Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • W jaki sposób pozbyć się niechcianego lokatora? 17 Sierpnia 2015

  ? Niniejsza opinia prawna sporządzona została na podstawie przepisów:  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz.U.2014.121)  - ustawy (...)

 • Wykonanie projektu-koszty uzyskania przychodu10 Października 2006

  % kosztów uzyskania, czy 20%? Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt. 3  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu  określa (...)

 • Legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości14 Marca 2012

  charakter materialnoprawny i pozwala on, wraz z art. 28 kpa na ustalenie, kto jest stroną postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (tak NSA w wyroku z dnia 13 marca (...)

 • Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?31 Marca 2015

  odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672, dalej u.s.d.g.), ustawy (...)

 • Kasy rejestrujące a wynajem pokoi9 Maja 2008

  rejestrującej (fiskalnej).Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących, zwalnia się do dnia (...)

 • Zwolnienie nauczyciela kontraktowego10 Grudnia 2011

  w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela". Jak widać z powyższego zestawienia każde rozwiązanie stosunku (...)

 • Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna. 9 Czerwca 2015

  że ten spadek w raz z długami przejdzie na mnie? Niniejsza opinia została sporządzona w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, dalej: KC (Dz.U.1964 nr (...)

 • Zwolnienie pracownika który udostępnił dane klienta. 14 Lipca 2015

  pracownika? Przygotowana dla Pana opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. Nr 1502 – (...)

 • Dokument niezbędne do kontroli przewoźników17 Listopada 2007

  dokonuje się kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, (...)

 • Podział majątku według nowych przepisów14 Czerwca 2005

  Czy w sprawie o podział majątku dorobkowego małżonków, złożonej przed wejściem nowej ustawy w życie, można uwzględnić nowe zasady kodeksu z dnia 20 stycznia 2005r? (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę13 Lutego 2006

  Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych z 2004.09.10, sygn. US PD/415/006/04. Zgodnie z art. 13 pkt 2 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, (...)

 • Skutki wyłączenia sędziów3 Marca 2009

  pokrzywdzonego o stwierdzenie swej niewłaściwości rzeczowej. W wydanym postanowieniu sąd stwierdził, że skoro postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa dotyczyło czynu z art. (...)

 • Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej14 Listopada 2007

  , licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 6 ustawy o VAT). Dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników (...)

 • Wyodrębnienie lokalu a warunki techniczne3 Grudnia 2008

  jest minimalny, a w związku z tym można powołać się na w/w orzeczenie i dochodzić prawa pierwokupu wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami.Ad. 3Zgodnie z art. (...)

 • Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński? 24 Kwietnia 2015

  składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19ust. 10 u.s.u.s.. Tak wynika z (...)

 • Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński? 24 Kwietnia 2015

  składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19ust. 10 u.s.u.s.. Tak wynika z (...)

 • Opodatkowane zysków kapitałowych z polisy20 Czerwca 2006

  ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej - w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, o (...)

 • Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa27 Października 2010

  stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu niniejszej ustawy (art. 3) lub art. 32 i 33 ustawy o (...)

 • Faktury w PDF-ie17 Stycznia 2008

  i integralność ich treści będą zagwarantowane: bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (...)

 • Wada oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy26 Lipca 2010

  terminem wypowiedzenia. Dnia 28.04.2010r. najemca zwrócił się do mnie jako właściciela o rozwiązanie umowy z dniem 30.04.2010 r. bez okresu wypowiedzenia z powodu (...)

 • Dyspozycja do usunięcia pojazdu2 Czerwca 2005

  Dyspozycja usunięcia pojazdu jest decyzją nakazową. Działa na podstawie art. 50a 1/art. 130a. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. (...)

 • Niespłacenie karty kredytowej.17 Czerwca 2015

  lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie jednak z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, do przedawnienia roszczeń (...)

 • Przekazanie samochodu po leasingu14 Sierpnia 2007

  leasingu, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z VAT, przewidzianego w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych (...)

 • Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?7 Lipca 2015

  prawną przygotowaliśmy na podstawie przepisów ustawy z 25 lutego 1964 r - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 64. Nr 9. Poz 59 z poźn. zm. dalej: KRO) oraz ustawy (...)

 • Udostępnienie prognozy skutków finansowych8 Października 2009

  oryginałów. Wydaje się, że można wnosić o udostępnienie powyższych informacji nie tylko w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej. Z ustawy z (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

  Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. Sprawa była (...)

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane