Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  powszechnych oraz poglądy doktryny. W kwestii przewozu osób przez zorganizowanego przewoźnika jakim jest PKP, zastosowanie znajdą przepisy ustawy prawa przewozowe. Zgonie z art. 1 (...)

 • Stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe15 Marca 2011

  wykonania umowy o tyle ustawy prawo przewozowe nie stosuje się do transportu morskiego, lotniczego i konnego. Regulacja k.c. ma charakter pomocniczy. Stanowi o tym wprost art. 775 (...)

 • Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu25 Lutego 2009

  , zgodnie z art. 77 ust. 1 p.p. roszczenia te przedawniają się z upływem roku, przy czym termin ten biegnie od dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od dnia, w którym powinna była nastąpić (...)

 • Jak uniknąć egzekucji zaległości za jazdę bez biletu? 26 Maja 2015

  została sporządzona w oparciu o przepisy:  - ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe, dalej: „Pr. Przew.” (Dz. U. 1984 nr 53 poz. 272 ze zmianami);  - (...)

 • Ustalanie treści regulaminu wynagradzania17 Sierpnia 2010

  komentowanym artykule do art. 77 z ind. 2 -77 z ind. 5 k.p. odnosi się do sytuacji, gdy pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy zawierającym tak skonkretyzowaną część płacową, (...)

 • Firma kurierska nie chce uznać reklamacji za zniszczony towar. 8 Maja 2015

  między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem, skuteczne rozwiązanie problemu będzie wątpliwe. Jak słusznie zauważa Krzysztof Wesołowski w Komentarzu do art. 76 ustawy - Prawo (...)

 • Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta. 5 Maja 2015

  z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1173, dalej u.p.p.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., nr 827, dalej (...)

 • Odpowiedzialność nadawcy za nieprawidłowe dane w liście przewozowym28 Grudnia 2011

  Jak kształtuje się odpowiedzialność nadawcy za podanie w liście przewozowym danych niezgodnych z rzeczywistością? Zgodnie z treścią art. 72 ustawy Prawo przewozowe nadawca ponosi (...)

 • Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę7 Lipca 2006

  wodnego, jako pasy techniczne i pasy ochronne wyznaczone na podstawie ustawy o obszarach morskich RP, jako obszary ochrony zabytków wyznaczone na podstawie ustawy o ochronie zabytków lub ustawy (...)

 • Stosunek ustawy Prawo przewozowe do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR28 Czerwca 2011

  Jaki jest stosunek ustawy Prawo przewozowe do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR? Odnośnie stosunku prawa przewozowego do Konwencji CMR należy odwołać (...)

 • Odpisy i kopie z akt komorniczych20 Września 2007

  za każdą rozpoczętą stronicę. Przyjmuje się, że wniosek o wydanie odpisu, wypisu, wyciągu, czy kopii dokumentu powinien wskazywać, jakich dokumentów się domagamy. Konstrukcja art. 77 i (...)

 • Kserokopia a odpis z akt sprawy8 Lipca 2008

  opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.Użyte w art. 77 ust. (...)

 • Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński? 24 Kwietnia 2015

  macierzyńskiego, kluczowa jest treść art. 48 ust. 2,która odsyła do art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej: Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym (...)

 • Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński? 24 Kwietnia 2015

  macierzyńskiego, kluczowa jest treść art. 48 ust. 2,która odsyła do art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej: Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym (...)

 • Zawarcie umowy przewozu28 Grudnia 2011

  zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy Prawo przewozowe dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy, którym może być także przekaz elektroniczny, (...)

 • Zasady odpowiedzialności księgowego4 Stycznia 2006

  . 77 ustawy o rachunkowości? Art. 77 ustawy o rachunkowości stanowi, że kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do: nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich (...)

 • Prawidłowe udokumentowanie transakcji WDT27 Listopada 2006

  podatnik ma jednak prawo zastosować po spełnieniu warunków określonych w art. 42 ustawy o VAT. Zgodnie ze wskazanym przepisem prawa, zastosowanie stawki 0 % może nastąpić w sytuacji, (...)

 • Dokumentowanie pracy kierowców2 Maja 2007

  ., a obecnie jego odpowiednikiem jest art. 39l ustawy. Nie zawiera on jednak upoważnienia dla ministra do wydania rozporządzenia. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o (...)

 • Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)7 Kwietnia 2006

  odliczenia proporcjonalnego, określony w art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1990 r., nr 80, poz. 350 ze zm.) zaprezentowany jest poniżej. (...)

 • CMR a stawka 0% w WDT15 Czerwca 2009

  wniosku, że podatnik nie musi mieć wszystkich rodzajów dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT.Zatem posiadanie jedynie kopii dokumentu CMR nie powinno być przeszkodą (...)

 • Przedawnienie należności za jazdę bez biletu3 Sierpnia 2005

  . Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu zapłaty lub zwrotu należności - od dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od dnia, w którym powinna była nastąpić. prawo przewozowe, przewóz, jazda (...)

 • Delegacja sędziego podpisana przez podsekretarza14 Maja 2008

  . akt III CZP 81/07) orzekł, iż "uprawnienie do delegowania sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie (art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (...)

 • Czy należy mi się emerytura po zmarłych rodzicach? 1 Czerwca 2015

  spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 70 u.e.r.  4. Rodzice, za których uznaje się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające - art. 71 u.e.r Wysokość renty (...)

 • Obowiązek zapłaty przewoźnego1 Kwietnia 2005

  CKN 231/98 OSNC 1999/10 poz. 179 wynikające z art. 51 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe zobowiązanie odbiorcy przesyłki do zapłaty ciążących na niej należności jest jego samoistnym (...)

 • Czynność dokonana bez zgody nadzorcy sądowego19 Września 2006

  przypadku, gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku i został ustanowiony syndyk. Również i w tych przypadkach, czynność upadłego, na zasadzie art. 77 będzie nieważna. Można (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane