Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Obowiązek odszkodowawczy2 Maja 2012

  art. 415 kc. Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 415 kc normuje podstawową zasadę odpowiedzialności (...)

 • Odpowiedzialność za zalanie1 Października 2009

  winy Podstawą roszczenia odszkodowawczego Pana sąsiada jest art. 415 kc: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Przesłankami zastosowania (...)

 • Kto ma pokryć szkodę zalania mieszkania?1 Czerwca 2009

  , zastosowanie znajdzie art. 415 kc, oparty na zasadzie winy, co oznacza, iż to powód (osoba, której mieszkanie zostało zalane) będzie musiała, iż do zalania tego mieszkania (...)

 • Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa11 Grudnia 2011

  sprawczym, w rozumieniu art. 415 kc, jest zarówno działanie, jak i zaniechanie. Pierwsze polega na zachowaniu się aktywnym, drugie na zachowaniu się biernym. To ostatnie może być (...)

 • Zlecenie zadania innemu podwykonawcy31 Sierpnia 2010

  ponosił wobec dłużnika odpowiedzialność za szkodę. Będzie to odpowiedzialność deliktowa (art. 415 kc). Z kolei art. 636 kc określa uprawnienia wierzyciela w przypadku (...)

 • Odpowiedzialność wykonawcy za szkody20 Kwietnia 2006

  wierzyciela na podstawie art. 415 k.c. powoduje, że wierzyciel jest obowiązany udowodnić istnienie winy po stronie wykonawcy. Fakt, iż sieć nie widnieje na aktualnym podkładzie geodezyjnym (...)

 • Montaż 2 klimatyzatorów na granicy11 Kwietnia 2012

  , w ewentualnym powództwie należy powołać się na oba te artykuły. Jeżeli wspomniane naruszenia były źródłem szkody, można żądać jej naprawienia na podstawie art. 415 k.c. Z (...)

 • Najem hotelowy a spokój członków spółdzielni18 Lipca 2012

  k.k. czy też wykroczenie określone w art. 124 § 1 k.w. W przypadku zniszczenia mienia najemcy mogą też ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą za delikt - zgodnie z art. 415 k.c. (...)

 • Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych6 Sierpnia 2012

  klientów. Podstawą dla tego roszczenia będzie w tym wypadku art. 415 k.c. Ze sposobu zredagowania art. 24 k.c. wynika, iż powyżej wskazane roszczenia przysługiwać (...)

 • Pogryzienie przez psa a odszkodowanie27 Lipca 2012

  odpowiedzialności za szkodę wyrażonej w art. 415 kc: Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.Odpowiedzialność z art. 431 kc (...)

 • Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych23 Maja 2006

  okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Natomiast zgodnie z art. 415 kc, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie (...)

 • Odpowiedzialność notariusza15 Grudnia 2005

  .). Jednakże zważywszy na abstrakcyjną ocenę niedbalstwa (art. 355 § 1 k.c.) oraz zawodowy charakter działalności notariusza (art. 355 § 2 k.c.) sam fakt ich naruszenia przesądza (...)

 • Przedawnienie a nienależyte wykonanie zobowiązania5 Stycznia 2006

  - trzy lata)  10-letni lub trzyletni okres przedawnienia. Bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody biegnie od momentu jej powstania. Ponadto, zgodnie z art. 415 k.c., (...)

 • Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna28 Września 2016

  zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego (art. 415 kc, art. 471 kc), co wymagać będzie m.in. wykazania poniesionej szkody, jednakże polecamy w tym wypadku (...)

 • restytucja szkód, odszkodowanie28 Czerwca 2011

  nie wypowiedział się w żaden sposób w kwestii odszkodowania lub nawiązki, aktualna pozostaje możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej. Zgodnie z art. 415 k.c. Kto (...)

 • Odpowiedzialność zarządu spółdzielni mieszkaniowej4 Lutego 2010

  ;łdzielni. Również na gruncie ogólnej zasady odpowiedzialności deliktowej na podstawie kodeksu cywilnego (art. 415 k.c. - Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany (...)

 • Odszkodowanie za brak zniesienia współwłasności8 Kwietnia 2009

  zostanie Panu zasądzone odszkodowanie zależy od wykazania powyższych przesłanek odpowiedzialności, co należy do oceny sądu. Więcej na ten temat w artykule pod tytułem: Jak uzyskac odszkodowanie z art. (...)

 • Podział nieruchomości a hipoteka 15 Lutego 2010

  przyznanie odszkodowania wyrównującego szkodę powstałą przez to, że zamierzona umowa nie doszła do skutku". Odpowiedzialność odszkodowawcza ma charakter deliktowy (art. 415 k.c.). (...)

 • Odpowiedzialność gwaranta26 Stycznia 2009

  . montaż czy demontaż). W opisanym stanie faktycznym kupujący poniósł szkodę w wyniku wady towaru, a w związku z tym ma on prawo na podstawie art. 415 kc żądać odszkodowania (...)

 • Zalanie mieszkania sąsiadów przez najemcę11 Grudnia 2006

  odpowiedzialność najemcy na zasadzie art. 415 kc, zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Inną podstawą odpowiedzialności (na (...)

 • Pozew cywilny o zwrot kosztów komorniczych23 Kwietnia 2009

  opisywanej sprawie można wnieść odrębne powództwo o odszkodowanie (na podstawie  art. 415 kc) w procesie cywilnym, w którym to procesie kwestionowane będą ustalenia (...)

 • Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki29 Października 2010

  ., chyba że działał świadomie na niekorzyść spółki i zastosowanie znajdą ogólne przepisy o odpowiedzialności odszkodowawczej, np. art 415 k.c. W przypadku, gdyby mocodawcy (...)

 • Odszkodowanie od banku za niesłuszne pozwanie29 Stycznia 2007

  długotrwałego procesu oraz to, iż z winy tego banku widniałem w rejestrze dłużników przez okres pięciu lat? Zgodnie z art. 415 kc osoba, która ze swej winy wyrządziła drugiej szkodę, (...)

 • Sporty walki a szkoda na osobie20 Stycznia 2009

  wypadku uszkodzenia ciała innej osoby w trakcie treningu? Ewentualna odpowiedzialność za szkody na osobie może tu wynikać z przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych (art. 415 (...)

 • Odpowiedzialność rzeczoznawcy samochodowego za wyrządzone przez siebie szkody3 Stycznia 2012

  . Nie jest bowiem możliwe uznanie, że sporządzenie opinii, wedle której zakwalifikowano dany samochód jako ciężarowy jest czynem niedozwolonym, o którym mowa w art. 415 kc

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Jakie odszkodowanie?

  Mam pytanie dotyczące o jakie odszkodowanie mogę się ubiegać od banku za jego zaniedbania dotyczące: 1.art 471 i następne kc (odpowiedzialność (...)

 • Praca domowa wzór pozwu

  Jestem studentką Wydziału Prawa i Administracji. Poszukuję pomocy w sprawie mojego "zadania domowego", które polega na przygotowaniu pozwu. (...)

 • Kradzież lodówki z depozytu z Domu Studenckiego

  Mam prośbę, czy ktoś mi może doradzić co mam zrobić w tej sytuacji? Oczywiście podjąłem na własną rękę poszukiwania, ale nie przyniosły one (...)

 • Należność za zalanie mieszkania

  Wynajmuję mieszkanie w domu wielorodzinnym (spółdzielncze) u osoby prywatnej. W mieszkaniu tym była niesprawna instalacja wodociągowa, w miejscu trudnym (...)

 • Proszę o fachową opinię - interpretacja przepisu 72 § 1 i 2 KK

  Bardzo proszę o pomoc w zinterpretowaniu art 72 § 1 i 2 KK, szczegółowo opisanego na waszej stronie : http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-karne/wyrok/artykuly/kiedy-moze-nastapic-warunkowe-umorzenie-postepowania-karnego.html Pytanie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane