślić, iż odszkodowanie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., przysługuje za poniesioną rzeczywistą szkodę. (...)

 • Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński? 24 Kwietnia 2015

  ), a następnie ponowne zarejestrowanie z maksymalną podstawą po okresie przerwy trwającym dłużej niż 30 dni.   Zgodnie z art. 48 ust. 1 u.ś.p. (na mocy art. 52 tego aktu prawnego, (...)

 • Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński? 24 Kwietnia 2015

  ), a następnie ponowne zarejestrowanie z maksymalną podstawą po okresie przerwy trwającym dłużej niż 30 dni.   Zgodnie z art. 48 ust. 1 u.ś.p. (na mocy art. 52 tego aktu prawnego, (...)

 • Przekazanie przewłaszczonego majątku24 Stycznia 2012

  ;w ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem (...)

 • Sprzedaż i zakup mieszkania a podatek dochodowy8 Lutego 2008

  na późniejszy zakup nowego mieszkania, nie zaistnieje konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Przy czym zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy o PIT przepis ust. 1 pkt 32 (...)

 • Wynajem mieszkania cudzoziemcowi. 12 Maja 2015

  opróżnienia. Art. 19e. Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1-3, art. (...)

 • Alimenty od chorego3 Czerwca 2002

  , z potrąceniem należności alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4. Potrącenia, z zastrzeżeniem art. 141, nie mogą przekraczać: 1) 50% miesięcznego świadczenia - jeżeli (...)

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela 16 Kwietnia 2008

  okoliczności, w których strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony (art. 10 ust. 4 - obecnie ust. 7 - Karty Nauczyciela. ekwiwalent, urlop wypoczynkowy, nauczyciela, ferie, (...)

 • Bezskuteczna egzekucja o ponoszenie kosztów10 Stycznia 2005

  uznał, ze art. 45 ust. 5 narusza konstytucyjnie gwarantowane prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji). Upoważnienie komornika do ewentualnego wezwania wierzyciela do wpłacenia (...)

 • Darowizna pieniężna dla straży pożarnej18 Lutego 2008

  a) ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, (...)

 • Pomoc publiczna przedsiębiorcom14 Października 2010

  zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  ważności upłynął, a osoba posiadająca to prawo jazdy spełnia warunek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5, podlega wymianie na zasadach określonych w ust. 1 po potwierdzeniu (...)

 • Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta20 Września 2010

  zapisami art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z kolei zapis art. 106 ust. 3 ww. statutu zabrania kopiowania udostępnianych dokumentów, arbitralnie ograniczając (...)

 • Import samochodu z USA w celu odsprzedaży20 Października 2006

  kluczową będzie tutaj kwestia słynnego wzoru Lisaka określającego jakie samochody uznaje się za osobowe (art. 86 ust. 3 ustawy vat), który stosuje się odpowiednio do importu samochodów (art. (...)

 • Aport nieruchomości do spółki a podatek dochodowy14 Grudnia 2006

  uzyskania przychodu określonymi zgodnie z art. 22 ust. 1e, dochód - a tym samym podatek dochodowy od osób fizycznych - nie wystąpi. Ewentualnego dochodu nie łączy się z dochodami (...)

 • Podatek od objęcia udziałów w spółce z o.o.15 Września 2005

  . Przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część powstaje w dniu zarejestrowania spółki (art. (...)

 • Opodatkowanie dzierżawy urządzeń z Niemiec23 Marca 2006

  ustawy oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca, jest terytorium Polski, a usługodawcą jest podatnik posiadający siedzibę lub (...)

 • Sprzedaż mieszkania i cele mieszkaniowe19 Stycznia 2009

  dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).Przepis art. 21 ust. (...)

 • Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea26 Marca 2007

  dopuszczalna jest w sytuacji, gdy podatnik posiada zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1–4 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86 ust. (...)

 • Usługa ściągania długów a stawka podatku VAT30 Czerwca 2008

  świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które (...)

 • Sposób księgowania wynagrodzenia14 Stycznia 2009

  ;w określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane