Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  art. 401 pkt 2 k.p.c. Natomiast niedoręczenie pozwanemu wydanego nakazu zapłaty (wraz z odpisami pozwu i dołączonych doń dokumentów - art. 491 § 3 k.p.c. w brzmieniu (...)

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku25 Września 2018

  ;Pietrzkowski Henryk, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2007, komentarz do art. 761 k.p.c., publ. LexPolonica). Nadto, (...)

 • Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych28 Maja 2007

  sporu sąd bada czy jest władny osądzać w danej sprawie, a w zakresie prawa pracy nie podanie powyższej wartości nie powinno powodować zwrotu pozwu (art. 130 ust. 2 kpc) powodującego (...)

 • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?19 Maja 2015

  nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. 2

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  ;rym mowa w ust. 2, albo  2) zakwestionować podwyżkę, o której mowa w ust. 4, wnosząc do sądu pozew o ustalenie, na podstawie przepisów ust. 4a-4e, że podwyżka jest (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia3 Października 2007

  mocy art. 925 k.c. spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast art. 924 k.c. stanowi, iż spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Data nabycia spadku jest istotna z (...)

 • Unieważnienie bankowy tytułu egzekucyjnego11 Czerwca 2008

  którego zwalczania służyło przewidziane w ust. 3 tego przepisu powództwo o umorzenie egzekucji.W uzasadnieniu powyższego wyroku sąd wskazał, że powództwo z art. 840 kpc (...)

 • Odpisy i kopie z akt komorniczych20 Września 2007

  nieprocesowego. Uzyskanie kopii dokumentów akt toczącego się postępowania egzekucyjnego możliwe jest natomiast na podstawie art. 9 kpc. Pomimo iż art. 9 kpc znajduje się w (...)

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.7 Lipca 2015

  dni, a w przypadku gruźlicy lub niezdolności do pracy w trakcie ciąży - do 270 dni (art. 8 u.ś.p.u.s.); zgodnie z art. 9 ust. 2 u.ś.p.u.s. do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej

 • ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki 27 Lipca 2015

  faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia (art. 398 3 § 3 k.p.c. , 398 13 § 2 k.p.c.).    Skarga kasacyjna nie zostanie przyjęta przez Sąd Najwyższy (...)

 • Koszty w procesie6 Sierpnia 2007

  zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy (art. 108 par. 1 k.p.c.). Zgodnie z nią strona przegrywająca zobowiązana jest do zwrotu wszystkich ww. kosztów stronie przeciwnej (art. 98 par. (...)

 • Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego25 Marca 2010

  skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania (art. 2 ust. 2 Ustawy o skardze na (...)

 • Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy23 Sierpnia 2010

  tak, to nie zachodzi tu przypadek występowania braków w zakresie zdolności sądowej, o których mowa w art. 70 § 1 kpc i 199 § 1pkt. 3 kpc (a więc są to braki których (...)

 • Bankowy tytuł egzekucyjny2 Lutego 2009

  ostatecznie wniosek o nadanie b.t.e. klauzuli wykonalności (art. 130 § 2 k.p.c.) może oznaczać utratę wspomnianego terminu. Zagadnieniem otwartym pozostaje, czy taki nieskuteczny b.t.e. (po (...)

 • Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna2 Października 2007

  jakości (art. 47913 § 2 k.p.c.). Zawarcie ugody procesowej stanowi przykład innej okoliczności wobec której wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. Zgodnie zatem z dyspozycją (...)

 • Co to jest sprawa gospodarcza?22 Grudnia 2004

  cywilnego definiuje od strony przedmiotowej art 479[1] kpc, natomiast od strony podmiotowej art. 479[2] kpc. Sprawa gospodarcza generalnie została zdefiniowana w dwojaki sposób: w (...)

 • Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii21 Grudnia 2007

  podlega opłacie sądowej w wysokości 300,00 zł zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku. Od postanowienia sądu przysługuje apelacja, (...)

 • Zwrot kosztów wysłania pisma procesowego1 Stycznia 2007

  ... powód cofnął pozew w niniejszej sprawie. Na mocy art. 355 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 203 § 1 i 4 kpc postanowiono jak w sentencji. Po uprawomocnieniu postanowienia Sąd zwróci (...)

 • Opłata stosunkowa12 Października 2007

  zalicza się do kosztów toczącego się postępowania, o których mowa w art. 46 ust. 2 ukse? Moim zdaniem zalicza się biorąc pod uwagę chociażby treść art. 770 kpc, ale nie jestem (...)

 • Co mam zrobić w sytuacji kiedy pracodawca nie chce wydać protokołu z wypadku?25 Maja 2015

  właściwy będzie sąd rejonowy, wydział pracy. Warunki formalne pozwu zostały określone w art. 187 k.p.c.: Art. 187. § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, (...)

 • Warunki do zmiany Sędziego w sprawie cywilnej5 Czerwca 2009

  . 50 ust. 1 kpc, który wprost wymaga uprawdopodobnienie przyczyn uzasadniających wyłączenie sędziego (zatem nie mogą być to całkowicie subiektywne przekonanie, z drugiej strony jednak (...)

 • Opłaty egzekucyjne12 Listopada 2009

  jego wydatki, których zwrotu może żądać. Na podstawie art. 39 ust 1 i 2 pkt 7) ustawy o komornikach sądowych o egzekucji: ust. 1 Komornikowi należy się zwrot wydatków (...)

 • Informacje o majątku dłużnika23 Października 2007

  bankowych. Komornik czyni to jednakże na wniosek wierzyciela oraz może żądać zaliczki na związane z tym koszty (art. 40 w zw. z art. 39 ust. 2 pkt 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji). Odnośnie (...)

 • Przesłanki odpowiedzialności za fałszywe zeznania10 Lipca 2006

  fałszywych zeznań, gdy równocześnie stwierdza się, że zeznający został pouczony w trybie art. 304 kpc o obowiązku mówienia prawdy. Jak należy interpretować zapis w protokole rozprawy "pouczony (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

  MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA (...)

 • Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

  Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie są praktyczne skutki skreślenia (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane