Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zaliczka tytułu umowy o dzieło15 Lutego 2012

  fizycznej tyt. wypłaconej zaliczki, oraz czy powinnam od wypłaconej zaliczki odprowadzić podatek dochodowy od osób fiz.? Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

 • Ugoda sądowa14 Października 2009

  wydanego dokumentu."Ponadto zgodnie z art. 77 ust. 2. powyższej ustawy należy pamiętać, iż jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest sporządzony w (...)

 • Obowiązki komornika19 Września 2006

  lub po jakim fakcie umarza sie postępowanie? Zgodnie z art.  45 ustawy o komornikach, po złożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji (...)

 • Zastaw skarbowy na wierzytelnościach16 Września 2005

  . Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną (art. 96 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (...)

 • Uchwały rady gminy8 Czerwca 2011

  oświadczenie o innym charakterze (np. postulujące, czy zobowiązujące). W związku z powyższym, pojęcie „uchwała” na gruncie przepisów ustawy o samorządzie gminnym (...)

 • Trwała niezdolność do pracy a wysokość zachowku16 Czerwca 2010

  spadkobiercy w przypadku gdy jest on trwale niezdolny do pracy lub jest małoletni. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (emerytury (...)

 • Kontrola przedsiębiorcy przez Policję12 Listopada 2009

  katalogu czynności operacyjno - rozpoznawczych podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji z art 15 ust.1 Ustawy o Policji. Gdyby zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, (...)

 • Opodatkowanie bonów towarowych z ZFŚS19 Listopada 2004

  ;oskładkowania” bonów. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, iż przekazanie bonów pracownikom nigdy nie jest zwolnione od podatku (por. (...)

 • Zmiana sposobu ściągania alimentów13 Lipca 2007

  rezultatu, wówczas komornik składa do sądu wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku. W opisanej sytuacji komornik pewnie zajmie część świadczenia emerytalnego. Stosownie do art. (...)

 • Świadczenie rehabilitacyjne18 Kwietnia 2012

  okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 4. Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Katarzyna Tomczak

Katarzyna Tomczak

Specjalizuje się w prawie rodzinnym - pomaga w egzekucji alimentów, doradza podczas rozwodów i przy podziale majątku. Prowadzi sprawy spadkowe. Sporządza także opinie z zakresu prawa mieszkaniowego.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane