Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK? 8 Czerwca 2015

  będzie art. 105a ust. 2 u.p.b. art. 105a u.p.b.  1. Przetwarzanie przez banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na (...)

 • Skazanie z art. 178a kk. a licencja na transport13 Maja 2010

  uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego. Jednym z takich wymagań jest niekaralność za przestępstwa opisane w art. 5, czyli m.in. czyny przeciwko bezpieczeństwu (...)

 • Wynajem mieszkania cudzoziemcowi. 12 Maja 2015

  ) potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1. 5. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 19a ust. 3, właściciel lokalu może wypowiedzieć (...)

 • Sposób zarachowania wpłat na zaległe składki ZUS22 Sierpnia 2007

  systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, (...)

 • Dyspozycja do usunięcia pojazdu2 Czerwca 2005

  art. 130a ust. 1-3 ustawy.  Zezwolenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Warunkiem wydania zezwolenia, jest okazanie przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego

 • Zgłoszenie o nabyciu własności SD-Z113 Lutego 2008

  spadkobiercy. Zgłoszenia SD-Z1 składają wszyscy spadkobiercy, którzy spełniają wymagania do skorzystania zwolnienia z podatku na mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jak stanowi (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa w art. 150, zostaną ustanowione emerytury (...)

 • Sprzedaż środków trwałych29 Grudnia 2005

  ;art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Zgodnie z art. 22a ust. 2, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: (...)

 • Odliczanie podatku VAT od 01.04.2014 r.27 Marca 2014

  wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dla pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują (...)

 • Podmioty powiązane25 Lipca 2008

  sporządzenia szczegółowej dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy sp. z o.o. ma obowiązek sporządzenia szczegółowej dokumentacji, o której (...)

 • Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja11 Kwietnia 2007

  nie przekracza 50 000 złotych. Spośród spraw o przestępstwa wymienione w pkt. 1 nie prowadzi się dochodzenia w sprawach o przestępstwa określone w Kodeksie karnym w art. 155, 156 § 2, art. (...)

 • Tryb uproszczony i zwykły w procesie karnym16 Maja 2005

  . 164 § 2, art. 165 § 2, art. 168, 174 § 2, art. 175, 181-184, 186, 187, 197 § 2, art. 201, 228 § 2, art. 229 § 2, art. 230 § 2, art. 230a § 2, art. (...)

 • Działalność szkoleniowa w zakresie BHP 13 Listopada 2008

  ;w o systemie oświaty. Powodowało to problemy w ustaleniu, czy działalność szkoleniowa z zakresu BHP może być prowadzona także stosownie do art. 83a ustawy o systemie oświaty, tj.: (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 61-7, art. 1801 § 2, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 § 1 stosuje się odpowiednio.  art. 1821a (...)

 • Różnice kursowe z przewalutowania16 Marca 2009

  tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Art. 15a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi natomiast, (...)

 • Ulga remontowa - wydatki a odbiór towaru6 Kwietnia 2006

  do odliczeń od podatku na zasadach określonych w art. 27a ust. 3 pkt 2, ust. 4, ust. 5, ust. 10 oraz ust. 15 ustawy z dnia 26.07.1991 r. Przy czym podkreślenia wymaga, iż ustawodawca nie uzależnił

 • Zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn4 Stycznia 2012

  dokonywane między tymi osobami nie podlegają opodatkowaniu, ale tylko, jeżeli nabywca dopełni swoich obowiązków wynikających z art. 4a ust. 1 pkt 2 uopsd, czyli zgłosi nabycie własności (...)

 • Korzystanie z informacji geologicznej20 Grudnia 2007

  , o ile spełniają wymogi wynikające z art. 15 ust. 1 updop.  Zgodnie z tymi przepisami ustawy o pdop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego

 • Aukcje internetowe a zawieszenie działalności10 Października 2008

  przesłanki z art. 2 u.s.g., naruszy Pani przepis art. 14a ust. 3 u.s.g. W szczególności nie jest dopuszczalne zawieszenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  , s. 146, której zdaniem art. 23 ma zastosowanie jeżeli żądanie związane jest z istnieniem umowy najmu lub dzierżawy, jest więc skutkiem decyzji dotyczącej istnienia samego prawa). Jeżeli natomiast

 • Koszty uzyskania przychodu od najmu domu1 Listopada 2006

  zgodnie z art. 22a - 22o, z uwzględnieniem art. 23 ustawy. Definicję środków trwałych zawiera art. 22a ust. 1 ustawy. W punkcie 1 tego przepisu wskazano, że amortyzacji (...)

 • Zawieszenie działalności a sprawozdanie finansowe14 Października 2008

  znowelizowała ustawy o rachunkowości (u.o.r.).Zgodnie z art. 14a ust. 1 pkt 5 przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Ponadto, zawieszenie działalności

 • Budowa budynku na działalność gospodarczą12 Stycznia 2006

  amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o ustawy. Nakłady na budowę (określone w art. 22g np. ust. 4) winny powiększyć wartość początkową środka trwałego (...)

 • Badanie wariografem w postępowaniu karnym28 Kwietnia 2012

  W jaki sposób w postępowaniu karnym przeprowadza się badanie wariografem? Do badania wariografem odnoszą się następujące przepisy kpk: a) art. 192a Art. 192a. § 1. W (...)

 • Pozwolenie na broń palną16 Sierpnia 2010

  związku z powyższym będą istnieć podstawy do odmowy wydania Panu pozwolenia na broń myśliwską. Konieczne jednak będzie wykazanie, że fakt skazania za przestępstwo z art. 178a kk uzasadnia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane