Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu16 Stycznia 2009

  oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § (...)

 • Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.13 Kwietnia 2015

  Kodeksu spółek handlowych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2003 r., IV CKN 1779/00, OSNC 2004, nr 5). Art. 299 Kodeksu spółek handlowych ma charakter bezwzględnie (...)

 • Firma zwolniła mnie bez wypłaty wynagrodzenia. 27 Lipca 2015

  aktualne orzecznictwo sądów polskich. Przyjmujemy, że Pana pracodawcą była spółka z o.o. Kluczowa w spawie jest treść art. 299 § 1 i 2 k.s.h., zgodnie z którym: § (...)

 • Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?31 Marca 2015

  udziela się na okres 6 lat (art. 49 ust. 1 u.g.h.). W zakresie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 63 u.g.h. podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w koncesji lub zezwoleniu, (...)

 • Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami? 18 Czerwca 2015

  niewypłacalnością spółki wierzyciele będą mieli podstawy do pociągnięcia Pana do odpowiedzialności za długi spółki na podstawie art. 299 k.s.h. W przypadku egzekucji cywilnej, (...)

 • Odwołanie członka zarządu25 Września 2007

  wspólników (art. 203 par. 1 ksh), ograniczenia tej możliwości mogą zostać przewidziane w umowie spółki (art. 203 par 2 ksh). Z powyższego wynika, iż odwołanie członka zarządu jest (...)

 • Przedawnienie przestępstwa skarbowego19 Września 2005

  art. 44 uszczuplenia za 2002 i 2003) ponieważ od roku 2001 minęły 3 lata. Czy można dla należności z roku 2001 zastosować art. 44 paragraf 1 pkt 1 oraz pragraf 3? (...)

 • Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki17 Grudnia 2007

  otwarcia postępowania układowego (J.A. Strzępka [red.], Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005, publ. Legalis komentarz do art. 299 ksh). Zgodnie zaś z art. 10 ustawy prawo (...)

 • Przedawnienie roszczeń przeciwko członkom zarządu12 Czerwca 2008

  momencie wierzyciel poweźmie informacje o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.Gdyby natomiast stanąć na stanowisku, że art. 299 k.s.h. ustanawia odpowiedzialność członków (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  ; 1. Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  k.p.c.: Art. 1000. § 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące (...)

 • Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ26 Października 2010

  . 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy. Art. 146 ust. 1 stanowi, że Prezes Funduszu określa: 1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy (...)

 • Informacje na temat spółki z o.o.1 Lipca 2015

  jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Rozważając wzajemną relację art. 151 § 4 i art. (...)

 • Wyjście ze spółki cywilnej17 Kwietnia 2015

  powody takiego wypowiedzenia swojego udziału w spółce. Kategoria ważnych powodów jest bardzo szeroka i mieszczą się w niej zarówno powody obiektywne, jak i subiektywne. Jeśli (...)

 • Jaki jest termin na powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu zażaleniowym?7 Marca 2005

  . 299 § 1 Kpk). Zgodnie z art. 156 § 5 Kpk, służy Pani prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania odpisów i kserokopii lecz jedynie za zgodą osoby prowadzącej postępowanie (...)

 • Udostępnianie informacji KRUS16 Grudnia 2009

  ? Zgodnie z art. 299 § 1 Ordynacji podatkowej organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182, (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  adresatowi (art. 139 § 1 i postanowienie SN z dnia 14 września 2000 r., I PZ 57/00, OSNP 2002, nr 9, poz. 213). (Dolecki H. (red.), Wiśniewski T. (red.), Gromska-Szuster I., (...)

 • Sposób zarachowania wpłat na zaległe składki ZUS22 Sierpnia 2007

  i 9, art. 60 § 1, art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3-5, art. 72 § 1 pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 i (...)

 • Dostęp do akt z postępowania przygotowawczego28 Listopada 2007

  , jak i Pańskiej matce. Z art. 299 § 1 kpk wynika, że w postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony i podejrzany są stronami. Stosownie do art. 156 § 5 (...)

 • Testament notarialny a prawo do zachowku10 Kwietnia 2006

  pamiętać należy o tym, iż małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, czyli ojciec pytającego, mocą art. 923 paragraf 1 k. c., jeżeli zamieszkiwały ze spadkodawcą do dnia jego (...)

 • Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. 2 Czerwca 2015

  ) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,  5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze (...)

 • O odpowiedzialności karnej członka zarządu26 Kwietnia 2005

  aspekcie cywilnym, jak i karnym. Odpowiedzialność cywilną przewiduje art. 299 ksh (odpowiedzialność wtórna członka zarządu całym majątkiem za zobowiązania spółki w wypadku, jeśli (...)

 • Zwolnienie pracownika na zwolnieniu15 Marca 2012

  i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio.  § 5. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy (...)

 • Darowizna mieszkania10 Listopada 2006

  art. 7 ust. 1 stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy (np. mieszkania) i (...)

 • Podstawy wznowienia procesu karnego3 Grudnia 2004

  Czy na mój wniosek z art. 9 paragraf 2 k.p.k. w związku z art. 540 k.p.k. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich może zbadać sprawę i wznowić postępowanie sądowe w (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • art. 286 § 1 kk

  Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem (...)

 • Palenie śmieci na własnej posesji?

  Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • ALIMENTY na żonę ?!

  Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane