Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  podstawie art. 24 § 1 zdanie 1 k.c. zostaną określone konkretne czynności, które powinny być podjęte dla wyeliminowania powstałego zagrożenia. Można również wskazać (...)

 • Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków24 Listopada 2010

  Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi (...)

 • Naruszenie obowiązku meldunkowego11 Lutego 2003

  Otrzymałem zawiadomienie z komisariatu policji, że przesłano wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie mnie za popełnienie czynu art. 147 par. 1 kodeksu wykroczeń w związku z art. (...)

 • Mataczenie postępowania karnego25 Marca 2005

  wolności do lat 2. § 2. Nie podlega karze, kto zataja dowody niewinności z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym Należy jeszcze powiedzieć o 239 par 1 (...)

 • Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie31 Stycznia 2011

  popełnionego przestępstwa wynikła. Zgodnie z art. 17 par.1 pkt 6 kodeksu postępowania karnego nie wszczyna się postępowania a wszczęte umarza, gdy nastąpiło przedawnienie karalności. (...)

 • Dochodzenie a śledztwo w procesie karnym2 Lipca 2010

  Czym różni się z definicji dochodzenie od śledztwa? Po jakim terminie przedawniają się przestępstwa z art. 286 par. 1 k.k. (oszustwo)? Art. 286 § 1 kodeksu karnego (...)

 • Podpisanie się czyimś nazwiskiem a zagrożenie karą7 Czerwca 2005

  pracodawcy, to należy stwierdzić, że podpisanie się czyimś imieniem i nazwiskiem nawet za jego zgodą jest podrobieniem podpisu składającego oświadczenie i stanowi czyn karalny opisany w art. 270 (...)

 • Zniewaga funkcjonariusza publicznego5 Grudnia 2007

  rejonowy w składzie jednego sędziego w trybie uproszczonym. Sprawa o czyn określony w art. 226 par. 1 kk kwalifikuje się do spraw, w których prowadzi się dochodzenie. Skoro tak, w zgodzie (...)

 • Pozew cywilny a powództwo adhezyjne26 Stycznia 2011

  trwania nie da się ocenić. Zgodnie z art. 69 par. 1  kodeksu postępowania karnego, k.p.k. powództwo adhezyjne (pozew cywilny w postępowaniu karnym może zostać (...)

 • Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów13 Września 2007

  ;środka karnego pobiera się opłatę w wysokości 45 zł.  Zgodnie z art. 196 kodeksu karnego wykonawczego w razie orzeczenia świadczenia pieniężnego, sąd, z urzędu i bez (...)

 • Szykanowanie małżonki przez sąsiadów30 Stycznia 2007

  sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z art. 157 kodeksu karnego kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny (...)

 • Matactwo a art. 244 k.p.k.25 Marca 2010

  przebiegu postępowania. Określenie to odnosi się najpełniej do przesłanek tymczasowego aresztowania zawartych w pkt. 2 art. 258 par. 1 Kodeksu postępowania karnego. Przepis (...)

 • Pełnomocnik z urzędu 26 Października 2009

  przez art. 55 par. 1 k.p.k.. od chwili doręczenia odpowiedniego zawiadomienia. Jeżeli w wyniku procedury ustanawiania pełnomocnika z urzędu nastąpi uchybienie temu terminowi, w grę wchodzi (...)

 • Wątpliwości wobec aktu oskarżenia21 Kwietnia 2006

  par. 1-3 kodeksu karnego, kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą (...)

 • Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję5 Maja 2011

  przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz ze sformułowania art. 32 par. 1 i 2 k.p.w, który zalicza mandat do jednego z możliwych rozstrzygnięć, należy uznać, (...)

 • Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym17 Maja 2011

  Jakie uprawnienia ma pokrzywdzony w procesie karnym? Status  pokrzywdzonego wynika wprost z art. 49 par. 1 Kodeksu postępowania karnego ( dalej k.p.k. ), który stanowi, (...)

 • Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy21 Września 2007

  pracodawcę celem rozliczenia, a samowolnie pobrał tę kwotę, czyn jego wypełniać może znamiona przestępstwa opisanego w art. 278 par. 1 Kodeksu karnego: kto zabiera (...)

 • Zawieszenie kary pozbawienia wolności19 Lutego 2004

  Jeżeli oskarżony z art. 190 par. 1k.k i art. 12 par. 1 k.k miał wcześniej, tzn. 1 rok i 10 miesięcy - wydany wyrok skazujący na 4 miesiące pozbawienia wolności, (...)

 • Odpowiedzialność karna członków zarządu13 Maja 2004

  , zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania (art. 301 par. 3 kk) 5. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc (...)

 • Sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie karnej18 Maja 2006

  podstawie mógł złożyć apelację? Czy można interweniować w tej sprawie i do kogo? Zgodnie z art. 422 par. 1 kodeksu postępowania karnego, strona może złożyć wniosek (...)

 • Treść zasady domniemania niewinności2 Maja 2011

  ta uwalnia oskarżonego od obowiązku dowodzenia swej niewinności (art. 74 par. 1 Kodeksu postępowania karnego [ dalej k.p.k] ), co powoduje, że na oskarżycielu spoczywa ciężar (...)

 • Wniosek o ukaranie wniesiony przez straż miejską16 Września 2013

  Straż Miejska może prowadzić postępowanie w tym zakresie? (telewizji słyszałem, że nie ma takiego prawa). Z art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń wynika, że karze grzywny podlega kto (...)

 • Naruszenie obowiązków w okresie próby8 Czerwca 2005

  Wyrokiem karnym, który uprawomocnił się 04.06.2003 r., mój nierzetelny kontrahent został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności i grzywnę. Na mocy art. 69 par. 1 i 2 kk i art. (...)

 • Zostałem pobity przez sąsiada. 4 Sierpnia 2015

  prawdopodobne) albo 157 §1 kodeksu karnego. Zgodnie z tymi przepisami: Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:  1) pozbawienia (...)

 • Złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa10 Czerwca 2003

  upływie 5 lat od jego popełnienia (art. 101 par. 1 pkt 4 kodeksu karnego). Złożenie doniesienia do prokuratury o tym przestępstwie po upływie 5 lat od jego popełnienia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane