Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Skutki wyłączenia sędziów3 Marca 2009

  rozpoznania sprawy. W jakim składzie sąd wyższego rzędu (okręgowy) będzie orzekał w sprawie wyłączenia Sędziów sądu rejonowego, czy przepis art. 41 par. 2 k.p.k. ma zastosowanie (...)

 • Konsekwencje niewykonania wyroku7 Marca 2005

  . wykonanie orzeczonej kary warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby. Na podstawie art. 71 par.1 k.k. oraz art. 33 par. 1 i 3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w ilości (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  dobra osobistego (art. 24 § 1 k.c.) oraz zaniechanie dalszych naruszeń (art. 24 § 1 zd. 1 w zw. z art. 24 § 1 zd. 2 k.c.). W doktrynie wskazuje się zgodnie, że dodatkową (...)

 • Pełnomocnik z urzędu 26 Października 2009

  to również obowiązków wynikających z przymusu adwokackiego wynikającego z art. 55 par. 2 k.p.k. czyli sporządzenia i podpisania subsydiarnego aktu oskarżenia. (...)

 • Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym17 Maja 2011

  do wzięcia udziału w rozprawie i pozostawania na sali rozpraw (art. 384 par. 2 k.p.k.). Udział w postępowaniu może także polegać na popieraniu oskarżenia publicznego poprzez (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony; 2) czas i miejsce licytacji; 3) sumę oszacowania i cenę wywołania; 4) wysokość rękojmi, którą (...)

 • Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie31 Stycznia 2011

  dzień zgłoszenia roszczenia, uważa się dzień wpłynięcia powództwa w postępowaniu karnym (art. 67 par 2 k.p.k.).   przedawnienie karalności, przestępstwo, zadośćuczynienie, (...)

 • Prawa osoby oskarżonej21 Stycznia 2005

  (a właściwie jego braku) został Pan niesłusznie pozbawiony możliwości obrony. W tej sytuacji, na podstawie art. 438 pkt 2 k.p.k. wyrok taki podlega uchyleniu lub zmianie. prawo karne, (...)

 • Podstawy wznowienia procesu karnego3 Grudnia 2004

  warunkowego umorzenia a także gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (art. 540 par. (...)

 • Matactwo a art. 244 k.p.k.25 Marca 2010

  matactwa w rozumieniu art. 258 par. 1 pkt. 2 k.p.k.. Wydaje się , że należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Środek ten zmierza do zabezpieczenia osoby domniemanego sprawcy przestępstwa (...)

 • Pozew cywilny a powództwo adhezyjne26 Stycznia 2011

  poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W doktrynie podniesiono problem wzajemnej relacji art. 442 [1] § 1 i 2 k.c. Uzasadnione wydaje (...)

 • Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków24 Listopada 2010

  Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok (...)

 • Podpisanie się czyimś nazwiskiem a zagrożenie karą7 Czerwca 2005

  przestępstwa z art. 270 par. 1 kk oraz dodatkowo zarzuca mu się czyny z art. 18 par. 3 kk w związku z art. 286 par.1 kk w związku z art. 11 par. 2 (...)

 • Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję5 Maja 2011

  związku z powyższym należy powoływać się na literalne brzmienie art. 32 par. 1 i 2 k.p.w. oraz art. 5 k.p.k, które stanowią, że domniemanie winy obala jedynie (...)

 • Cechy zarządzenia w procedurze karnej8 Sierpnia 2007

  przepisów art. 99 par.2 k.p.k. i art. 98 par.3 k.p.k? Zgodnie z art. 93 § 1 kpk jeżeli ustawa nie wymaga wydania wyroku, sąd wydaje postanowienie. (...)

 • Apelacja karna od wyroku zaocznego1 Grudnia 2005

  § 2 kpk). Uwzględnienie sprzeciwu nie podlega zaskarżeniu i powoduje ponowne skierowanie sprawy na rozprawę celem rozpoznania jej w innym składzie sędziowskim (art. 482 § (...)

 • Umorzenie śledztwa z powodu braku wniosku30 Lipca 2007

  zrezygnować. Organ ścigania powinien pouczyć osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu (art. 12 § 1 zd. 2 kpk). wniosek, osoba uprawniona, tryb ścigania, (...)

 • Kara ograniczenia wolności4 Marca 2005

  wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznej w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 par. 1 pkt. (...)

 • Jaki jest termin na powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu zażaleniowym?7 Marca 2005

  nie stawi się Pani na posiedzeniu (obecność nie jest obowiązkowa), sąd powiadomi Panią o treści rozstrzygnięcia (art. 100 § 2 Kpk). Przepisy nie określają terminu, w jakim (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa25 Lipca 2007

  prokuratora wiążące. Wydaje się więc, iż wymagana procedura została przez prokuratorów zachowana, a przepisy niestety zmuszają Panią do tego, by poczekać na rozstrzygnięcie sądu. Zgodnie z art. (...)

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody. 26 Czerwca 2015

  § 1 k.k.) i kary ograniczenia wolności (od miesiąca do 12 miesięcy - art. 34 § 1 k.k.). W stosunku zaś do określenia terminu jego karalności zastosowanie znajduje art. 101 § (...)

 • Zarządzenie wykonania kary - termin na odwołanie19 Września 2007

  nakazuje doręczyć stronie, której przysługuje środek zaskarżenia, jeżeli nie brała ona udziału w posiedzeniu lub nie była obecna przy ogłoszeniu (art. 100 § 2 kpk w zw. z (...)

 • Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk4 Października 2010

  przepis art. 49 § 1 kpk powinien być interpretowany wąsko. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 września 1999 r., sygn. I KZP 26/99, stwierdził, że przyjęcie wąskiej, materialnej (...)

 • Hipoteka przymusowa na rzecz Urzędu Skarbowego20 Września 2010

  może złożyć uprawniony organ (art. 626 z ind. 2 par. 5 k.p.c.). Wniosek rozpoznaje co do zasady sąd. Jednakże czynności w sprawach o wpis w księdze wieczystej może wykonywać także (...)

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy10 Stycznia 2011

  sugestię o odpowiednich zdolnościach psychofizycznych pracownika. Zgodnie z art. 207 par. 2 k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane