Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Orzeczenie warunkiem ulgi rehabilitacyjnej20 Lutego 2006

  , tzn. za każdy miesiąc, czy też powinna dokonywać odliczenia za miesiące, w których posiadała ważne orzeczenie? Tzw. ulga rehabilitacyjna przewidziana w art. 26 ust. 1 pkt 6 (...)

 • Odliczenie lekarstw w zeznaniu rocznym5 Listopada 2007

  mojego męża? Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. (...)

 • Zakup lekarstw na fakturę10 Lipca 2007

  rocznym, na jakie kwoty będą wystawione faktury? Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku, co do zasady (...)

 • Ulga rehabilitacyjna - ryczałt 2.280 zł od dochodu18 Listopada 2009

  część kwoty? Czy kwota przysługuje jednemu z rodziców, czy obojgu? (jesteśmy współwłaścicielami jednego samochodu). Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku (...)

 • Ulga z tytułu zabiegów rehabilitacyjnych dziecka25 Kwietnia 2006

  udokumentowane? Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają wydatki na cele (...)

 • Adaptacja mieszkania osoby niepełnosprawnej13 Czerwca 2011

  odliczyć od dochodu w jej zeznaniu podatkowym mimo, iż mieszkanie nie jest już jej własnością? Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

 • Nauka pływania dla dziecka a PIT28 Marca 2006

  przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania, tj. od dochodu (por. art. 26 (...)

 • Koszty leczenia a odpisanie od podatku2 Czerwca 2009

  następuje od dochodu, a nie od podatku.Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku, stanowi (...)

 • Darowizna mieszkania10 Listopada 2006

  wyłączenie z podstawy opodatkowania kwoty wolnej, o której mowa jest w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje zaś na zasadach (...)

 • Darowizna pieniężna dla straży pożarnej18 Lutego 2008

  . Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże w przypadku (...)

 • Przekazanie przewłaszczonego majątku24 Stycznia 2012

  zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym (...)

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  z kolei wskazać na definicję importu towarów, który na mocy przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z definicją (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę13 Lutego 2006

  art. 26 ust. 1 pkt 2, opłacanych w danym miesiącu. W myśl art. 22 ust. 9 cytowanej ustawy:- pkt 3 - koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania (...)

 • Szkolenie w zakresie towarów ADR17 Lipca 2008

  doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 24 ustawy:  Art. 24 . 1 Doradcą może być, z zastrzeżeniem ust. 7, (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  . Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  przy jednym porodzie. (…)   § 6. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt (...)

 • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska? 1 Kwietnia 2015

  , spełniającemu warunki określone w art. 71, zasiłek przysługuje: 1) po upływie okresu wskazanego w art. 33 ust. 4 pkt 3 - w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 1 (...)

 • Przeprowadzenie ankiety1 Marca 2009

  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24), w rozumieniu ustawy - prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, (...)

 • Umowa najmu w spółce cywilnej23 Listopada 2006

  czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, o czym stanowi art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego.Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt (...)

 • Paragon jako dowód poniesienia kosztu5 Października 2005

  go jako dowodu księgowego, gdyż zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 5 i 6, (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje3 Października 2005

  się do art. 4 i art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uzależniając odliczenie darowizny od spełnienia przesłanek przewidzianych w tych (...)

 • Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej14 Listopada 2007

  w ust. 1 pkt 1, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia (...)

 • Sposób wyznaczenia linii zabudowy 5 Czerwca 2008

  odniesienia do ustalania „wymagań dotyczących nowej zabudowy", o jakich mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 1 oraz art. 61 ust. 6 i 7 ustawy z (...)

 • VAT przy transakcji łańcuchowej30 Maja 2007

  kraju (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), to dostawa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w świetle ustawy o VAT. Dla tej dostawy nie powstanie więc obowiązek podatkowy (...)

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.7 Lipca 2015

  nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 u.ś.p.u.s.) z możliwościami zaliczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia w warunkach określonych w art. 4 ust. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane