Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Niezłożenie w terminie deklaracji skarbowej31 Sierpnia 2010

  czynności cywilnoprawnej (art. 3 p.c.c.) i ciąży na kupującym (art. 4 p.c.c.). Zgodnie z art. 54 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego, k.k.s., podatnik, który uchylając się (...)

 • Prawo do zasiłku przedemerytalnego13 Lutego 2006

  pracy ustał w wyniku rozwiązania w trybie art. 55 par.1 k.p. Urząd Pracy uznał winę pracodawcy i przyznał mi zasiłek dla bezrobotnych na 1 rok. Niestety ZUS odmawia mi prawa do świadczenia

 • Eksmisja przy umowie najmu okazjonalnego28 Października 2010

  oznaczony, nie dłuższy, niż 10 lat. Zgodnie z art. 19 par. 2 tej samej ustawy, do umowy najmu okazjonalnego można dołączyć: 1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym (...)

 • Udzielenie absolutorium.11 Kwietnia 2012

  ). Absolutorium uchwalane jest na zgromadzeniu wspólników, zatem naturalnie głosowanie pisemne będzie wyłączone (art. 231 par. 2 pkt 1 i 3 w zw. z par. 4 k.s.h.). Abstrahując (...)

 • Działalność gospodarcza jednego z małżonków a majątek wspólny5 Kwietnia 2011

  trwała przez cały okres małżeństwa. Zgodnie z art. 31 par. 2 ustawy do majątku wspólnego wchodzi wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z (...)

 • Wyjście ze spółki cywilnej17 Kwietnia 2015

  usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Natomiast zgodnie z par. 2, wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości (...)

 • Przedawnienie obowiązku zapłaty opłaty parkingowej16 Kwietnia 2007

  postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 2 tej Ustawy przewiduje, że egzekucji administracyjnej podlegają m.in.: podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy (...)

 • Odszkodowanie od organu16 Września 2009

  warunków do zasądzenia powodom odszkodowania na podstawie art. 141 § 3 kpa (obecnie jest to artykuł 161 par. 3 kpa - przyp. red.). Prawo do odszkodowania przewidziane w tym przepisie (...)

 • Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika10 Grudnia 2007

  równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego (art. 98 par2 k.p.c.). Gdy strona działa (...)

 • Wniosek o ukaranie wniesiony przez straż miejską16 Września 2013

  konkretnych przepisów ruchu drogowego, został ograniczony w art. 129b ust. 2 pkt 1 i 2 p.r.d. do kierującego pojazdem albo innego uczestnika ruchu. Zaznaczamy, że obecnie niewskazanie (...)

 • Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia11 Lutego 2013

  członków zarządu, zaś sam pozew o zapłatę został wniesiony dopiero w dniu 12.08.2011r., a więc kilka miesięcy po upływie terminu 3-ch lat, o którym mowa w art. 442 par. 1 kodeksu cywilnego. (...)

 • Przyczyny rozwiązania umowy o pracę17 Lutego 2003

  . Zgodnie z art. 52 § 2 k.p., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w ciągu jednego miesiąca od dnia uzyskania wiadomości uzasadniającej rozwiązanie umowy. W przedstawionej sytuacji roziwązanie (...)

 • Postępowanie w sprawie działu spadku27 Kwietnia 2005

  sprawą? Jak to się ma do art. 618 par. 1 i par. 2 kpc? Czy to prawda, że roszczenia z art. 618 i art. 686 nie podlegają opłatom sądowym w postępowaniu o dział spadku? (...)

 • Przesłanki wniosku o ogłoszenie upadłości20 Maja 2005

  niewypłacalności dłużnika w świetle powstania jego wymagalnych zobowiązań, art. 11 par. 2 wspomina tylko o zobowiązaniach. Należy jednak podkreślić, iż wszystkie te okoliczności (...)

 • Forma oświadczenia o objęciu udziałów15 Lutego 2016

  wysokość kapitału). W takiej sytuacji objęcie nowych udziałów nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego, a wystarczy zwykła forma pisemna. Art. 258 par. 2, który dla (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę29 Grudnia 2005

  przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Takie postanowienie zostało zawarte. Art. 30 par 2 do 5 stanowi natomiast, że okres (...)

 • Zwrot kosztów wysłania pisma procesowego1 Stycznia 2007

  umorzenia postępowania można złożyć zażalenie. Stosownie do treści art. 203 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego, w razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną (...)

 • Zarzut przedawnienia w zarzutach od nakazu11 Lutego 2004

  przedawnienia jest instytucją uregulowaną w art. 117 par. 2 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z którym dłużnik może zrzec się zarzutu przedawnienia po upływie terminu tego przedawnienia. (...)

 • Czy mam prawo ubiegać się o zapłatę za moje udziały w spółce?13 Maja 2015

  , że zaistniał tzw. ważny powód, o którym mowa w art. 869 par. 2 k.c. Wypowiedzenie udziału bez zachowania terminu wypowiedzenia jest bowiem dopuszczalne z ważnych powodów (...)

 • Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego29 Października 2009

  wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy ( art. 154 par. 2 Kodeksu pracy, k.p.). Gdy wymiar czasu pracy pracownika ulega zmianie w trakcie roku kalendarzowego (...)

 • Skarga na bezczynność organu administracji25 Stycznia 2010

  właściwego sądu administracyjnego, jeżeli tenże organ nie rozpatrzy zażalenia we właściwym terminie to według art. 53 par2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (...)

 • Definicja organu wyższego stopnia4 Lutego 2005

  W postępowaniu odwoławczym organ wojewódzki uchylił decyzję organu I instancji i orzekł co do istoty sprawy (art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa) i w związku z tym decyzja stała się ostateczna. (...)

 • Podstawy zwolnienia nauczyciela16 Sierpnia 2006

  Nauczyciel dyplomowany w szkole, w której jestem dyrektorem, złożył na mnie doniesienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 § 1 kk i art. 284 § 2 kk w zw. z art. 11 § (...)

 • Sprzeniewierzenie majątku wspólnego5 Czerwca 2006

  nieruchomość, gdzie zastawem jest nieruchomość; udziały w firmie bądź gospodarstwie rolnym; darowizna z majątku wspólnego). Zostałem skazany z art. 284 § 1kk - kara wiezienia (jeden rok) (...)

 • Taras - część wspólna czy przynależność mieszkania19 Maja 2006

  potrzeby powyższej ustawy. Powoływanie się więc na art. 2 par. 1 pkt 7 tej ustawy nie jest adekwatne. W rozstrzygnięciu opisanej sytuacji należy się odwoływać do przepisów kodeksu (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • List gonczy

  Jak dlugo dziala list gonczy?Czy az do uplywu terminu przedawnienia przestepstwa? Czy po wstapieniu do UE kazdy list gonczy wystawiony w Polsce bedzie (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane