Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Podział majątku, który był objęty wspólnością ustawową19 Listopada 2011

  może być ograniczony do jego części (art. 1038 § 1 k.c.). Sądowy podział majątku wspólnego jest dokonywany w postępowaniu nieprocesowym. Właściwy jest sąd rejonowy (art. 507 (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, (...)

 • Rezygnacja ze stanowiska prezesa.28 Lipca 2015

  ;Prawidłowe wydaje się złożenie rezygnacji kierowane do rady nadzorczej lub pełnomocnika. Należy więc rozszerzyć zawartą w art. 210 § 1 i art. 379 § 1 k.s.h. regułę dotyczącą (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  art. 401 pkt 2 k.p.c. Natomiast niedoręczenie pozwanemu wydanego nakazu zapłaty (wraz z odpisami pozwu i dołączonych doń dokumentów - art. 491 § 3 k.p.c. w brzmieniu (...)

 • Zniesienie współwłasności6 Grudnia 2010

  każdemu współwłaścicielowi (art. 210 Kodeksu cywilnego, k.c.). W materii dopuszczalności podziału współwłasności należy wskazać, że zgodnie z art. 211 k.c. każdy (...)

 • Wykup współwłasności nieruchomości24 Lipca 2007

  współwłaścicielami (art. 210 kodeksu cywilnego). Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu (art. 220), czyli może zostać podniesione w każdym czasie. Zniesienie (...)

 • Przesłanki odpowiedzialności za fałszywe zeznania10 Lipca 2006

  fałszywych zeznań, gdy równocześnie stwierdza się, że zeznający został pouczony w trybie art. 304 kpc o obowiązku mówienia prawdy. Jak należy interpretować zapis w protokole rozprawy "pouczony (...)

 • Składniki majątku po rozwodzie oraz jego podział4 Kwietnia 2011

  ;lnego odpowiednio stosować przepisy o dziale spadku (art. 1035, 1037-1046, 1070 i 1079 k.c.) Przepisy te także nie regulują działu spadku wyczerpująco i samodzielnie, lecz art. 1035 i 1070 k.c. (...)

 • Termin wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego12 Września 2005

  wygasło. Wykazanie tej okoliczności może nastąpić dopiero w wyniku uwzględnienia powództwa przeciwegzekucyjnego z art. 840 § 1 pkt 2 kpc. Zgodnie z art. 841 kpc (...)

 • Moc dowodowa przyznania pewnych faktów23 Stycznia 2006

  Czy wniosek złożony z powołaniem się na art. 210 oraz art. 230 kpc o uznanie przestawionych przeze mnie faktów za przyznane w sytuacji, kiedy pozwany uporczywie uchyla się od odpowiedzi (...)

 • Zastaw skarbowy na wierzytelnościach16 Września 2005

  obrotu. Nie podlegają egzekucji cywilnej (art. 831. § 1 k.p.c.) m.in. wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych (przy czym kasa chorych nie jest (...)

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku25 Września 2018

  ;Pietrzkowski Henryk, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2007, komentarz do art. 761 k.p.c., publ. LexPolonica). Nadto, (...)

 • Udział organu administracji w podziale sumy26 Września 2007

  pracę, jeżeli zgłosili swe roszczenia przed sporządzeniem planu podziału. Oba przepisy nie są ze sobą sprzeczne i z punktu widzenia możliwości udziału w planie podziału znaczenie ma art. 1036 (...)

 • Ustosunkowanie się do zeznań przeciwnika27 Marca 2006

  obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych. Warto też pamiętać w tym miejscu o art. 230 kpc, według którego nie złożenie (...)

 • Zniesienie współwłasności a umowa dożywocia22 Listopada 2005

  zatem trudna do zaakceptowania przez dożywotnika i mogłaby powodować powstanie po jego stronie uprawnienia do zamiany dożywocia na rentę wedle postanowień art. 914 kpc. W przypadku zniesienia

 • Zmiana i uchylenie wyroku15 Września 2008

  . 386 par. 4 k.p.c.).  Odrzucenie pozwuSąd zobowiązany jest odrzucić pozew, jeżeli zajdzie jedna z sytuacji wskazanych w art. 199, bądź 1099 k.p.c., tj.jeżeli droga sądowa (...)

 • Zniesienie współwłasności9 Sierpnia 2012

  uregulowana w art. 520 k.p.c., zgodnie z którym:  „§ 1. Każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.§ 2. Jeżeli jednak uczestnicy (...)

 • Odpisy pism procesowych i termin ich składania5 Września 2005

  . 233 kpc), wreszcie na obciążeniu strony kosztami postępowania (art. 103 § 2 kpc). Sad ocenia to biorąc pod uwagę całokształt okoliczności w sprawie. Stronie przeciwnej przysługuje (...)

 • Zabezpieczenie małżonka w testamencie26 Października 2008

  w art. 210 k.c. i szereg innych, które miałyby zapewnić Pana żonie spokojne zamieszkiwanie. Niestety, wydanie polecenia nie czyni nikogo wierzycielem, mimo że jest ono wiążące. Jego (...)

 • Tytuł wykonawczy3 Grudnia 2011

  Czy tytuł wykonawczy można pozbawić mocy? Warto w tym miejscu przywołać art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc): Art.804. kpc Organ egzekucyjny nie jest uprawniony (...)

 • Odpisy i kopie z akt komorniczych20 Września 2007

  nieprocesowego. Uzyskanie kopii dokumentów akt toczącego się postępowania egzekucyjnego możliwe jest natomiast na podstawie art. 9 kpc. Pomimo iż art. 9 kpc znajduje się w (...)

 • Zdolność sądowa i procesowa25 Marca 2008

  . 10 § 1 k.c.), pełnoletność uzyskuje również kobieta, która ukończyła lat szesnaście i zawarła związek małżeński (art. 10 § 2 k.c. w zw. z art. 10 § 1 k.r.o.), ograniczoną (...)

 • Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych28 Maja 2007

  Art. 187 kpc mówi, że pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu. Z kolei art. 126 [1] kpc (...)

 • Orzeczenie o dziale spadku12 Czerwca 2013

  zapłatę? Zgodnie z art. 687 kodeksu postępowania cywilnego, k.p.c. zasadą jest dział spadku zgodny ze zgodną wolą stron. Dodatkowo wedle treści art. 622 § 1 k.p.c. w zw. z art. (...)

 • Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem. 3 Lipca 2015

  stawiane każdemu pismu procesowemu, wskazane w art. 126 k.p.c. art. 187 k.p.c.  § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:  1) (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

  MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane