Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Eksmisja lokatora18 Września 2009

  lokatorowi (na piśmie) oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku najmu (może Pan w nim powołać się na art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie (...)

 • Prawa właściciela w razie rozwiązania umowy najmu3 Kwietnia 2008

  dochowania warunków, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów, zasobie mieszkaniowym (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu28 Maja 2009

  / miesięcy ( lokator już od początku płaci tylko zaliczki stanowiące około 50% umówionej kwoty. a właśnie mija 4 okres rozliczeniowy za jaki nie zapłacił w ogóle). Art. 11 ust. (...)

 • Skuteczność złożonego wypowiedzenia umowy najmu11 Stycznia 2005

  ) to czy to nowe pismo może być traktowane jako ponowne zawarcie stosunku najmu? Zakładamy, że wypowiedzenie dokonane przez poprzedniego zarządcę nastąpiło na podstawie art. 11 ust. (...)

 • Rozwiązanie polubowne umowy najmu19 Listopada 2010

  przewidziane przepisem art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów przesłanki do wypowiedzenia umowy.   najem, rozwiązanie (...)

 • Postępowanie eksmisyjne28 Maja 2009

  tytuł prawny w postaci nadal istniejącej umowy najmu. O tym jakie są zasady wypowiedzenia umowy na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie (...)

 • Zaległości z płaceniem czynszu a ograniczenia prawa wypowiedzenia umowy najmu21 Czerwca 2011

  postępowanie należy zakwalifikować jako niewykonywanie umowy poprzez zwłokę w zapłacie czynszu. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie (...)

 • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?19 Maja 2015

  , gdyby lokal mieszkalny zajmowały na podstawie odpowiedniej umowy najmu. Zgodnie z treścią art. 18. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym (...)

 • Wynajem mieszkania cudzoziemcowi. 12 Maja 2015

  opróżnienia. Art. 19e. Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  : -ustawy z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296) – dalej k.p.c. -ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  prawo jazdy na krajowe prawo jazdy danego państwa.  Dodatkowo , jak wynika z art. 14 ust. 2 u.k.p. jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, o którym (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  lokalem użytkowym – przepisy kodeksu cywilnego. Omawiając pierwszy przypadek należy wskazać, iż zasady podwyższania czynszu reguluje art. 8a ustawy o ochronie praw (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu15 Października 2010

  wskazanej w art. 11 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie lokatorów w związku z określonymi postanowieniami umownymi. Pamiętać jednak należy, (...)

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  . 2 ustawy o VAT." Ponadto, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega również eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa (...)

 • Wypowiedzenie najmu lok. komunalnego2 Września 2010

  mu przysługują? Zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów Właściciel lokalu, w którym czynsz jest (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  przedawnienia roszczenia o zapłatę mandatu określa również wskazana ustawa: Art. 77. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy (...)

 • Przekazanie przewłaszczonego majątku24 Stycznia 2012

  ;w ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, (...)

 • Rejestracja bazy danych w GIODO6 Maja 2015

  informatycznym przetwarzane są dane osobowe, o których mowa w art. 27 ustawy, oraz 2) żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych (...)

 • Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę7 Lipca 2006

  powoduje automatycznie unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej w oparciu o nieważną decyzję. Należy w odrębnym postępowaniu unieważnić decyzję o pozwoleniu na budowę. (...)

 • Darowizna pieniężna dla straży pożarnej18 Lutego 2008

  . Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże w przypadku (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę13 Lutego 2006

  przychody nie są zaliczane do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do obowiązku (...)

 • Najem okazjonalny20 Lipca 2006

  spod ustawy o ochronie lokatorów, ale stosuje się do niego jedynie niektóre przepisy tej ustawy, a mianowicie: art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 1 (...)

 • Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości? 22 Maja 2015

  określonych w art. 36 ust. 1 i 2. Należy przy tym podkreślić, iż odszkodowanie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., przysługuje za poniesioną (...)

 • Darowizna mieszkania10 Listopada 2006

  upływem 5 lat od nabycia? A zatem, w art. 16 ust. 2 pkt 1-5 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca wymienił wyczerpująco warunki, jakie łącznie musi spełnić (...)

 • Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej. 9 Czerwca 2015

  ; 3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.