Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych23 Listopada 2004

  pracę bez wypowiedzenia pracodawca musi działać również w zgodzie z art. 52 par. 2 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (...)

 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej17 Sierpnia 2010

  zgodnie z art. 52 par. 2 kro rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność (...)

 • Czy będąc na zwolnieniu lekarskim nigdy nie mogę zostać zwolniony?18 Listopada 2011

  lekarskim. Wskazuje na to bezpośrednio orzeczenie z dnia 5 lipca 2002 r., I PKN 389/2001 (OSNPUS 2004, nr 8, poz. 135), w którym Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że: „z punktu widzenia art. (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego22 Listopada 2010

  art. 52 par. 2 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności (...)

 • Nieudzielenie absolutorium prezesowi spółdzielni4 Października 2006

  jednak na sferę praw i obowiązków tej osoby wynikających z przepisów prawa pracy. Art. 52 par. 2 Prawa spółdzielczego wyraźnie stanowi, że odwołanie członka zarządu lub zawieszenie (...)

 • Zwolnienie dyscyplinarne - art. 52 k.p.11 Sierpnia 2014

  uprawnienia przewidzianego przez art. 52 par. 1 pkt 2. Wystarczy bowiem, aby przestępstwo to było oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Już sama „oczywistość” (...)

 • Przyczyny rozwiązania umowy o pracę17 Lutego 2003

  . Zgodnie z art. 52 § 2 k.p., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w ciągu jednego miesiąca od dnia uzyskania wiadomości uzasadniającej rozwiązanie umowy. W przedstawionej sytuacji (...)

 • Skarga na postanowienie PINB28 Listopada 2005

  złożyć do WINB zażalenie na bezczynność PINB czy też PINB zaskarżyć na podstawie art. 3 par 2 p 4 P.p.p.s.a.? Czy tego typu czynności PINB jak przekazanie do WINB oświadczenia strony (...)

 • Jakie prawo przysługuje pracodawcy28 Marca 2012

  ono samowolne co może uzasadniać rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 52 k.p.). W drugiej kolejności należy wskazać, że wątpliwe jest czy pracownikowi należy się w tej sytuacji

 • Skutki wyłączenia sędziów3 Marca 2009

  Prokurator umorzył postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 233 par. 1 k.k. na podstawie art. 17 par. 1 pkt 2 k.p.k. - czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. (...)

 • Plan urlopowy i podział urlopu4 Stycznia 2010

  pracownikowi na jego żądanie zgodnie z art. 167 z ind. 2 k.p. W par. 2 tego artykułu znajduje się obowiązek podania planu urlopów do wiadomości pracowników w sposób (...)

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy10 Stycznia 2011

  art. 18 par. 1 i 2 k.p., wynika jednoznacznie, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne (...)

 • Odwołanie członka zarządu25 Września 2007

  akt odwołania stanowi inaczej (art. 203 par. 3 ksh w zw. z art. 231 par 2 pkt 1 ksh). Odwołany członek zarządu może także uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników, (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, (...)

 • Ustalanie treści regulaminu wynagradzania17 Sierpnia 2010

  zbiorowy pracy wyraźnie odnosi się do kwestii uchylenia regulaminu w całości lub w części. (Ad 1) Zgodnie z art. 77 z ind. 2 par. 4 k.p. regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  dobra osobistego (art. 24 § 1 k.c.) oraz zaniechanie dalszych naruszeń (art. 24 § 1 zd. 1 w zw. z art. 24 § 1 zd. 2 k.c.). W doktrynie wskazuje się zgodnie, że dodatkową (...)

 • Konsekwencje niewykonania wyroku7 Marca 2005

  wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznej w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 k.k. w zw. z art. (...)

 • Wątpliwości wobec aktu oskarżenia21 Kwietnia 2006

  podatków wynosiła ok.10 tys. zł). Akt oskarżenia postawiono o przestępstwo z art. 18 par.3 kk w zw. z art. 296 par.1, par.2 i par.3 kk w zw. z art. 271 par.1 (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia3 Października 2007

  , prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu (art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej). Właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego do spraw podatku od (...)

 • Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie31 Stycznia 2011

  dzień zgłoszenia roszczenia, uważa się dzień wpłynięcia powództwa w postępowaniu karnym (art. 67 par 2 k.p.k.).   przedawnienie karalności, przestępstwo, zadośćuczynienie, (...)

 • Szykanowanie małżonki przez sąsiadów30 Stycznia 2007

  biegłego) i sprawcy działali umyślnie to podstawą odpowiedzialności jest art. 156 par. 1 pkt. 2 kk. Jeśli działali nieumyślnie to podstawą jest art. 156 par. 2 (...)

 • Darowizna a zachowek7 Sierpnia 2007

  Najwyższego - z zastrzeżeniem, iż jest to pogląd kwestionowany w doktrynie, roszczenie z tego tytułu przedawnia się z upływem 3 lat od ogłoszenia testamentu (art. 1007 par. 1 k.c.). (...)

 • Zgoda wspólników na zaciągnięcie zobowiązania5 Stycznia 2006

  wymagają od nas złożenia oświadczenia że wszystkie transakcje były przeprowadzone zgodnie z art. 230 k.s.h. ? Celem art. 230 ksh jest ochrona kapitału i płynności finansowej spółki (...)

 • Zwolnienie nauczyciela30 Stycznia 2004

  niedopuszczalnym stosowanie art. 52 kp w świetle art. 98 ust. 1 Karty Nauczyciela do nauczyciela mianowanego (uchwała SN z dnia 7 marca 1986r., III PZP 10/86; OSNC 1987/23/24). Reasumując, (...)

 • Zwolnienie dyscyplinarne za naruszenie zasad BHP6 Października 2010

  pracowniczych . Zgodnie z art. 100 par. 2 pkt. 4 kodeksu pracy pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane