Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości? 22 Maja 2015

  właścicieli nieruchomości sąsiednich. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje bowiem: Art. 36. 1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. § 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich (...)

 • Skutki wyłączenia sędziów3 Marca 2009

  Prokurator umorzył postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 233 par. 1 k.k. na podstawie art. 17 par. 1 pkt 2 k.p.k. - czyn nie zawiera znamion czynu (...)

 • Przedawnienie zobowiązania dot. VAT7 Sierpnia 2008

  podatku (z rozliczenia rocznego PIT 36, przekazując telefonicznie informację, iż zobowiązanie z tyt. podatku z 1994 r. uległo przedawnieniu). Natomiast w 14.08.2007 Naczelnik Urzędu (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  przedawnienia roszczenia o zapłatę mandatu określa również wskazana ustawa: Art. 77. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy (...)

 • Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia? 28 Lipca 2015

  przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Urządzeniami, o których mowa w art. (...)

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.7 Lipca 2015

  okres pobierania zasiłku, a nie pobieranie zasiłku. Według tezy 1 wyroku z dnia 20 października 2008 r., sygnatura akt I PK 60/08, OSNP 2010, nr 7-8, poz. 87, przez użyte w art. (...)

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy10 Stycznia 2011

  zagrożenia, być może zorganizować badania pracowników pracujących w przedmiotowym systemie pracy. Odpowiadając na ostatnie pytanie należy wskazać, że zgodnie z par. 9 par. 1 (...)

 • Zwrot nakładów na wyposażenie mieszkania18 Grudnia 2006

  podstawą prawną przydziału była ustawa Prawo lokalowe z dnia 10 kwietnia 1974 r. (nie na podstawie ustawy w brzmieniu z 10 kwietnia), która weszła w życie 1 sierpnia 1974 (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  . Przepisem, który powoduje niemożność zwolnienia Pani z pracy w części z ww. przypadków, jest art. 177 k.p. art. 177 k.p. § 1. Pracodawca nie może (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  dobra osobistego (art. 24 § 1 k.c.) oraz zaniechanie dalszych naruszeń (art. 24 § 1 zd. 1 w zw. z art. 24 § 1 zd. 2 k.c.). W doktrynie wskazuje (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia3 Października 2007

  na nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku. Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia (...)

 • Odwołanie członka zarządu25 Września 2007

  akt odwołania stanowi inaczej (art. 203 par. 3 ksh w zw. z art. 231 par 2 pkt 1 ksh). Odwołany członek zarządu może także uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników, (...)

 • Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT17 Sierpnia 2005

  przepisów z 2004 r. dokładnie zaczęły obowiązywać? Nowa ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 535, ze zm.) weszła w życie 20 kwietnia (...)

 • Spadek z USA a obowiązek podatkowy20 Maja 2005

  , strony czynności (spadkodawca i spadkobierca) należą do grupy II podatkowej. A zatem obliczenie podatku nastąpić powinno wg skali określonej w art. 15 ust. 1 pkt. 2, z uwzględnieniem (...)

 • Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. 2 Czerwca 2015

  prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz odprawa emerytalna. Pierwszą ze wskazanych kwestii reguluje ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. (...)

 • Prawo do zasiłku przedemerytalnego13 Lutego 2006

  przedemerytalnego gdyż w świadectwie pracy nie jest napisane, że umowa została rozwiązana z przyczyn ekonomicznych. Ustawa z dnia30.04.2004 o świadczeniach przedemerytalnych wymienia (...)

 • Konsekwencje niewykonania wyroku7 Marca 2005

  par. 1 i 3 k.k. popełnionych w ciągu przestępstw i za to na podstawie art. 286 par. 3 k.k w zw. z art. 91 par. 1 k.k. oraz art. 34 k.k., art. (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  . 46, 47, 50, 50a, 50e i 184 1a. Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie: 1) do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 60 lat; 2) od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia (...)

 • Przedawnienie roszczeń w zwiazku z występkiem13 Stycznia 2010

  cywilnych powoda? Wyjaśniamy, że art. 442 z ind. 1 par. 2 został dodany Ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz.U. 2007.80.538) o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Ta (...)

 • Ochrona danych osobowych15 Września 2010

  nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Z kolei zgodnie z art. 38 u.o.d.o. (...)

 • Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy29 Października 2010

  dowiedział się o naruszeniu porządku przez pracownika i po upływie trzech miesięcy od dnia naruszenia obowiązku pracowniczego (art. 109 par. 1 K.p.). Możliwe jest przy tym jednoczesne (...)

 • Potrącenia komornicze z zasiłku 10 Listopada 2011

  ? Zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dalej ustawa emerytalna, kwoty najniższej renty z (...)

 • Zmiana warunków pracy a czasowe powierzenie11 Lutego 2010

  par. 1 znajdzie zastosowanie do sytuacji gdy pracodawca chce trwale zmienić warunki pracy pracownika (najczęściej na mniej korzystne). W związku z tym jeżeli pracodawca zastosuje procedurę (...)

 • Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników21 Listopada 2006

  dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane