Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Współwłasność samochodu9 Lutego 2010

  zaś zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności (art. 201 kc). współwłasność, (...)

 • Zawieranie umów najmu przez współwłaściciela21 Marca 2011

  2006/12 poz. 40 str. 54), w który sąd stwierdził, że czynności prawne dokonane bez zachowania wymagań z art. 201 k.c. (tj. bez zgody większości współwłaścicieli (...)

 • Współwłasność kamienicy i użyczenie lokalu20 Stycznia 2017

  ; potrzebna jest bowiem większość (art. 201 kc) i nie wystarcza tu połowa. Pozostaje jedynie rozważyć możliwość zwrócenia się do sądu. Proszę pamiętać, że czynność dokonana (...)

 • Roszczenia między spadkobiercami5 Kwietnia 2012

  stanie istniejącym w chwili jego otwarcia. Spadek nie obejmuje zatem narosłych od tego dnia odsetek od tych wierzytelności, które, stanowiąc pożytki prawa (art. 54 k.c.), zgodnie z art. (...)

 • Wniosek o NIP i REGON w imieniu wspólnoty mieszkaniowej18 Grudnia 2011

  zgłoszenia we właściwym urzędzie skarbowym jest czynnością zwykłego zarządu. Co za tym idzie, co do zasady znajdzie zastosowanie art. 201 k.c., który stanowi: Do czynności zwykłego (...)

 • Wspólne mieszkanie byłych małżonków27 Kwietnia 2008

  829/2005, czynności prawne dokonane bez zachowania wymagań z art. 199 kc (a zatem bez koniecznej zgody wszystkich współwłaścicieli lub stosownego orzeczenia sądu), czy z art. (...)

 • Prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchmości10 Stycznia 2005

  niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Zgodnie z art. 201 k.c. do czynności (...)

 • Zarząd majątkiem wspólnym przez współwłaścicieli12 Kwietnia 2012

  czynności zwykłego zarządu wymagana jest zgoda większości współwłaścicieli (art. 201 k.c.) a do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu oraz do czynności rozporządzających (...)

 • Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną28 Lutego 2012

  Czy czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną mogą być podejmowane przez większość współwłaścicieli? Z art. 201 kc wynika, że do czynności zwykłego (...)

 • Pożytki5 Marca 2010

  . - przyp. red.)\". Podstawę do przeprowadzenia przez sąd podziału quoad usum  stanowią art. 199 zdanie drugie i art. 201 zdanie drugie k.c. (tak Sąd Najwyższy w uchwale z (...)

 • Jak odzyskać wynagrodzenie?8 Marca 2010

  ;w spółki do powołania organu art. 42 § 1 kc przewiduje działanie obligatoryjne sądu w postaci powołania kuratora dla spółki. Kurator powinien postarać się niezwłocznie (...)

 • Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna. 9 Czerwca 2015

  art. 1015 § 1 k.c. termin jest terminem zawitym prawa materialnego, do biegu którego mają zastosowanie art. 110 do 116 k.c. Początek toku tego czasu liczony jest w odniesieniu (...)

 • Posiedzenia niejawne a obecność stron28 Marca 2012

  celnym, a także sprawy przewidzianych w art. 199, 201 i 202 k.c. oraz sprawy dotyczących powołania i odwołania zarządcy - wyznaczenie rozprawy w tych sprawach bowiem zależy od uznania (...)

 • Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia? 28 Lipca 2015

  drodze umowy cesji prawa do roszczenia od poprzedniego właściciela nieruchomości. Jako podstawę roszczeń o bezumowne korzystanie z gruntu należy natomiast wskazać art. 224 k.c: Art. (...)

 • Głosowanie współwłaścicieli mieszkania6 Listopada 2007

  przysługuje jeden wspólny głos, uzgodniony przez nich w myśl postanowień art. 199 lub 201 kc”. Stosownie do postanowień art. 199 kodeksu cywilnego do rozporządzania rzeczą (...)

 • Rezygnacja likwidatora5 Stycznia 2006

  rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. W analizowanej sytuacji należy zastosować art. 746 § 2 k.c., który (...)

 • Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze22 Lutego 2012

  windykacyjne (art. 222 § 2 kc). Do roszczeń tych należy też roszczenie negatoryjne, którego podstawę stanowi art. 222 § 1 kc. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej (...)

 • Remont dachu - zgoda współwłaściciela30 Marca 2012

  zakwalifikować należałoby jako czynność zachowawczą, zastosowanie wówczas znalazłby art. 209 k.c., który stanowi: Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  dobra osobistego (art. 24 § 1 k.c.) oraz zaniechanie dalszych naruszeń (art. 24 § 1 zd. 1 w zw. z art. 24 § 1 zd. 2 k.c.). W doktrynie wskazuje się zgodnie, że (...)

 • Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia17 Marca 2008

  biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przez pożyczkodawcę - 6 miesięcy (art. 722 k.c.);roszczeniach o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków

 • Prawo do zachowku9 Lutego 2009

  darowizny uczynione przez spadkodawcę (art. 993 k.c.). Wartość przedmiotu darowizny oblicza się z kolei według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku (art. (...)

 • Darowizna na rzecz syna17 Kwietnia 2015

  darowizny, to wówczas syn ma obowiązek pomóc Państwu finansowo w celu zaspokojenia Państwa usprawiedliwionych potrzeb (art. 897 k.c.) Art. 897. Jeżeli po wykonaniu darowizny (...)

 • Czy mam prawo ubiegać się o zapłatę za moje udziały w spółce?13 Maja 2015

  , że zaistniał tzw. ważny powód, o którym mowa w art. 869 par. 2 k.c. Wypowiedzenie udziału bez zachowania terminu wypowiedzenia jest bowiem dopuszczalne z ważnych powodów (...)

 • Doliczanie darowizn na poczet zachowku11 Października 2010

  od spadkobiercy o zachowek na podst art. 1011 KC. Do spadku zgodnie z art. 993 KC i biorąc pod uwagę art. 994 KC doliczamy darowiznę uczynioną na rzecz spadkobiercy, (...)

 • Naruszenie zasad współwłasności22 Października 2007

  dokonania czynności. Na podstawie art. 206 kc, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Przedawnienie wyroku sądu

  Proszę o pomoc mam wyrok sądu w sprawie należności niewypłaconych za pracę sąd zasądził x kwotę ale nie ma możliwości ściągnąć od pracodawcy (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Spółka cywilna

  Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane