Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Przekazanie przewłaszczonego majątku24 Stycznia 2012

  ;w ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem (...)

 • Nieodpłatne świadczenie a darowizna24 Października 2006

  p.d.o.f., z którego wynika, że przepisów ustawy o p.d.o.f. nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn (art. 2 ust. (...)

 • Wypłata dywidendy w spółce z o.o. a przychód21 Września 2006

  stwierdzenia, co jest źródłem przychodu odsetek zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o pdof, w którym rozróżniono 9 rodzajów źródeł przychodu. W stosunku do odsetek można brać (...)

 • Opodatkowanie papierów wartościowych27 Kwietnia 2005

  , a kosztami jego uzyskania, przy czym koszty te wylicza się w oparciu o art. 22 ust. 1f lub 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z uwzględnieniem art. 24 ust. 13 i (...)

 • Leasing samochodu osobowego. Vat i koszt podatkowy19 Kwietnia 2005

  , lecz można to wyinterpretować na zasadzie porównania innych przepisów ustawy o VAT (szczególnie art. 86 ust. 3, 6 i 7). Skoro ustawodawca uznaje za VAT naliczony część podatku, która (...)

 • Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji29 Kwietnia 2005

  , przy czym koszty te wylicza się w oparciu o art. 22 ust. 1f lub 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z uwzględnieniem art. 24 ust. 13 i 14. Zasada ta ma jednak zastosowanie (...)

 • Podatek u źródła od należności licencyjnej14 Grudnia 2007

  spółkach z siedzibami w UE ustawa o pdof stwarza pewne możliwości zwolnienia z podatku u źródła (art. 21 ust. 1 i art. 21 ust. 3). Na mocy polsko-irlandzkiej umowy (...)

 • Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu7 Czerwca 2006

  w art. 23. Podobne uregulowania zawiera odpowiednio art. 15 ust. 1 i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odstąpienie od umowy najmu może być z różnych (...)

 • Wynajęcie lokalu a rozliczenie z fiskusem2 Maja 2005

  z podatkiem VAT od jakiej kwoty powinienem go odprowadzać do US? W myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof), najem stanowi źródło (...)

 • Kupno sprzedaż nieruchomości3 Stycznia 2007

  prawie. Przychody więc z odpłatnego zbycia nieruchomości o charaterze mieszkalnym zawsze będą kwalifikowane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 (...)

 • Budowa budynku na działalność gospodarczą12 Stycznia 2006

  źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22 ustawy o (...)

 • Opodatkowanie dochodów z akcji dwupaństwowca18 Kwietnia 2006

  podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Z przedstawionej sytuacji wynika, że podatnik ma miejsce zamieszkania w Niemczech, stąd w Polsce, zgodnie z art. 3 ust. (...)

 • Opodatkowanie alimentów13 Stycznia 2006

  fizycznych stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego (...)

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  obrotu.Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. (...)

 • Koszty delegacji26 Lutego 2006

  ), uczestnictwa w targach itp. Tylko w takich przypadkach będą przysługiwały diety do wysokości określonej w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tak: (...)

 • Kasa fiskalna w inwenturze likwidacyjnej14 Czerwca 2011

  należny od remanentu likwidacyjnego. Uchylono również regulację art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie której w razie zawiadomienia (...)

 • Moment powstania przychodu20 Maja 2005

  powstania przychodu określają art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof) oraz art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

 • Podatek od sprzedanej nieruchomości25 Kwietnia 2005

  sprzedaży nieruchomości na cele i w terminach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy. Skoro sprzedaż nieruchomości nastąpiła w 2004 r., to w myśl art. 21 ust. 1 pkt (...)

 • Podatek od ugody sądowej dot. odszkodowania12 Grudnia 2006

  Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o pdof w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie (...)

 • Syndyk jako podatnik podatku VAT28 Stycznia 2005

  (zasądzona zaliczka brutto pomniejszona o kwotę podatku czy zaliczka brutto bez pomniejszenia o kwotę podatku)? Jak liczyć w świetle art. 113 ust.1 wartość sprzedaży opodatkowanej (...)

 • VAT przy transakcji łańcuchowej30 Maja 2007

  a Podatnikiem.         Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku, o którym mowa w ust. 2 tego artykułu, dostawę towarów, która:   1) (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  prawo jazdy na krajowe prawo jazdy danego państwa.  Dodatkowo , jak wynika z art. 14 ust. 2 u.k.p. jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, o którym mowa w (...)

 • Wydatki na remont koparki kosztem17 Listopada 2006

  uzyskania przychodów, czy amortyzować zgodnie z art. 22g pkt 17 pdof, pomimo tego, że nie była to modernizacja, a tylko naprawa? Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy (...)

 • Wynagrodzenie z tytułu praw autorskich - podatek15 Kwietnia 2005

  podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz zdrowotne). Proszę również o podanie podstawy prawnej. Art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o (...)

 • Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.5 Kwietnia 2006

  zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub art. 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Podsumowując, jeżeli akcje (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane