Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Gospodarstwo rolne.6 Grudnia 2013

  dla gruntów gospodarstw rolnych (zgodnie z art.4 ust.1 w.w. ustawy)? W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm., (...)

 • Udostępnianie informacji KRUS16 Grudnia 2009

  przez daną osobę. Stosownie bowiem do art.3 ust.3 ustawy o podatku rolnym dzierżawca jest m.in. wtedy podatnikiem podatku rolnego gdy wydzierżawił grunty gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę (...)

 • Odroczenie lub rozłożenie na raty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy23 Kwietnia 2012

  W jakich przypadkach można odroczyć lub rozłożyć na raty obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy? Na mocy art.76 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach (...)

 • Mała koncesja a projekt zagospodarowania złoża20 Listopada 2007

  Posiadam dokumentacje geologiczną dokumentującą złoże piasku. Zamierzam starać się o uzyskanie "małej koncesji" (Prawo geologiczne i górnicze art.16 ust.2a.). Czy do wniosku o uzyskanie koncesji (...)

 • Sprzedaż nieruchomości niebędącej środkiem trwałym7 Lutego 2007

  pawilonu, nie ujetego w ewidencji środków trwałych, będzie przychodem z działalności gospodarczej, o którym mowa w art.14 ust.2 pkt 1ustawy o p.d.o.o. fizycznych? W przedstawionej sprawie (...)

 • Pożyczka od rodziców19 Marca 2002

  2000r. nr 86 poz.959 z późn. Zm.). Zgodnie z literą b punktu 1 ustępu 1 art. 1 powołanej ustawy, podatkowi temu podlega także umowa pożyczki. Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 1 ustawy, obowiązek (...)

 • Wykup mieszkania od spółdzielni rolniczej26 Lipca 2006

  lokalu zastępczego co najmniej 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego (art.11.ust.5.u.o.p.l.). Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż u.o.p.l. (ust.10.omawianego) przepisu daje właścicielowi

 • Wezwanie do usunięcia naruszeń23 Maja 2006

  .20.art.27 ust. 4 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym decyzję, w której określił podatek VAT za 05.07. do 31.12.1993r. Jednakże ten podatek został (...)

 • Renta po zmarłym a masa spadkowa22 Lutego 2006

  zm.) oraz art.41 ust.1 w zw. z art.10 ust.1 pkt 7 i w zw. z art.18 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz.U. z 2000r nr 14,poz.176 ze zm.).Chcę zwrócić (...)

 • Zatrzymanie prawa jazdy przez prokuraturę28 Maja 2002

  POPEŁNIENIA PRZEZ "KIEROWCĘ" PRZESTĘPSTWA Z art.177kk na podstawie art.135ust.1 pkt.2 oraz art.137 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, uprawnienia do kierowania (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • prawo konsumenckie art.114 ust.1

  o czym mówi ten artykuł?? jaka grozi kara z aniego? Czy odebrał Pan pismo? Czy po prostu było dwukrotnie awizowane? danil A kiedy dowiedział się (...)

 • Uwłaszczenie ziemi art.1ust.2ustawy z 26.10.1971 Dz.U.27.poz.250 z pózn.zm.

  Pytanie: Spadek po Ojcu był zrobiony w roku 1951. Zostało wydane Postanowienie Prawomocne. Spadek dziedziczą: Zona Ojca, Syn i córka. Syn uwłaściył (...)

 • Czy ktoś odpowie na pytanie o czynsz?

  Mam mieszkanie własnościowe w spółdzielni, założona jest księga wieczysta, opłacam grunt (mieszkanie jest wyodrębnione). Pomimo tego spółdzielnia (...)

 • Zmiana warunków umowy

  Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy (...)

 • Fundusz remontowy

  Czy można być zwolnionym z wpłat na fundusz remontowy? Jaka jest na to podstawa prawna? Jestem "tylko" lokatorem, nie mam mieszkania "własnościowego". (Megi) (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane