Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. W kontekście zapłaty, istotny jest art. 968 k.p.c.: Art. 968. § 1. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  prowadzonej egzekucji, co do przedawnionych sum należy wnieść powództwo przeciw egzekucyjne, o którym mowa w art. 840 §1 pkt. 2 k.p.c.: Art. 840. § 1. (...)

 • Przesłanki odpowiedzialności za fałszywe zeznania10 Lipca 2006

  charakterze świadka z uprzedzeniem o treści art. 233 § 1 kk, lecz podobnie jak pozwany ... była ona słuchana przez sąd w charakterze strony postępowania w trybie art. 304 kpc (...)

 • Termin wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego12 Września 2005

  wygasło. Wykazanie tej okoliczności może nastąpić dopiero w wyniku uwzględnienia powództwa przeciwegzekucyjnego z art. 840 § 1 pkt 2 kpc. Zgodnie z art. 841 kpc (...)

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku25 Września 2018

  informacji niezbędnych do wszczęcia lub prowadzenia egzekucji, komornik powinien postąpić stosownie do art. 761 § 1 k.p.c. O zakresie informacji pozyskiwanych od organów (...)

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody. 26 Czerwca 2015

  § 1 k.k.) i kary ograniczenia wolności (od miesiąca do 12 miesięcy - art. 34 § 1 k.k.). W stosunku zaś do określenia terminu jego karalności zastosowanie znajduje art. (...)

 • Tytuł wykonawczy3 Grudnia 2011

  punktach 1–3 omawianego przepisu, nadto odbywa się już na etapie postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 1 KPC dłużnik może wytoczyć powództwo (...)

 • Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem. 3 Lipca 2015

  stawiane każdemu pismu procesowemu, wskazane w art. 126 k.p.c. art. 187 k.p.c.  § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:  1) (...)

 • Udział organu administracji w podziale sumy26 Września 2007

  ewentualnych błędów w powyższych tezach. Zgodnie z art. 773 § 1 zd. 1 kpc W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, (...)

 • Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych28 Maja 2007

  Art. 187 kpc mówi, że pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu. Z kolei art. 126 [1] (...)

 • Zmiana i uchylenie wyroku15 Września 2008

  . 386 par. 4 k.p.c.).  Odrzucenie pozwuSąd zobowiązany jest odrzucić pozew, jeżeli zajdzie jedna z sytuacji wskazanych w art. 199, bądź 1099 k.p.c., tj.jeżeli droga sądowa (...)

 • Odpisy pism procesowych i termin ich składania5 Września 2005

  . 233 kpc), wreszcie na obciążeniu strony kosztami postępowania (art. 103 § 2 kpc). Sad ocenia to biorąc pod uwagę całokształt okoliczności w sprawie. Stronie przeciwnej przysługuje (...)

 • Ustalanie granic potrąceń dla świadczenia30 Sierpnia 2010

  przypadku, gdyby racja była po Pana stronie (niestety w niniejszej sprawie jest inaczej) odpowiednią drogą zaskarżenia byłoby złożenie odwołania w myśl art. 4779 § 1 kodeksu postępowania (...)

 • Wezwanie do wykupienia weksla- wzór8 Maja 2015

  , przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130. (tak: art. 485 § 4 k.p.c.). Każde pismo procesowe powinno zawierać (tak: art. 126 (...)

 • Zdolność sądowa i procesowa25 Marca 2008

  osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz organizacje społeczne, o których mowa wyżej (art. 65 § 1 k.p.c.).  Osoba fizyczna ograniczona (...)

 • Orzeczenie o dziale spadku12 Czerwca 2013

  zapłatę? Zgodnie z art. 687 kodeksu postępowania cywilnego, k.p.c. zasadą jest dział spadku zgodny ze zgodną wolą stron. Dodatkowo wedle treści art. 622 § 1 k.p.c. w (...)

 • Hipoteka umowna przed sądem11 Kwietnia 2012

  stanowić podstawę egzekucji (art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.). Tak samo tytułem wykonawczym jest ugoda zawarta w wyniku mediacji po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 777 § (...)

 • Odpisy i kopie z akt komorniczych20 Września 2007

  sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.). Art. 77 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy stanowi, że opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu, wypisu lub wyciągu (...)

 • Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna? 13 Maja 2015

  nastąpiły stosownie do ogólnej reguły dowodowej (art. 6 k.c.). Sąd nie jest w takim przypadku wolny od obowiązku działania z urzędu (art. 5, 212 k.p.c.) - tak Tadeusz Domińczyk (...)

 • Koszty w procesie6 Sierpnia 2007

  których zalicza się koszty sądowe (opłaty i wydatki) oraz koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw, bądź celowej obrony przez stronę (art. 98 par. 1 k.p.c.). Do (...)

 • Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi26 Stycznia 2009

  k.p.c.). Omawiany przepis odwołuje się do art. 41 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w myśl którego wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego (...)

 • Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego na małżonka13 Marca 2013

  ;w (art. 36 § 2 i art. 37 § 1 kro), względnie z zezwoleniem sądu (art. 39 i 40 kro) - wierzyciel uzyskuje z mocy art. 41 § 1 kro, przynajmniej co do zasady, (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia3 Października 2007

  sprawach z zakresu prawa spadkowego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (art. 519(1) par. 1 k.p.c.). Sąd Najwyższy może natomiast postanowienie zmienić, uchylić (...)

 • Hipoteka ustawowa a przejęcie nieruchomości4 Listopada 2006

  się na posiedzenie (art. 989 kpc). Po uprawomocnieniu się tego postanowienia sąd wyda postanowienie o przysądzeniu własności (art. 998 § 1 kc). Z kolej z chwilą uprawomocnienia (...)

 • Bezpodstawne postępowanie egzekucyjne5 Grudnia 2007

  § 1. Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 kpc, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

  MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA (...)

 • Czy od decyzji ZUS można się odwołać?

  Witam, jak powinnam pisac odwołanie od decyzji o przyznanie renty? Czy muszę odwoływać się od razu do sądu? Odwołanie wnosi się na piśmie do organu, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.