Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 61-7, art. 1801 § 2, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 § 1 stosuje się odpowiednio.  art. 1821a (...)

 • Sposób zarachowania wpłat na zaległe składki ZUS22 Sierpnia 2007

  systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, art. (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, że w przypadku

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  art. 114 art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach (...)

 • Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu16 Stycznia 2009

  oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  prowadzonej egzekucji, co do przedawnionych sum należy wnieść powództwo przeciw egzekucyjne, o którym mowa w art. 840 §1 pkt. 2 k.p.c.: Art. 840. § 1. Dłużnik może w (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  przypadku art. 216 k.k., dotyczącym znieważenia:   Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa w art. 150, zostaną ustanowione emerytury pomostowe. 2a

 • Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja11 Kwietnia 2007

  dochodzenie. Zgodnie z art. 309 kodeksu postępowania karnego śledztwo prowadzi się w sprawach: o zbrodnie, o występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji

 • Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ10 Maja 2010

  podstawie art. 53 ust. 5 PZP uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Z kolei art. 106 § (...)

 • Tryb uproszczony i zwykły w procesie karnym16 Maja 2005

  , przewidziane w art. 159 i 262 § 2 Kodeksu karnego, przewidziane w art. 279 § 1, art. 286 § 1 i 2 oraz w art. 289 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa (...)

 • Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia? 28 Lipca 2015

  z art. 305k.c. (zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych) właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody. 26 Czerwca 2015

  wniósł oskarżenie prywatne, korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego. Z kolei nagrywanie Pani w osobistych sytuacjach może powodować odpowiedzialność Pani męża na podstawi art. 267 § (...)

 • Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna. 9 Czerwca 2015

  art. 1015 § 1 k.c. termin jest terminem zawitym prawa materialnego, do biegu którego mają zastosowanie art. 110 do 116 k.c. Początek toku tego czasu liczony jest w odniesieniu do każdego

 • Sposób podziału zysku w spółkach osobowych11 Stycznia 2008

  uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu. Art. 123 § 2 jest przepisem bezwzględnie obowiązującym i umowa spółki nie może go uchylić. Tak (...)

 • VAT przy transakcji łańcuchowej30 Maja 2007

  podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.        Natomiast (...)

 • Darowizna mieszkania10 Listopada 2006

  wyłączenie z podstawy opodatkowania kwoty wolnej, o której mowa jest w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje zaś na zasadach określonych w art. (...)

 • Przesłanki odpowiedzialności za fałszywe zeznania10 Lipca 2006

  fałszywych zeznań, gdy równocześnie stwierdza się, że zeznający został pouczony w trybie art. 304 kpc o obowiązku mówienia prawdy. Jak należy interpretować zapis w protokole rozprawy "pouczony (...)

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.7 Lipca 2015

  dni, a w przypadku gruźlicy lub niezdolności do pracy w trakcie ciąży - do 270 dni (art. 8 u.ś.p.u.s.); zgodnie z art. 9 ust. 2 u.ś.p.u.s. do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej

 • Rezygnacja ze stanowiska prezesa.28 Lipca 2015

  ona skuteczna- zgodnie z art. 61 i 746 § 2 k.c. w zw. z art. 202 § 5 k.s.h.- w chwili zakomunikowania go spółce, którą w tym przypadku reprezentuje rada nadzorcza. Jest

 • Skutki wyłączenia sędziów3 Marca 2009

  dla rozpatrzenia kwestii wyłączenia sędziego nie przewiduje przeprowadzenia rozprawy, sąd okręgowy działając na podstawie art. 42 §4 k.p.k. orzekał będzie na posiedzeniu. Zgodnie z art. (...)

 • Przedawnienie zobowiązania dot. VAT7 Sierpnia 2008

  . Okoliczność, czy wejście w życie znowelizowanego art. 70 § 4 Ordynacja podatkowej w związku z art. 21 ustawy nowelizującej, spowodowała, iż termin przedawnienia zobowiązań wcześniejszych (...)

 • Wynajem mieszkania cudzoziemcowi. 12 Maja 2015

  opróżnienia. Art. 19e. Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 2 pkt (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  . art. 10 u.s.z.r.1. Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków (...)

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela 16 Kwietnia 2008

  podstawie art. 91c ust. 1 tego aktu mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, a konkretnie art. 155[1] kp, który ustanawia ogólną zasadę, że wymiar rocznego urlopu u danego pracodawcy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Art. 278/144

  Witam, otrzymalem dzisiaj poleconym list, gdzie miejscowa Policja wzywa mnie w charakterze świadka w sprawie XXXXXX ... z art. 278/144. Ktoś z Was (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • Wyjazd za granicę trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy !!!

  Obywatel polski będzie musiał zgłosić fakt wyjazdu za granicę w urzędzie gminy. Jeśli wyjazd ten będzie dłuższy niż sześć miesięcy, będzie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.