Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Wypadek w wojsku a zadośćuczynienie8 Marca 2011

  domagać od Wojska Polskiego zadośćuczynienia? Należy w Pani przypadku wskazać, iż właściwą regulację w tej kwestii zawiera kodeks cywilny. Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 415 (...)

 • Prawo zastawu na pojazdach pozostawionych w hotelu27 Września 2010

  podstawie art. 415 kodeksu cywilnego.   Zgodnie z art. 850 kodeksu cywilnego dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone osobie korzystającej z usług (...)

 • Pozew o odszkodowanie5 Sierpnia 2010

  za doznaną krzywdę (art. 444 §1 k.c. i 445 § 1 k.c.) W sytuacji, kiedy kilka osób ponosi odpowiedzialność solidarną z tytułu czynu niedozwolonego, możliwe jest pozwanie (...)

 • Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego16 Stycznia 2009

  złożenie oświadczenia w odpowiedniej treści i formie,o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub o zapłatę sumy na cel społeczny (zob. art. 448 k.c.),o naprawienie szkody na zasadach ogólnych (...)

 • Co mogę zrobić z uciążliwym sąsiadem? 16 Czerwca 2015

  postępowania sądowego. Podstawą roszczeń dotyczących hałasów mógłby być art. 144 k.c. art.144.  Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa (...)

 • Uszkodzenie mebli przez zalanie mieszkania30 Stycznia 2007

  zniszczonych mebli. W jaki sposób mogę wyegzekwować pieniądze od TBS jako najemca? Jakie przepisy to regulują? Podstawą żądania jest art. 415 kodeksu cywilnego. Nie stanowi podstawy żądania (...)

 • Naruszenie przepisów prawa materialnego23 Maja 2006

  zastosowanie; naruszenie art. 415 kc  poprzez jego nie zastosowanie; naruszenie przepisu  art.  118 kc i nast. poprzez nie uwzględnienie zarzutu przedawnienia;  (...)

 • Pozostawanie pojazdu mechanicznego w ruchu13 Listopada 2006

  odszkodowania. Podstaw tej odpowiedzialności należy szukać w kodeksie cywilnym. Powołany w pytaniu art. 436 kc wywołuje spory interpretacyjne, jeśli chodzi o „ruch pojazdu”. Istnieją (...)

 • Skład węgla na nieruchomości sąsiedniej17 Maja 2010

  odszkodowania na zasadach ogólnych – 415 kc. Konieczne byłoby wykazanie istnienia związku przyczynowego między uszkodzeniami a działalnością na sąsiednim gruncie. warunki zabudowy, (...)

 • Odszkodowanie za pobicie18 Lutego 2016

  poszkodowanemu przysługuje: - jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów (art. 444 § 1); - renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym (...)

 • Oświadczenie woli w rozumieniu kc28 Czerwca 2005

  przepisów art. 415 i nast. kodeksu cywilnego). Jeżeli jednak pytający miał na myśli sferę oddziaływania prawa publicznego (prawa podatkowego, gdzie podatnik nie występuje przecież w (...)

 • Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna. 9 Czerwca 2015

  art. 1015 § 1 k.c. termin jest terminem zawitym prawa materialnego, do biegu którego mają zastosowanie art. 110 do 116 k.c. Początek toku tego czasu liczony jest w odniesieniu (...)

 • Skarga na działalność sekretarza gminy13 Stycznia 2009

  dochodzić publikacji na drodze sądowej, zgodnie z art. 39 p.p.Ewentualną podstawą roszczeń związanych z obrazą czci mogą być też przepisy kodeksu cywilnego o dobrach osobistych, tzn. art. (...)

 • Odpowiedzialność za oderwanie się części nagrobka10 Lutego 2007

  właściciel gruntu. Niemniej jednak odpowiedzialność z art. 434 kc nie wyklucza odpowiedzialności na zasadach ogólnych (art. 415 i nast. kc), tj. odpowiedzialności innej (...)

 • Odpowiedzialność za stan linii energetycznej27 Marca 2009

  niedopełnienia wymogu, o którym mowa w art. 51 w/w ustawy, osoba trzecia poniosłaby szkodę na osobie lub mieniu, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności deliktowej (art. (...)

 • Przesłanka orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie14 Grudnia 2004

  konstrukcji winy. Dla jej określenia należy posługiwać się więc instytucją winy według pojęć kodeksu cywilnego wypracowanych na gruncie 415 kc w zw. z art. 425 kc. Brak subiektywnego (...)

 • Podstawa prawna odszkodowania9 Maja 2002

  prawa cywilnego, tj. na podstawie art. 415 i n. k.c. Należy jednak wówczas wykazać szkodę spowodowaną przetwarzaniem lub też brakiem zabezpieczenia już posiadanych danych osobowych oraz (...)

 • Zalanie mieszkania a brak ubezpieczenia23 Sierpnia 2010

  z tego tytułu odszkodowanie, to następnie firma wypłacająca odszkodowanie ma prawo do tzw. regresu w stosunku do sprawcy szkody na podstawie art. 828 k.c.: „Jeżeli nie umówiono się

 • Roszczenia między spadkobiercami5 Kwietnia 2012

  stanie istniejącym w chwili jego otwarcia. Spadek nie obejmuje zatem narosłych od tego dnia odsetek od tych wierzytelności, które, stanowiąc pożytki prawa (art. 54 k.c.), zgodnie z art. (...)

 • Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia? 28 Lipca 2015

  drodze umowy cesji prawa do roszczenia od poprzedniego właściciela nieruchomości. Jako podstawę roszczeń o bezumowne korzystanie z gruntu należy natomiast wskazać art. 224 k.c: Art. (...)

 • Odszkodowanie za ugryzienie przez psa30 Czerwca 2010

  kodeksu cywilnego (jeżeli pies działał z własnego popędu; jeśli nie - na zasady ogólne, czyli 415 kc). Sądem właściwym będzie albo sąd pozwanego, albo sąd miejsca zdarzenia - kodeks (...)

 • Odpowiedzialność deliktowa- przewóz z grzeczności7 Marca 2007

  zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. W świetle art. 415 kodeksu cywilnego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Dla skutecznego domagania się od kierowcy

 • Zaskarżenie zarządcy drogi13 Grudnia 2005

  niedozwolonego) po stronie zarządcy drogi, szkody, winy oraz związku przyczynowego pomiędzy zawinionym działaniem a szkodą spoczywa zgodnie z art. 6 KC na poszkodowanym. droga, zarządca, zaskarżenie, (...)

 • Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze22 Lutego 2012

  windykacyjne (art. 222 § 2 kc). Do roszczeń tych należy też roszczenie negatoryjne, którego podstawę stanowi art. 222 § 1 kc. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej (...)

 • Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy18 Listopada 2009

  wskutek naruszenia przepisów o egzekucji na ogólnych zasadach prawa cywilnego (art. 415 lub art. 471 kc). egzekucja z rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia, potrącanie (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Jakie odszkodowanie?

  Mam pytanie dotyczące o jakie odszkodowanie mogę się ubiegać od banku za jego zaniedbania dotyczące: 1.art 471 i następne kc (odpowiedzialność (...)

 • Praca domowa wzór pozwu

  Jestem studentką Wydziału Prawa i Administracji. Poszukuję pomocy w sprawie mojego "zadania domowego", które polega na przygotowaniu pozwu. (...)

 • Kradzież lodówki z depozytu z Domu Studenckiego

  Mam prośbę, czy ktoś mi może doradzić co mam zrobić w tej sytuacji? Oczywiście podjąłem na własną rękę poszukiwania, ale nie przyniosły one (...)

 • Należność za zalanie mieszkania

  Wynajmuję mieszkanie w domu wielorodzinnym (spółdzielncze) u osoby prywatnej. W mieszkaniu tym była niesprawna instalacja wodociągowa, w miejscu trudnym (...)

 • Proszę o fachową opinię - interpretacja przepisu 72 § 1 i 2 KK

  Bardzo proszę o pomoc w zinterpretowaniu art 72 § 1 i 2 KK, szczegółowo opisanego na waszej stronie : http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-karne/wyrok/artykuly/kiedy-moze-nastapic-warunkowe-umorzenie-postepowania-karnego.html Pytanie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane