Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Opodatkowanie zwróconego zadatku28 Listopada 2006

  dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) updof). Na uwagę zasługuje natomiast treść art. 20 ust. 1 updof, w którym to zostały wymienione przychody (...)

 • Koszty pracownicze zatrudnionego obcokrajowca2 Września 2004

  podlega ograniczonemu obowiązkowi płatniczemu (art. 3 ust. 2a updof) jej przychód będzie opodatkowany ryczałtem w wysokości 20% (art. 29 ust. 1 pkt 1 (...)

 • Import samochodu z USA w celu odsprzedaży20 Października 2006

  wszystkim kwotę podatku do czynności cywilnoprawnych (art. 19 ust. 1 updof). Dochodem natomiast będzie różnica między określonym na powyższych zasadach przychodem a kosztem nabycia (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:  1) do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt (...)

 • Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej21 Stycznia 2012

  . stanowi:Art. 27f. 1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną (...)

 • Opodatkowanie należności zagranicznej25 Kwietnia 2005

  . Należność zagraniczna może podlegać wyłączeniu spod opodatkowania przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 83 updof. Zwolnienie to obejmuje bowiem również należność zagraniczną (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  jest zasadna, lecz w innej wysokości; udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu. 6. (uchylony). 6a. W przypadku: 1) określonym w ust. 5 pkt 1 lokator jest obowiązany (...)

 • Korzystanie z informacji geologicznej20 Grudnia 2007

  geologiczne i górnicze). Art. 16b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz art. 22b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zawiera (...)

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  z kolei wskazać na definicję importu towarów, który na mocy przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z definicją (...)

 • Opodatkowane zysków kapitałowych z polisy20 Czerwca 2006

  ustalany na ogólnych zasadach wyrażonych w art. 9 ust. 2 ustawy, czyli przychód jest pomniejszony o koszty. Kosztami uzyskania przychodu, stosownie do regulacji zawartej w art. 23 ust. (...)

 • Podatek od majątku wnoszonego aportem6 Listopada 2006

  to spółka nowozakładana). Objęcie udziałów w zamian za aport w formie przed­siębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest zwolnione od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 109 (...)

 • Wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego27 Kwietnia 2005

  PIT/O stanowi inną konstrukcję dotyczącą szerszego kręgu podmiotów i przewidzianą w art. 26 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. Status organizacji pożytku publicznego przysługuje (...)

 • Podatek od objęcia udziałów w spółce z o.o.15 Września 2005

  obejmowanych udziałów. Nie jest przychodem i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny. Zasada ta wynika pośrednio z brzmienia art. 23 ust. (...)

 • Prawo do tzw. dużej ulgi budowlanej17 Listopada 2004

  odliczeń jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (...)

 • Aport nieruchomości do spółki z o.o.24 Lipca 2007

  2006 r. nie będzie powodowało konieczności zapłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego. Zgodnie jednak z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)

 • Opodatkowanie świadczeń rzeczowych z ZFŚS10 Września 2004

  Czy świadczeniem rzeczowym otrzymanym przez emeryta od zakładu pracy z którym poprzednio łączył go stosunek pracy może być np. zegarek (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku (...)

 • Wydatkowanie oszczędności z kasy mieszkaniowej30 Marca 2005

  oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej (art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu na 2001 r.) i nabył prawo do odliczeń z tego tytułu przed dniem (...)

 • Karnety na basen dla pracowników29 Lipca 2005

  społecznych). Jeżeli jednak karnet finansowany jest w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zastosowanie znajdzie art. 21 art. 1 pkt 67 updof, zgodnie z (...)

 • Alimenty od chorego3 Czerwca 2002

  mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach: 1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt (...)

 • Koszty uzyskania przychodu przy objęciu udziałów12 Lutego 2007

  aportem do spółki, obejmując w zamian udziały w tej spółce. Wniesienie aportu spowoduje powstanie u podatnika przychodu na mocy art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. (...)

 • Konsekwencje zbycia przedsiębiorstwa8 Sierpnia 2005

  wystąpi obowiązek w zakresie opodatkowania remanentu likwidacyjnego zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg 10-procentowej stawki, o którym mowa w art. 44 ust. 4 updof”. Odnośnie (...)

 • Opodatkowanie dochodów z akcji3 Sierpnia 2006

  , określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, różnicę między (...)

 • Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.16 Marca 2007

  , określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f (w przypadku objęcia udziałów za wkład niepieniężny) lub art. 23 ust. 1 pkt 38 (w przypadku objęcia udziałów (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  ważności upłynął, a osoba posiadająca to prawo jazdy spełnia warunek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5, podlega wymianie na zasadach określonych w ust. 1 (...)

 • Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii19 Marca 2006

  , jeśli oddeleguje do pracy pracowników w ramach podróży służbowej, czy będzie miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 20 updof? 1) Zgodnie z artykułem 15 Umowy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane