Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchmości10 Stycznia 2005

  cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o własności lokali. Zgodnie z art. 125 §1 k.c. roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem (...)

 • Czy klient ma prawo żądać wymiany towaru? 20 Maja 2015

  cywilnego o rękojmi za wady przy sprzedaży. W szczególności o uprawnieniach kupującego mówi art. 560 § 1 kodeksu cywilnego, który ma brzmienie: Jeżeli (...)

 • Zaprzeczenie ojcowstwa po upływie terminów3 Listopada 2008

  prawa cywilnego - w myśl art. 10 kodeksu cywilnego, pełnoletniość osiąga się przez ukończenie osiemnastego roku życia, względnie przez zawarcie małżeństwa. Zgodnie z art. (...)

 • Zabezpieczenie roszczenia w powództwie adhezyjnym11 Marca 2009

  przed wniesieniem pozwu nie jest uregulowane wprost w przepisach kpk należy zastosować odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które taką możliwość dopuszczają (art. (...)

 • Czy sobota to dzień ustawowo wolny od pracy?2 Lutego 2009

  cywilnego i art. 115 kodeksu cywilnego, które mają zastosowanie w kwestiach terminów dokonywania czynności procesowych, używają pojęcia dnia „ustawowo wolnego (...)

 • Zły stan techniczny budynku a dziki lokator22 Sierpnia 2008

  również dochodzić swoich praw na podstawie art. 222 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, (...)

 • Prawo do najmu i wykupu mieszkania komunalnego28 Marca 2012

  mieszkalnego, jednak odpowiednio stosuje się tutaj art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (...)

 • Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy23 Sierpnia 2010

  przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (art. 46 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Nie znając treści złożonego pozwu jedynie przypuszczamy, że (...)

 • Egzekucja administracyjna z nieruchomości30 Listopada 2006

  sprzeczności z art. 13 w/w ustawy zmieniającej. Do dnia 30 listopada 2001 r. środek egzekucyjny w postaci egzekucji z nieruchomości był zastrzeżony wyłącznie dla egzekucji sądowej. Przepis art. (...)

 • Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu karnym13 Czerwca 2005

  postępowaniu karnym. Pomocnym w tym zakresie może być art. 70 kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że w kwestiach dotyczących powództwa cywilnego, a nie unormowanych (...)

 • Moc wyroku karnego w postępowaniu cywilnym10 Kwietnia 2012

  granicach swobodnej oceny dowodów (art. 233 k.p.c.). Nie mają także mocy wiążącej dla sądu cywilnego ustalenia sądu karnego dotyczące okoliczności wyłączających karalność takich (...)

 • Naruszenie obowiązków w okresie próby8 Czerwca 2005

  Wyrokiem karnym, który uprawomocnił się 04.06.2003 r., mój nierzetelny kontrahent został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności i grzywnę. Na mocy art. 69 par. 1 i 2 kk i art. 70 (...)

 • Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy29 Maja 2006

  firmy sprzedającej. Czy oferta przez nas złożona nas wiąże w myśl artykułu 66 kc? Czy możemy ofertę odwołać skutecznie w myśl art. 66 [2)]kc? Czy jeżeli oferta nas nie wiąże (...)

 • Opis i oszacowanie18 Kwietnia 2007

  okolicy, z uwzględnieniem stanu nieruchomości w dniu dokonania oszacowania.  Zgodnie z art. 950 kodeksu postępowania cywilnego termin do zaskarżenia opisu i oszacowania liczy się (...)

 • Skuteczność złożonego wypowiedzenia umowy najmu11 Stycznia 2005

  równoznaczne z zawarciem umowy najmu. Dokument taki nie jest nawet ofertą. Zgodnie z art. 66 §1 kodeksu cywilnego oferta powinna zawierać istotne postanowienia umowy. Powinny być (...)

 • Składka zdrowotna - wolny zawód1 Sierpnia 2006

  zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi. (...)

 • Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie18 Czerwca 2012

  się także do powództwa cywilnego wniesionego w postępowaniu karnym (tzw. powództwo adhezyjne) na podstawie art. 70 kodeksu postępowania karnego, z tą tylko odmiennością (...)

 • Przedawnienie podatku od nieruchomości8 Listopada 2006

  być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu (art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej). W przypadku podatku od nieruchomości powyższe terminy przedawnienia należy stosować, o ile organ podatkowy

 • Warunki zakupu nieruchomości przez gminę10 Grudnia 2007

  środków na cele tej inwestycji w poprzednim roku. Czy każdy ze współwłaścicieli może ograniczyć się do rokowań w sprawie swojej części, zbywając swój udział w nieruchomości? Zgodnie z art. (...)

 • Zatarcie skazania a określenie kogoś przestępcą9 Lipca 2003

  z regulacji kodeksu karego, gdzie zniesławienie regulowane jest w/w art. 212 (ścigane z oskarżenia prywatnego), ale także z możliwości przewidzianych przez kodeks cywilny. Cześć to dobro osobiste

 • Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne20 Kwietnia 2012

  albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi, f)   osobami duchownymi, g

 • Pozew adhezyjny prokuratora i poszkodowanego4 Kwietnia 2012

  , OSNKW 1971, nr 4, poz. 50). W takiej sytuacji między prokuratorem i powodem cywilnym zachodzi współuczestnictwo jednolite (art. 56 § 1 i 2 oraz art. 73 § 2 k.p.c. w zw. (...)

 • Moc dowodowa przyznania pewnych faktów23 Stycznia 2006

  przyznane (art. 230). Art. 230 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej (...)

 • Zawarcie umowy w formie ustnej2 Lutego 2006

  ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty. Ponadto, warto także zwrócić uwagę na treść art. 70 Kodeksu, zgodnie z którym, w razie (...)

 • Świadczenie usług drogą elektroniczną19 Listopada 2004

  usługi drogą elektroniczną, oraz na art. 66(1)§ 1 Kodeksu cywilnego, który dotyczy oferty składanej drogą elektroniczną. usługi świadczone drogą elektroniczną

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

  Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy punkty, niedozwolone, Proszę (...)

 • Unieważnienie małżeństwa

  Czy mógłby mi ktoś pomóc gdzie mogę znależć inrormacje na temat unieważnienia małżeństwa w Kodeksie Prawa Rodzinnego i Kodeksie Prawa Kanonicznego. (...)

 • Postępowanie cywilne

  Czy na podstawie art.66 Kodeksu Cywilnego firma może zawrzeć z osobą prywatną umowę cywilno-prawną bez wypełniania stosownych umów i własnoręcznego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane