Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Skutki wyłączenia sędziów3 Marca 2009

  Prokurator umorzył postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 233 par. 1 k.k. na podstawie art. 17 par. 1 pkt 2 k.p.k. - czyn nie zawiera znamion czynu (...)

 • Pełnomocnik z urzędu 26 Października 2009

  szczególności pokrzywdzony występujący z subsydiarnym aktem oskarżenia w trybie art. 55 k.p.k.. Zgodnie z art. 81 k.p.k. pełnomocnika z urzędu wyznacza (...)

 • Prawa osoby oskarżonej21 Stycznia 2005

  sporządzonego przez Policję (art. 331 §1 k.p.k.). Oskarżony powinien otrzymać odpis aktu oskarżenia (art. 334 k.p.k.). Prokurator może również wnieść do sądu wniosek (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  dobra osobistego (art. 24 § 1 k.c.) oraz zaniechanie dalszych naruszeń (art. 24 § 1 zd. 1 w zw. z art. 24 § 1 zd. 2 k.c.). W doktrynie wskazuje się zgodnie, że (...)

 • Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym17 Maja 2011

  do wzięcia udziału w rozprawie i pozostawania na sali rozpraw (art. 384 par. 2 k.p.k.). Udział w postępowaniu może także polegać na popieraniu oskarżenia publicznego poprzez (...)

 • Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie31 Stycznia 2011

  rozpoznania (a tak stanie się w przypadku umorzenia postępowania – art. 17 par 1 pkt 6 w zw. z art. 415 par.1 k.p.k.) pokrzywdzony może dochodzić swoich roszczeń (...)

 • Konsekwencje niewykonania wyroku7 Marca 2005

  wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznej w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 k.k. w zw. z art. (...)

 • Podstawy wznowienia procesu karnego3 Grudnia 2004

  warunkowego umorzenia a także gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (art. (...)

 • Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków24 Listopada 2010

  Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi (...)

 • Matactwo a art. 244 k.p.k.25 Marca 2010

  matactwa w rozumieniu art. 258 par. 1 pkt. 2 k.p.k.. Wydaje się , że należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Środek ten zmierza do zabezpieczenia osoby domniemanego sprawcy przestępstwa (...)

 • Pozew cywilny a powództwo adhezyjne26 Stycznia 2011

  wynagrodzenia. Kiedy mogę oddać pozew cywilny o odszkodowanie, bo muszę z czegoś żyć i utrzymać pracowników oraz firmę? Z art. 442 [1] § 2 kodeksu cywilnego wynika, że jeżeli (...)

 • Wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenia5 Lipca 2007

  może nastąpić jedynie na wniosek ukaranego (co wynika z art. 542 § 3 kpk). Wniosek o wznowienie postępowania powinien być sporządzony przez adwokata albo radcę prawnego (art. (...)

 • Umorzenie śledztwa z powodu braku wniosku30 Lipca 2007

  wówczas jest podstawa do umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt. 10) kpk. Złożenie wniosku o ściganie jest prawem (art. 12 kpk), a nie obowiązkiem pokrzywdzonego, (...)

 • Rygor natychmiastowej wykonalności a upadłość20 Maja 2008

  wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 par. 3 kpc. Sąd może uzależnić natychmiastową wykonalność od zabezpieczenia opisanego w art. 334 par (...)

 • Apelacja karna od wyroku zaocznego1 Grudnia 2005

  . 429 § 1 kpk), co przyjmuje formę zarządzenia prezesa sądu (przewodniczącego wydziału, upoważnionego sędziego). Na zarządzenie odmawiające przyjęcia sprzeciwu służy zażalenie (art. (...)

 • Podpisanie się czyimś nazwiskiem a zagrożenie karą7 Czerwca 2005

  przestępstwa z art. 270 par. 1 kk oraz dodatkowo zarzuca mu się czyny z art. 18 par. 3 kk w związku z art. 286 par.1 kk w związku z art. (...)

 • Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję5 Maja 2011

  związku z powyższym należy powoływać się na literalne brzmienie art. 32 par. 1 i 2 k.p.w. oraz art. 5 k.p.k, które stanowią, że domniemanie winy obala jedynie (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, (...)

 • Zmiana warunków pracy a czasowe powierzenie11 Lutego 2010

  par. 1 znajdzie zastosowanie do sytuacji gdy pracodawca chce trwale zmienić warunki pracy pracownika (najczęściej na mniej korzystne). W związku z tym jeżeli pracodawca zastosuje procedurę z (...)

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody. 26 Czerwca 2015

  określonych przez sąd czynności dowodowych, a ich wyniki przekazuje sądowi (art. 488 § 2 k.p.k.).  Dodatkowo prokurator w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego (...)

 • Wznowienie postępowania - prawomocny mandat16 Marca 2009

  przepisów kodeksu stosuje się odpowiednio przepisy art. 540-542, 544 § 2 i 3 oraz art. 545-548 Kodeksu postępowania karnego.Stosownie do art. 544 kpk, w kwestii (...)

 • Cechy zarządzenia w procedurze karnej8 Sierpnia 2007

  przepisów art. 99 par.2 k.p.k. i art. 98 par.3 k.p.k? Zgodnie z art. 93 § 1 kpk jeżeli ustawa nie wymaga wydania wyroku, sąd wydaje postanowienie. (...)

 • Kara ograniczenia wolności4 Marca 2005

  wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznej w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 par. 1 pkt. (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa25 Lipca 2007

  Złożyłam pismo na policji, wnosząc m.in. o wszczęcie dochodzenia z mojego - pokrzywdzonego wniosku przeciwko dłużnikowi z art. 300 paragraf 1 i 2 kk. Śledztwo trwało 8 miesięcy. (...)

 • Sposób zarachowania wpłat na zaległe składki ZUS22 Sierpnia 2007

  pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, 1a, i 2 pkt 2 i 4, art. 108 § 1 i 4, art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane