Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Dochodzenie a śledztwo w procesie karnym2 Lipca 2010

  Czym różni się z definicji dochodzenie od śledztwa? Po jakim terminie przedawniają się przestępstwa z art. 286 par. 1 k.k. (oszustwo)? Art. 286 § 1 kodeksu karnego stanowi, że kto (...)

 • Przesłuchanie strony przez konsula24 Kwietnia 2009

  przez konsula RP. To zagadnienie reguluje art. 1133 par. 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnegoZgodnie z par. 2 tego artykułu: § 2. Do polskiego przedstawicielstwa (...)

 • Interwencja uboczna w procesie karnym6 Grudnia 2004

  toczącego się postępowania. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Przestępstwo określone w art. (...)

 • Zawieszenie kary pozbawienia wolności19 Lutego 2004

  Jeżeli oskarżony z art. 190 par. 1k.k i art. 12 par. 1 k.k miał wcześniej, tzn. 1 rok i 10 miesięcy - wydany wyrok skazujący na 4 miesiące pozbawienia wolności, 20 stawek po 10 (...)

 • Sprzedaż nieruchomości sp. zo.o.2 Kwietnia 2008

  wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej (art. 17 par. 2 k.s.h.);w przypadku naruszenia art. 230 k.s.h. we ww. sposób (tj. (...)

 • Korzystanie z nielegalnego oprogramowania19 Kwietnia 2004

  również na podstawie art. 58 par. 3 k.k. orzec zamiast kary pozbawienia wolności karę grzywny albo karę ograniczenia wolności, w szczególności jeżeli orzeka równocześnie środek karny. (...)

 • Przywłaszczenie dokumentów a interwencja Policji30 Stycznia 2012

  zadaniem postępowania przygotowawczego jest m.in. także ustalenie, czy rzeczywiście popełnione zostało przestępstwo (art. 297 par. 1 pkt 1 kodeksu postępowania karnego, k.p.k.).   W (...)

 • System wypłaty wynagrodzenia wójta 7 Grudnia 2010

  wykonawczym (art. 87 par. 1 pkt. 2 k.p.).   wynagrodzenie wójta, potrącenie z wynagrodzenia, rozliczenie urlopu

 • Umowa o podział majątku wspólnego30 Grudnia 2011

  , umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 1037 par. 2 w zw. z art. 73 par. 2 zd. 1 k.c.). Umowny podział majątku (...)

 • Rozgraniczenie a powództwo negatoryjne27 Listopada 2008

  zastosowanie znajdzie art. 222 par. 1 czy par. 2 kc? A może istnieje jeszcze inny sposób na ustalenie rzeczywistego przebiegu granicy i zapobieżenie sprzedaży części działki? (...)

 • Uproszczone postępowanie karne1 Grudnia 2006

  aty. 278 § 1 (kradzież), art. 279 § 1 (kradzież z włamaniem), art. 284 § 2 (przywłaszczenie ruchomej rzeczy powierzonej), art. 286 § 1 i 2 (oszustwo), art. (...)

 • Pozew cywilny a powództwo adhezyjne26 Stycznia 2011

  poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W doktrynie podniesiono problem wzajemnej relacji art. 442 [1] § 1 i 2 k.c. Uzasadnione wydaje się (...)

 • Skarga na decyzje SKO28 Lipca 2006

  za właściwe? Odwołanie od decyzji należy składać do organu administracji publicznej wyższego stopnia względem tego, którego decyzja została zaskarżona. Tak stanowi art. 127 par. 2 (...)

 • Przywłaszczenie mienia1 Września 2003

  przestępstwo i jak je nazwać? Wydaje się, iż opisany stan faktyczny wskazuje na konieczność powołania się na art. 284 kodeksu karnego, który stanowi: Art. 284. § 1.Kto przywłaszcza (...)

 • Matactwo a art. 244 k.p.k.25 Marca 2010

  matactwa w rozumieniu art. 258 par. 1 pkt. 2 k.p.k.. Wydaje się , że należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Środek ten zmierza do zabezpieczenia osoby domniemanego sprawcy przestępstwa (...)

 • Hipoteka przymusowa na rzecz Urzędu Skarbowego20 Września 2010

  może złożyć uprawniony organ (art. 626 z ind. 2 par. 5 k.p.c.). Wniosek rozpoznaje co do zasady sąd. Jednakże czynności w sprawach o wpis w księdze wieczystej może wykonywać także (...)

 • Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy29 Października 2010

  w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2 artykułu 5 ustęp 1. W zakładzie pracy innym niż wymienione w pkt 1 i 2 art. 2 ust. 1 tej ustawy są pomieszczenia (...)

 • Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia? 28 Lipca 2015

  z art. 305k.c. (zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych) właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności

 • Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie8 Czerwca 2009

  , art. 134 § 1 i art. 144 § 2 k.p. obejmuje oprócz wynagrodzenia zasadniczego, również dodatek funkcyjny. Z mocy ustawy lub jej upoważnienia dopuszczalne jest przyjęcie (...)

 • Czy komornik może zająć wynagrodzenie za zlecenie23 Września 2010

  postępowania cywilnego, dalej k.p.c., wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Z kolei par. 2 tego artykułu stanowi, że przepis par. (...)

 • Zwolnienie dyscyplinarne - art. 52 k.p.11 Sierpnia 2014

  uprawnienia przewidzianego przez art. 52 par. 1 pkt 2. Wystarczy bowiem, aby przestępstwo to było oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Już sama „oczywistość” (...)

 • Plan urlopowy i podział urlopu4 Stycznia 2010

  pracownikowi na jego żądanie zgodnie z art. 167 z ind. 2 k.p. W par. 2 tego artykułu znajduje się obowiązek podania planu urlopów do wiadomości pracowników w sposób (...)

 • Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję5 Maja 2011

  związku z powyższym należy powoływać się na literalne brzmienie art. 32 par. 1 i 2 k.p.w. oraz art. 5 k.p.k, które stanowią, że domniemanie winy obala jedynie prawomocny (...)

 • Przedmiot ochrony przestępstwa urzędniczego z art. 231 Kodeksu karnego4 Kwietnia 2011

  .. Przestępstwo to obejmuje typ podstawowy zamieszczony w par. 1 oraz jego postać nieumyślną określoną w par. 3. W art. 231 par. 2 k.k. ustawodawca zawarł typ kwalifikowany. (...)

 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności18 Sierpnia 2010

  par. 1 kk i art. 157 par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk. Podstawa wydania tego postanowienia (art. 75 par. 1 kk) nie budzi żadnych wątpliwości. (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • List gonczy

  Jak dlugo dziala list gonczy?Czy az do uplywu terminu przedawnienia przestepstwa? Czy po wstapieniu do UE kazdy list gonczy wystawiony w Polsce bedzie (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane