Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zastrzeżenie pisemnej formy zmiany umowy10 Maja 2009

  pisemnej, należy uznać że niezachowanie takiej formy dla postanowień zmieniających lub uzupełniających przesądza o ich nieważności nawet jeżeli strony tak nie postanowiły. Norma zawarta w art. (...)

 • Forma odstąpienia od umowy8 Grudnia 2011

  W jakiej formie powinno być sporządzone odstąpienie od umowy? Zgodnie z treścią art. 77 k.c. ustawodawca przewidział dla odstąpienia od umowy formę pisemną dla celów dowodowych, (...)

 • Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy19 Lutego 2007

  . Złożenie przez strony oświadczenia woli o zmianie zawartej na piśmie umowy, przy pomocy faksu, spełnia zatem wymogi art. 77 kc. Będzie tak niezależnie od tego, że strony przewidziały (...)

 • Użyczenie a sprzedaż bezprzetargowa9 Czerwca 2005

  . 77 §2 KC skoro została zawarta w formie pisemnej jej wypowiedzenie też powinno być zawarte w tej formie) i czy umowa sprzedaży jest ważna? Czy powinien ogłosić przetarg na sprzedaż tej nieruchomości

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  , przedawnia się inaczej niż pierwotne roszczenia, zgodnie z art. 125 k.c.: Art. 125. § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania (...)

 • Zwłoka a opóźnienie5 Grudnia 2007

  . 1991, Nr 4, s. 77 i nast.) (Komentarz do art. 476 k.c. - W. Popiołek [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa 2003, publ. Legalis). Dalsze skutki opóźnienia i zwłoki (...)

 • Czym są dobra osobiste22 Grudnia 2011

  to tak ściśle związane z podmiotem podlegającym ochronie (w świetle art. 23 k.c. z osobą fizyczną), że razem z nim powstają i wygasają oraz nie mogą przechodzić na inne podmioty zarówno (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia3 Października 2007

  pobiera opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł (art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). II. Odpowiedź na drugie pytanie uzależniona jest od daty nabycia spadku. Na

 • Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna. 9 Czerwca 2015

  art. 1015 § 1 k.c. termin jest terminem zawitym prawa materialnego, do biegu którego mają zastosowanie art. 110 do 116 k.c. Początek toku tego czasu liczony jest w odniesieniu (...)

 • Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu25 Lutego 2009

  , zgodnie z art. 77 ust. 1 p.p. roszczenia te przedawniają się z upływem roku, przy czym termin ten biegnie od dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od dnia, w którym powinna była nastąpić (...)

 • Jak dochodzić zwrotu pożyczki30 Lipca 2012

  wypowiedzenie powinno być dokonane z zachowaniem tej formy (por. art. 720 § 2 i art. 77). Także wytoczenie powództwa o zwrot pożyczki ma moc wypowiedzenia, przy czym od chwili (...)

 • Przedawnienie roszczeń5 Marca 2010

  to przedawnienie roszczenia zakończyło swój bieg w 2004 roku.Ta okoliczność nie wpływa jednak na możliwość zaspokojenia się przez wierzyciela z nieruchomości obciążonej, zgodnie bowiem z art. (...)

 • Roszczenia między spadkobiercami5 Kwietnia 2012

  stanie istniejącym w chwili jego otwarcia. Spadek nie obejmuje zatem narosłych od tego dnia odsetek od tych wierzytelności, które, stanowiąc pożytki prawa (art. 54 k.c.), zgodnie z art. (...)

 • Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia? 28 Lipca 2015

  drodze umowy cesji prawa do roszczenia od poprzedniego właściciela nieruchomości. Jako podstawę roszczeń o bezumowne korzystanie z gruntu należy natomiast wskazać art. 224 k.c: Art. (...)

 • Jak uniknąć egzekucji zaległości za jazdę bez biletu? 26 Maja 2015

  termin ten wynosi 3 lata (tak w przepisie art. 125 k.c.). W kwestii nadania klauzuli wykonalności. W doktrynie i orzecznictwie współistnieją od blisko 50 lat, dwa skrajnie różne (...)

 • Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze22 Lutego 2012

  windykacyjne (art. 222 § 2 kc). Do roszczeń tych należy też roszczenie negatoryjne, którego podstawę stanowi art. 222 § 1 kc. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  dobra osobistego (art. 24 § 1 k.c.) oraz zaniechanie dalszych naruszeń (art. 24 § 1 zd. 1 w zw. z art. 24 § 1 zd. 2 k.c.). W doktrynie wskazuje się zgodnie, że (...)

 • Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia17 Marca 2008

  biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przez pożyczkodawcę - 6 miesięcy (art. 722 k.c.);roszczeniach o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków

 • Ustalanie treści regulaminu wynagradzania17 Sierpnia 2010

  komentowanym artykule do art. 77 z ind. 2 -77 z ind. 5 k.p. odnosi się do sytuacji, gdy pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy zawierającym tak skonkretyzowaną część płacową, (...)

 • Prawo do zachowku9 Lutego 2009

  darowizny uczynione przez spadkodawcę (art. 993 k.c.). Wartość przedmiotu darowizny oblicza się z kolei według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku (art. (...)

 • Darowizna na rzecz syna17 Kwietnia 2015

  darowizny, to wówczas syn ma obowiązek pomóc Państwu finansowo w celu zaspokojenia Państwa usprawiedliwionych potrzeb (art. 897 k.c.) Art. 897. Jeżeli po wykonaniu darowizny (...)

 • Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim22 Lipca 2013

  opóźnienie (zob. art. 481 § 1 k.c.) nie są objęte hipotezą komentowanego przepisu (odmiennie K. Włodarska, w: Ustawa…, s. 73 na tle art. 3 u.k.k. z 2001 r.). Wniosek (...)

 • Czy mam prawo ubiegać się o zapłatę za moje udziały w spółce?13 Maja 2015

  , że zaistniał tzw. ważny powód, o którym mowa w art. 869 par. 2 k.c. Wypowiedzenie udziału bez zachowania terminu wypowiedzenia jest bowiem dopuszczalne z ważnych powodów (...)

 • Opłata za usługi adwokata7 Listopada 2012

  . Wynagrodzenie za świadczenia pełnomocnika określone jest zwykle w taki sposób, by rekompensowało koszty poniesione przez adwokata w toku sprawy. Zgodnie z brzmieniem art. 735 § 2 k.c. (...)

 • Odstąpienie od przedwstępnej umowy notarialnej6 Lipca 2008

  nastąpiło. Wynika to także z art. 77 kc § 3 : "Jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej (...) odstąpienie od niej lub wypowiedzenie powinno być stwierdzone (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • PRESCO!POMOCY!!!

  Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.