Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Brak zgody na wejście na nieruchomość przez pracowników zakładu energetycznego11 Stycznia 2012

  , instalacji i sieci określonych w szczególnym rozporządzeniu wydanym na postawie art. 54 ust. 6 Prawa energetycznego.  W zakresie swoich obowiązków będzie im przysługiwało (...)

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  obrotu.Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. (...)

 • Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji? 3 Sierpnia 2015

  , mogłaby Pani wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2. art. 22 k.n. (…)  2. Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego (...)

 • Mienie przesiedleńcze z Norwegii28 Września 2007

  miejsca pobytu; 5) rzeczy nie zostaną sprzedane, wynajęte, wypożyczone lub odstąpione przez okres 12 miesięcy od dnia ich przywozu na terytorium kraju. 1a. Przepisu ust. 1 pkt 1, w zakresie wymogu (...)

 • Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%1 Czerwca 2006

  dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7. Zgodnie z art. 97 ust. 1 powołanej ustawy, (...)

 • Rolnik agroturysta17 Stycznia 2008

  zaś stanowi art. 96 ust. 1 ustawy z o podatku od towarów i usług (VAT), podmioty, o których mowa w art. 15 (tj. podatnicy VAT), są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności (...)

 • Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy. 20 Sierpnia 2015

  powiatu warszawskiego.  3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach określonych w ust. (...)

 • Sprowadzanie odpadów z Niemiec23 Maja 2006

  wtórnych jest prawidłowa. Innymi słowy, w odniesieniu do przedstawionej sytuacji nie mają zastosowania przepisy art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 31 ust. 1ustawy o VAT. Z kolei, obowiązek (...)

 • Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT5 Czerwca 2006

  zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97. Wspomniany art. 97 ust. 1 stanowi, że podatnicy, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani (...)

 • VAT od prowizji w ramach umowy przedstawicielskiej3 Sierpnia 2007

  , który podał wnioskodawcy numer identyfikacji wydany dla potrzeb podatku od wartości dodanej, miejscem świadczenia i tym samym opodatkowania będzie - zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o (...)

 • Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?7 Lipca 2015

  art. 54 ustawy o pomocy społecznej: Art. 54. 1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym (...)

 • Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja1 Kwietnia 2008

  ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (...)

 • Darowizna mieszkania10 Listopada 2006

  drugiego w celu koniecznej poprawy warunków mieszkaniowych musi jednak występować związek przyczynowo-skutkowy. Zgodnie zaś z art. 16 ust. 8 ustawy, warunek określony w ust. 2 pkt 5 (...)

 • VAT przy transakcji łańcuchowej30 Maja 2007

  podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.        Natomiast (...)

 • Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości? 22 Maja 2015

  określonych w art. 36 ust. 1 i 2. Należy przy tym podkreślić, iż odszkodowanie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., przysługuje za poniesioną rzeczywistą szkodę. (...)

 • Zwolnienie z VAT a sprzedaż lokalu użytkowego.30 Sierpnia 2006

  umów o podobnym charakterze. Szczegółowe regulacje określające, na jakich warunkach można dokonać sprzedaży lokalu określone są w art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz art. 43 ust. 6 (...)

 • Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ10 Maja 2010

  art. 60 ust. 1a. Według art. 53 ust. 4 PZP organ wydający WZ jest zobowiązany uzgodnić swoje stanowisko z organami tam wymienionymi. Jak rozumiemy w Pana przypadku chodzi o art. (...)

 • Przekazanie przewłaszczonego majątku24 Stycznia 2012

  ;w ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem (...)

 • Zgon właściciela przedsiębiorstwa12 Kwietnia 2006

  towarów i usług, w przypadku likwidacji działalności, zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  przy jednym porodzie. (…)   § 6. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  określonych odpowiednio w art. 60aust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2. 2. Bezrobotnemu, o którym mowa w ust. 1, spełniającemu warunki określone w art. (...)

 • Brak obowiązku składania deklaracji PIT i CIT19 Stycznia 2007

  ust. 1 do 1b, art. 42 ust. 1 do 2a, art. 42 e ust. 1, 4 do 6 oraz art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 25 (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  ważności upłynął, a osoba posiadająca to prawo jazdy spełnia warunek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5, podlega wymianie na zasadach określonych w ust. 1 po potwierdzeniu (...)

 • VAT i ryczałt od prywatnego najmu a media16 Czerwca 2011

  tylko 23%)? Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów

 • Zakup płyt CD z muzyką do salonu fryzjerskiego29 Września 2006

  0,25% przychodu. Stanowi o tym art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.). W podatku VAT zaś, zgodnie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)

 • zwrot Vat poprawność odliczenia

  Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie (...)

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.