Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  k.p.c.: Art. 1000. § 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  prowadzonej egzekucji, co do przedawnionych sum należy wnieść powództwo przeciw egzekucyjne, o którym mowa w art. 840 §1 pkt. 2 k.p.c.: Art. 840. (...)

 • Przesłanki odpowiedzialności za fałszywe zeznania10 Lipca 2006

  (wynika to z art. 158 § 1 pkt 2 kpc stanowiącego, iż treść protokołu winna odzwierciedlać przebieg posiedzenia; por. wyrok SN z dnia 20 grudnia 1973r.; II CR 712/73; teza (...)

 • Termin wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego12 Września 2005

  wygasło. Wykazanie tej okoliczności może nastąpić dopiero w wyniku uwzględnienia powództwa przeciwegzekucyjnego z art. 840 § 1 pkt 2 kpc. Zgodnie z art. (...)

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku25 Września 2018

  omawianym przypadku przepisem takim jest właśnie art. 761 § 1. Odmowa może być zaskarżona do Generalnego Inspektora Danych Osobowych - art. 12 pkt 2 ustawy (...)

 • Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem. 3 Lipca 2015

  stawiane każdemu pismu procesowemu, wskazane w art. 126 k.p.c. art. 187 k.p.c.  § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:  1) (...)

 • Tytuł wykonawczy3 Grudnia 2011

  punktach 1–3 omawianego przepisu, nadto odbywa się już na etapie postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 1 KPC dłużnik może wytoczyć (...)

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody. 26 Czerwca 2015

  § 1 k.k.) i kary ograniczenia wolności (od miesiąca do 12 miesięcy - art. 34 § 1 k.k.). W stosunku zaś do określenia terminu jego karalności zastosowanie znajduje art. (...)

 • Udział organu administracji w podziale sumy26 Września 2007

  ewentualnych błędów w powyższych tezach. Zgodnie z art. 773 § 1 zd. 1 kpc W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, (...)

 • Wezwanie do wykupienia weksla- wzór8 Maja 2015

  obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. Co więcej (tak: art. 187 § 1 i 2 k.p.c.): Pozew powinien czynić (...)

 • Hipoteka umowna przed sądem11 Kwietnia 2012

  stanowić podstawę egzekucji (art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.). Tak samo tytułem wykonawczym jest ugoda zawarta w wyniku mediacji po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia3 Października 2007

  własności rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (art. 4a ust. 1 pkt 1 (...)

 • Zdolność sądowa i procesowa25 Marca 2008

  jedna ze stron nie ma zdolności sądowej odrzuci pozew (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.). Zdolnością procesową określa się natomiast zdolność do samodzielnego podejmowania czynności (...)

 • Odpisy i kopie z akt komorniczych20 Września 2007

  sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.). Art. 77 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy stanowi, że opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu, wypisu (...)

 • Nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.)3 Marca 2011

  osoby, która nie może być pełnomocnikiem, oznacza brak należytego umocowania powodujący nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.). Przy tym oczywiście KPC art. (...)

 • Bezpodstawne postępowanie egzekucyjne5 Grudnia 2007

  § 1. Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 kpc, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, (...)

 • Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi26 Stycznia 2009

  orzeczenia sądowe podlegające natychmiastowemu wykonaniu (art. 777 §1 pkt 1 k.p.c.), a takim jest nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla po upływie terminu do zaspokojenia (...)

 • Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna2 Października 2007

  jakości (art. 47913 § 2 k.p.c.). Zawarcie ugody procesowej stanowi przykład innej okoliczności wobec której wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. Zgodnie zatem (...)

 • Umorzenie zawieszonego postępowania4 Kwietnia 2012

  postępowania na podstawie art. 178 k.p.c. a więc na zgodny wniosek stron. Zatem w braku złożenia wniosku o podjęcie postępowania w terminie określonym w art. 182 § 1 sąd (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed długami ojca? 27 Maja 2015

  ma być ubezwłasnowolniona, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa (art. 553k.p.c.).  Zgodnie z art. 552 § 2 k.p.c. (...)

 • Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy23 Sierpnia 2010

  tak, to nie zachodzi tu przypadek występowania braków w zakresie zdolności sądowej, o których mowa w art. 70 § 1 kpc i 199 § 1pkt. 3 kpc (a więc (...)

 • Co mam zrobić w sytuacji kiedy pracodawca nie chce wydać protokołu z wypadku?25 Maja 2015

  , określonych w art. 126 k.p.c.:  Ogólne wymagania dla pism procesowych zostały natomiast określone w art. 126 k.p.c., zgodnie z którym:  Art. 126. § (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:  1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli (...)

 • Brak wpłat od trzeciodłużnika13 Lutego 2012

  wyciągać konsekwencje od Komornika za nie ukaranie trzeciodłużnika w trybie art.886#1 KPC? Gdyby bowiem Komornik na czas zareagował być może pieniądze byłyby wpłacone do Komornika. (...)

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.7 Lipca 2015

  okres pobierania zasiłku, a nie pobieranie zasiłku. Według tezy 1 wyroku z dnia 20 października 2008 r., sygnatura akt I PK 60/08, OSNP 2010, nr 7-8, poz. 87, przez użyte w art. 53 § (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane