Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w PUP13 Grudnia 2011

  Czy za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w urzędzie pracy grozi pozbawienie statusu bezrobotnego? Decyzja o takiej treści jest wydawana na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 (...)

 • Pożyczka od stuprocentowego udziałowca21 Marca 2007

  (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit d ustawy o PCC). Stawka podatku wynosi od umowy spółki 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC). Podatnicy są obowiązani, bez (...)

 • Likwidacja działalności a środki trwałe5 Czerwca 2007

  nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Jednakże, w myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje (...)

 • Sprzedaż i zakup mieszkania a podatek dochodowy8 Lutego 2008

  w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e). Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o PIT stanowi, iż wolne od podatku dochodowego (...)

 • Sprzedaż mieszkania i cele mieszkaniowe19 Stycznia 2009

  dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).Przepis (...)

 • Samochód wykupiony z leasingu11 Grudnia 2006

  , art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz art. 24 ust. 2 ustawy o PIT). W zasadzie sprzedaż samochodu używanego wcześniej przez przedsiębiorcę nie będzie podlegała (...)

 • Darowizna auta wykorzystywanego w działalności30 Listopada 2006

  ewidencji środków trwałych i nie będzie dalej wykorzystywany w firmie. Czy muszę rozliczyć w firmie tę darowiznę, zapłacić jakiś podatek od tej transakcji? Stosownie do treści art. 14 (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  prawo jazdy na krajowe prawo jazdy danego państwa.  Dodatkowo , jak wynika z art. 14 ust. 2 u.k.p. jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, o którym mowa w (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę13 Lutego 2006

  art. 26 ust. 1 pkt 2, opłacanych w danym miesiącu. W myśl art. 22 ust. 9 cytowanej ustawy:- pkt 3 - koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców (...)

 • Zamiana mieszkań a podatek dochodowy7 Grudnia 2007

  zastosowanie uchylony już art. 21 ust. 1 pkt 32a? Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest (...)

 • Opodatkowanie dochodów z nieruchomości12 Września 2006

  14 dni, licząc od dnia dokonania sprzedaży, złożyć oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. (...)

 • Przekazanie przewłaszczonego majątku24 Stycznia 2012

  ;w ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli (...)

 • Opodatkowanie dopłat w sp zo.o.16 Marca 2005

  cywilnoprawnych, zwanej dalej pcc). Podstawę opodatkowania stanowi kwota dopłat a stawka podatku wynosi 0,5% podstawy (art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt (...)

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  przyjęto w art. 86 ust. 10 pkt l zasadę, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, którego źródłem jest import towarów, powstaje w okresie, w którym podatnik otrzymał dokument celny (...)

 • Zbycie praw autorskich w ramach działalności24 Lutego 2006

  ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ustawy). Tak: Informacja Izby Skarbowej w Gdańsku, z dnia 12 lutego 2005 r., BI/005-0988/04. W myśl art. 22 ust. 9 pkt (...)

 • Darowizna mieszkania10 Listopada 2006

  drugiego w celu koniecznej poprawy warunków mieszkaniowych musi jednak występować związek przyczynowo-skutkowy. Zgodnie zaś z art. 16 ust. 8 ustawy, warunek określony w ust. 2 pkt (...)

 • Zgłaszanie dopłat i pożyczek do urzędu skarbowego17 Listopada 2005

  pożyczki udzielane przez wspólnika spółce kapitałowej (np. spółce z o.o.) są zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 10 lit h) i w związku z tym nie podlegają (...)

 • Darowizna pieniężna dla straży pożarnej18 Lutego 2008

  . Darczyńca na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit a) ustawy co do zasady będzie miał możliwość odliczenia dokonanej darowizny od podstawy opodatkowania, jeżeli darowizna (...)

 • Sprzedaż mieszkania kupionego w 2005 r.18 Grudnia 2008

  określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) (tj. określone cele mieszkaniowe).Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) (...)

 • Odszkodowanie za prawa autorskie29 Października 2006

  kwalifikować do przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9. Ponadto ww. odsetki mogą stanowić korzyści, które mogły być osiągnięte, gdyby podatnikowi (...)

 • Zakup nieruchomości na cele mieszkalne6 Stycznia 2007

  dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e). Jeżeli (...)

 • Podatek dochodowy i VAT od podzielonej działki29 Kwietnia 2007

  osób fizycznych, podatnik może w ciągu 14 dni, licząc od dnia dokonania sprzedaży, złożyć oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. (...)

 • Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania3 Grudnia 2009

  Skarbowy powołuje się na art. 21 ust. 1 pkt. 32 e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami). Moje pytanie dotyczy (...)

 • Wykorzystanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania9 Lutego 2009

  oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).Przepis art. 21 ust. 1 pkt (...)

 • Zmiana przepisów sprzedaży darowanej nieruchomości13 Kwietnia 2007

  określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy wymienionej w art. 1 (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czyli m.in. domu, mieszkania czy spółdzielczego własnościowego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.